Ösztöndíjak

Új Nemzeti Kiválósági Program 2019: két ösztöndíjas a kutatócsoportban

Kutatócsoportunk tagja, Orosz Gábor az SZTE Neveléstudományi Doktori Iskola hallgatója, PhD hallgató kategóriában nyert támogatást 10 hónapra. Kutatási témája: Középiskolások, tanárjelöltek és gyakorló tanárok tudomány természetéről alkotott nézeteinek vizsgálata. Témavezető: Dr. Korom Erzsébet.

Tanulmányút Helsinkiben

Kutatócsoportunk tagja, Z. Orosz Gábor egy hónapos tanulmányúton vett részt 2018 szeptemberében Helsinkiben a Campus Mundi Rövid Tanulmányút ösztöndíj és kutatócsoportunk támogatása jóvoltából. Kint tartózkodása során a University of Helsinki kémiatanár-képzésért felelős tanszékének vendégkutatójaként, prof. Dr. Maija Aksela (Luma Centre of Finland, Science Education Centre igazgatója, illetve a Department of Chemistry Teacher Education tanszékvezetője) és Dr. Johannes Pernaa segítségével végzi megfigyeléseit.

Új Nemzeti Kiválósági Program 2018: három ösztöndíjas a kutatócsoportban

Az ösztöndíj célja, hogy elősegítse a tudományos kutatásokat és az innovációt, valamint a kutatói utánpótlás-nevelést. Kutatócsoportunk tagja, Gál-Szabó Zsófia az SZTE Neveléstudományi Doktori Iskola hallgatója, PhD hallgató és doktorjelölti kategóriában is elnyerte a támogatást 5-5 hónapra. Kutatási témája: A kombinatív gondolkodás változásának azonosítása követéses vizsgálattal általános iskolások körében (I. rész: adatelemzés előkészítése és adatfelvétel; II. rész: adatelemzés és publikálás). Témavezetője: Dr. Korom Erzsébet.

Új Nemzeti Kiválósági Program 2017: két ösztöndíjas a kutatócsoportban

2017. november 15-én került sor a Szegedi Tudományegyetemen az Új Nemzeti Kiválósági Program ösztöndíjasainak köszöntésére. Az ösztöndíj célja, hogy elősegítse a tudományos kutatásokat és az innovációt, valamint a kutatói utánpótlás-nevelés. Kutatócsoportunk tagjai közül Szivós Ádám biológia-kémia tanár szakos hallgató és Bús Enikő az SZTE Neveléstudományi Doktori iskola doktorjelöltje nyerte el a támogatást. Szivós Ádám kutatási témája: A fogászati egészségműveltség és a kritikai gondolkodás fejlesztése a biológia tanítása során. Témavezetője Dr. Nagy Lászlóné.

Új Nemzeti Kiválósági Program 2016: ösztöndíjas doktorjelölt a kutatócsoportban

2016. november 29-én került sor a Szegedi Tudományegyetemen az Új Nemzeti Kiválósági Program ösztöndíjasainak köszöntésére. Az ösztöndíj célja, hogy elősegítse a tudományos kutatásokat és az innovációt, valamint a kutatói utánpótlás-nevelés. Kutatócsoportunk tagjai közül Fűz Nóra, az SZTE Neveléstudományi Doktori Iskola doktorjelöltje nyerte el a támogatást. Fűz Nóra kutatási témája: Az iskolán kívüli tanulmányi programok hatásvizsgálata általános iskolások körében. Témavezetője: Dr. Korom Erzsébet.