Előadás a Kolozsvári Magyar Kémikusok Egyesületének rendezvényén

A Kolozsvári Magyar Kémikusok Egyesületének felkérésére 2021. március 24-én Németh Veronika, kutatócsoportunk Kémia munkacsoportjának vezetője Gondolkodjunk kémiaórán (is)! címmel online előadást tartott kb. 150 fős hallgatóság számára. Többségében határon túli magyar kémiatanárok vettek részt az eseményen, de voltak anyaországiak is. Az előadás a pedagógiai szemléletváltáshoz és a módszertani megújuláshoz kívánt hozzájárulni, a gondolkodásfejlesztés fontosságára fókuszálva.

Előadások a XX. Országos Neveléstudományi Konferencián

A Debreceni Egyetem szervezésében 2020. november 5–7. között megrendezett XX. Országos Neveléstudományi Konferencián kutatócsoportunk tagjai 2 előadással szerepeltek:

  • Z. Orosz Gábor és Korom Erzsébet (2020): Természettudomány szakos tanárok episztemológiai nézeteinek vizsgálata
  • Z. Orosz Gábor és Korom Erzsébet (2020): A tudásról és a tudomány működéséről alkotott nézetek vizsgálata 11. évfolyamos diákok körében

International LUMAT Research Symposium 2020

A finn LUMA Centre szervezésében 2020. június 3–4. között a járványhelyzet miatt online megtartott Nemzetközi LUMAT szimpóziumon Z. Orosz Gábor tartott előadást:

  • Z. Orosz, G. & Korom, E. (2020): Assessment of Hungarian preservice teachers’ beliefs about nature of science and scientific reasoning

A szimpózium témája a STEAM nevelés elősegítése volt.

MTA Pedagógus Kutatói Pályadíj 2020

Kissné Gera Ágnes, a Szegedi Arany János Általános Iskola intézményvezetője, kutatócsoportunk Biológia munkacsoportjának tagja a „Hogyan segíthetik a mérések az iskolai fejlesztő munkát? A természettudományos gondolkodás és a motiváció vizsgálatának intézményi szintű elemzése, hasznosítása” című pályamunkájával elnyerte az MTA 2020. évi Pedagógus Kutatói Pályadíját.

Előadás a Kutató Tanárok Országos Szövetségének Egymástól tanulunk 2020 tudományos konferenciáján

Radnóti Katalin és Hasznosi Tamásné Kutatási szemléletű tanórák az általános iskola 7. Évfolyamán hőtani témakörben címmel tartottak előadást a Kutató Tanárok Országos Szövetségének Egymástól tanulunk 2020 címmel 2020. január 25-én Budapesten rendezett tudományos konferenciáján.

Előadás az MTA Tantárgy-pedagógiai Kutatási Program Természettudományi-matematikai-informatikai oktatás munkacsoportja 3. beszámoló konferenciáján

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Karán 2019. november 15–16-án rendezett konferencián kutatócsoportunk eredményeiről két előadás számolt be:

  • Z. Orosz Gábor (2019): Kutatási készségek fejlesztése a kémia tantárgy tananyagába ágyazva a 10. évfolyamon.
  • Nagy Lászlóné (2019): Az analógiás gondolkodás fejlesztése 6. évfolyamon, biológia tantárgyi tartalmon.

Aktuális hírek

A Kolozsvári Magyar Kémikusok Egyesületének felkérésére 2021. március 24-én Németh Veronika, kutatócsoportunk Kémia munkacsoportjának vezetője Gondolkodjunk kémiaórán (is)! címmel online előadást tartott kb. 150 fős hallgatóság számára. Többségében határon túli magyar kémiatanárok vettek részt az eseményen, de voltak anyaországiak is. Az előadás a pedagógiai szemléletváltáshoz és a módszertani megújuláshoz kívánt hozzájárulni, a gondolkodásfejlesztés fontosságára fókuszálva.

A Debreceni Egyetem szervezésében 2020. november 5–7. között megrendezett XX. Országos Neveléstudományi Konferencián kutatócsoportunk tagjai 2 előadással szerepeltek:

  • Z. Orosz Gábor és Korom Erzsébet (2020): Természettudomány szakos tanárok episztemológiai nézeteinek vizsgálata
  • Z. Orosz Gábor és Korom Erzsébet (2020): A tudásról és a tudomány működéséről alkotott nézetek vizsgálata 11. évfolyamos diákok körében

A 2020. október 1-3. között online megrendezésre került 13. Képzés és Gyakorlat Nemzetközi Neveléstudományi Konferencián Bónus Lilla és Nagy Lászlóné Az oktatási céllal alkalmazott játékok szakirodalmi áttekintése című előadással szerepelt.

A 2016-ban Lovász László által indított Tantárgy-pedagógiai Kutatási Program kutatócsoport-vezetőinek javaslatára elismerésben részesültek a munkában részt vevő legkiemelkedőbb pedagógusok. Kutatócsoportunkból Csiszár Imre, a Természettudomány gyermekeknek munkacsoport vezetője, Hasznosi Tamásné, a Fizika munkacsoport tagja és Kissné Gere Ágnes, a Biológia munkacsoport tagja kapott elismerő oklevelet, amelyet Lovász Lászlótól, a Magyar Tudományos Akadémia elnökétől vettek át 2020. szeptember 4-én a Magyar Tudományos Akadémia Székházában.