Kutatócsoportunk a Kutatók éjszakája 2018 programjában

A hagyományokat követve kutatócsoportunk 2018-ban is részt vett a Kutatók éjszakáján. A Szent-Györgyi Albert Agórában ebben az évben a biológia munkacsoport munkatársa, Kissné Gera Ágnes vezetésével a Szegedi Arany János Iskola tanári és diákjai hoztak érdekes, a különböző korosztályok számára is izgalmas kísérleteket és gondolkodtató feladatokat.

Tanulmányút Helsinkiben

Kutatócsoportunk tagja, Z. Orosz Gábor egy hónapos tanulmányúton vett részt 2018 szeptemberében Helsinkiben a Campus Mundi Rövid Tanulmányút ösztöndíj és kutatócsoportunk támogatása jóvoltából. Kint tartózkodása során a University of Helsinki kémiatanár-képzésért felelős tanszékének vendégkutatójaként, prof. Dr. Maija Aksela (Luma Centre of Finland, Science Education Centre igazgatója, illetve a Department of Chemistry Teacher Education tanszékvezetője) és Dr. Johannes Pernaa segítségével végzi megfigyeléseit.

Új Nemzeti Kiválósági Program 2018: három ösztöndíjas a kutatócsoportban

Az ösztöndíj célja, hogy elősegítse a tudományos kutatásokat és az innovációt, valamint a kutatói utánpótlás-nevelést. Kutatócsoportunk tagja, Gál-Szabó Zsófia az SZTE Neveléstudományi Doktori Iskola hallgatója, PhD hallgató és doktorjelölti kategóriában is elnyerte a támogatást 5-5 hónapra. Kutatási témája: A kombinatív gondolkodás változásának azonosítása követéses vizsgálattal általános iskolások körében (I. rész: adatelemzés előkészítése és adatfelvétel; II. rész: adatelemzés és publikálás). Témavezetője: Dr. Korom Erzsébet.

Workshop a XXVI. Kémiatanári Nyári Továbbképzésen

2018. augusztus 22-én kutatócsoportunk kémia munkacsoportja workshopot tartott Somogyi Zoltán vezetésével a XXVI. Kémiatanári Nyári Továbbképzésen. A workshophoz szükséges anyagokat és eszközöket az Eszterházy Károly Egyetem biztosította, a helyszín a gyakorlóiskolájuk volt. A továbbképzésen 60 tanár vett részt, ezen kívül jelen volt 30 diák, akik az MKE által szervezett Varázslatos Kémia nyári tábor keretében vettek részt a foglalkozáson. A workshop két részletben zajlott.

Professor Jari Lavonen előadása Szegeden

Jari Lavonen, a Helsinki Egyetem professzora a Magyar Tudományos Akadémia meghívására 2018. június 11–16. között hazánkba látogatott, és konzultál az MTA Tantárgy-pedagógiai Kutatási Programjában részt vevő két budapesti és három szegedi munkacsoporttal. A szegedi programok szervezését kutatócsoportunk tagjai vállalták. Munkacsoportunkat a konzultáción Korom Erzsébet, Pásztor Attila és Z. Orosz Gábor képviselte. Jari Lavonen szegedi programjának részeként 2018.

Újabb siker a finn LUMA Centre StarT 2018 pályázatán

Kutatócsoportunk a 2017/18-as tanévben is részt vett a finn LUMA Centre StarT 2018 pályázatán. Két pályamunkát készítettünk. A Kisteleki Szivárvány Óvoda Téli madárvilág című projektjének megvalósításában Virágné Szűcs Éva óvónő és Habók Anita, az SZTE Oktatáselmélet Tanszék adjunktusa vett részt. Az Új utakon a természettudományos tantárgyak tanítása című, a Szegedi Arany János Általános Iskolában 2018.

Különdíj az SZTE Biológia Tudományos Diákköri Konferencián

2018. május 11-én került megrendezésre a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Karán a Biológia Tudományos Diákköri Konferencia, amelyen kutatócsoportunk tagja, Szivós Ádám biológia-kémia tanár szakos hallgató a Növénybiológia, Mikrobiológia, Immunológia és Szakmódszertan Szekció keretein belül mutatta be a Középiskolások és egyetemisták fogászati egészségműveltségi szintjének összehasonlító vizsgálata című dolgozatát, amellyel különdíjat ért el. Témavezetője Dr. Nagy Lászlóné.

