Munkacsoportok

1. A természettudományos gondolkodás vizsgálata

A munkacsoport feladata az elméleti keretek meghatározása és a természettudományos gondolkodás vizsgálatára alkalmas mérőeszközök kidolgozása, bemérése, fejlesztése, valamint a kidolgozott fejlesztő anyagok hatékonyságának vizsgálata.

 

2. Természettudomány gyermekeknek

A munkacsoport a természettudományos nevelés kezdeti szakaszában (6–12 éves kor) a környezetismeret és a természetismeret tantárgyak tananyagához igazodva dolgoz ki modulszerűen használható tanítási egységeket, illetve ezekhez kapcsolódó tanítási módszereket. A munkacsoport feltárja és összegyűjti a tantárgyi kapcsolódási pontokat, megadja, hogy az egyes tanítási egységek hogyan alapozzák a későbbi természettudományos tanulmányokat és a természettudományos gondolkodás mely elemi összetevőire irányulnak.

 

3. Biológia, 4. Fizika, 5. Kémia

A munkacsoportok diszciplínák szerint, a biológia, a fizika és a kémia tantárgy tananyagához kapcsolódva dolgoznak ki gondolkodásfejlesztő feladatokat a 7–8. évfolyam, illetve a 9–12. évfolyam számára. E munkacsoport munkájához köthető a kisiskolásoknak készült fejlesztő programok (analógiás gondolkodás, kombinatív gondolkodás) feladatainak kidolgozása is.

 

6. munkacsoport: Interdiszciplináris kapcsolatok, komplex témák

A munkacsoport olyan feladatokat, foglalkozásterveket készít, amelyek a tantárgyak közötti kapcsolatokat erősítik és példát mutatnak arra, hogyan lehet megvalósítani olyan összetett oktatási célokat, mint a komplex, rendszerszintű gondolkodás. A foglalkozástervek lehetővé teszik a kutatásalapú, a problémaalapú, a projektalapú tanulás módszereinek alkalmazását, a természettudományos szemléletmód fejlesztését.