Kutatási program

Az Oktatási segédanyagok kidolgozása a közoktatás és a tanárképzés számára című kutatásunk a természettudományos gondolkodás fejlesztésére irányul az általános és a középiskolai tanulmányok időszaka alatt, a természettudományos tantárgyak tananyagába ágyazott képességfejlesztés módszerét alkalmazva.

Célunk:

  • a gondolkodási képességek fejlődéséről és fejlesztési lehetőségeiről összegyűlt kutatási eredmények beépítése a tanítási gyakorlatba a tanároknak, tanárjelölteknek készült segédanyagok révén;
  • a gondolkodási képességek fejlesztésére alkalmas feladatok, foglalkozások kidolgozása, kipróbálása;
  • néhány alapvető gondolkodási képesség fejlesztésére irányuló program kidolgozása, kipróbálása, hatékonyságának vizsgálata;
  • a fejlesztés eredményességének mérését lehetővé tevő diagnosztikus mérőeszközök, illetve tanári és tanulói kérdőívek kidolgozása.

A fejlesztés eredményeként született feladatokat, foglalkozásterveket, publikációkat a kutatócsoport honlapjára töltjük fel, és regisztráció után elérhetővé tesszük a kipróbálásba bevont, valamint a tanár-továbbképzésben részt vevő tanárok, illetve tanárjelöltek számára. A fejlesztett mintafeladatokat, foglalkozásterveket módszertani ajánlásokkal együtt tanári segédanyagként több kötetben tervezzük megjelentetni és a honlapon letölthető formában rendelkezésre bocsátani.

A kutatás során kidolgozásra kerülő módszertani anyagok elősegíthetik, hogy a pedagógusok tudatosan, tervezetten beépítsék a gondolkodásfejlesztést a tanítás menetébe. A feladatok, foglalkozástervek és a kipróbálások során készített videofelvételek, óraelemzések beágyazhatók a tanárképzés pedagógiai-pszichológiai, illetve szakmódszertani kurzusainak tananyagába. A kidolgozásra kerülő tanár-továbbképzési program és a műhelymunkákon való találkozók alkalmasak a gyakorló tanárok módszertani fejlesztésére és a szakmai közösség formálására.