Aktuális hírek

A hagyományokat követve kutatócsoportunk 2018-ban is részt vett a Kutatók éjszakáján. A Szent-Györgyi Albert Agórában ebben az évben a biológia munkacsoport munkatársa, Kissné Gera Ágnes vezetésével a Szegedi Arany János Iskola tanári és diákjai hoztak érdekes, a különböző korosztályok számára is izgalmas kísérleteket és gondolkodtató feladatokat.

Kutatócsoportunk tagja, Z. Orosz Gábor egy hónapos tanulmányúton vett részt 2018 szeptemberében Helsinkiben a Campus Mundi Rövid Tanulmányút ösztöndíj és kutatócsoportunk támogatása jóvoltából. Kint tartózkodása során a University of Helsinki kémiatanár-képzésért felelős tanszékének vendégkutatójaként, prof. Dr. Maija Aksela (Luma Centre of Finland, Science Education Centre igazgatója, illetve a Department of Chemistry Teacher Education tanszékvezetője) és Dr. Johannes Pernaa segítségével végzi megfigyeléseit. A tanulmányút elsődleges célja a kutatásalapú tanulás gyakorlati megvalósításának feltérképezése a tanárképzés, illetve az iskolán kívüli tanulási tevékenységek során. Emellett lehetőség nyílik bekapcsolódni a helyi tudományos programok (pl. 10th Anniversary of ChemistryLab Gadolin) szervezésébe és lebonyolításába, továbbá kutatócsoportunk tudományos tevékenységének bemutatásával alkalom adódik a közös kutatási célok kitűzésére és a nemzetközi kooperáció megalapozására is. 

Az ösztöndíj célja, hogy elősegítse a tudományos kutatásokat és az innovációt, valamint a kutatói utánpótlás-nevelést. Kutatócsoportunk tagja, Gál-Szabó Zsófia az SZTE Neveléstudományi Doktori Iskola hallgatója, PhD hallgató és doktorjelölti kategóriában is elnyerte a támogatást 5-5 hónapra. Kutatási témája: A kombinatív gondolkodás változásának azonosítása követéses vizsgálattal általános iskolások körében (I. rész: adatelemzés előkészítése és adatfelvétel; II. rész: adatelemzés és publikálás). Témavezetője: Dr. Korom Erzsébet.

Kósa Maja, az SZTE Neveléstudományi Doktori Iskola hallgatója, aki az MTA-SZTE Elbeszélt Történelem és Történelemtanítás Kutatócsoportnak is tagja, PhD hallgató kategóriában nyerte el az ösztöndíjat. Kutatási témája - A történelemről alkotott episztemológiai nézetek és a történelmi kulcsfogalmak fejlődésének vizsgálata - a történelmi gondolkodás fejlődéséhez és fejlesztéséhez kötődik, kapcsolatot teremtve a kutatócsoportunkban és az MTA-SZTE Elbeszélt Történelem és Történelemtanítás Kutatócsoportban végzett munka között. Témavezetője: Dr. Korom Erzsébet.

Szivós Ádám biológia-kémia tanár szakos hallgató másodszorra nyerte el Új Nemzeti Kiválósági Program ösztöndíját. Kutatási témája: A fogászati egészségműveltség és a kritikai gondolkodás együttes fejlesztését célzó feladatok hatékonyságának vizsgálata. Témavezetője Dr. Nagy Lászlóné.

2018. augusztus 22-én kutatócsoportunk kémia munkacsoportja workshopot tartott Somogyi Zoltán vezetésével a XXVI. Kémiatanári Nyári Továbbképzésen. A workshophoz szükséges anyagokat és eszközöket az Eszterházy Károly Egyetem biztosította, a helyszín a gyakorlóiskolájuk volt. A továbbképzésen 60 tanár vett részt, ezen kívül jelen volt 30 diák, akik az MKE által szervezett Varázslatos Kémia nyári tábor keretében vettek részt a foglalkozáson. A workshop két részletben zajlott. A diákok kipróbálhatták a „Hová tűnt a szalalkáli?” című foglalkozásunkat, a tanárok pedig választhattak: vagy ők is kipróbálták a foglalkozást „diákként”, vagy az általunk szerkesztett szempontrendszer segítségével megfigyelhették és értékelhették a diákok munkáját. A részt vevő tanárok nagyon változó érdeklődést mutattak a foglalkozás iránt. A diákok a foglalkozás után kitöltöttek egy kérdőívet, ezzel is segítve munkánkat.