HírekKutatócsoportunk 2019-ben is részt vesz a Kutatók éjszakáján. A Szent-Györgyi Albert Agórában a biológia munkacsoport munkatársa, Kissné Gera Ágnes vezetésével a Szegedi Arany János Iskola tanári és diákjai mutatnak be érdekes, a különböző korosztályok számára is izgalmas kísérleteket.

Az SZTE TTIK Kémiai Intézetében (Dóm tér 8., oktatási szint I. emelet, sárga laboratórium) Tinilabor címmel Németh Veronika, a kémia munkacsoport vezetőjének irányításával tizenkét egyszerű, ám látványos kísérletet lehet elvégezni, forgószínpadszerűen haladva az egyes munkaállomások között.Kutatócsoportunk tagja, Orosz Gábor az SZTE Neveléstudományi Doktori Iskola hallgatója, PhD hallgató kategóriában nyert támogatást 10 hónapra. Kutatási témája: Középiskolások, tanárjelöltek és gyakorló tanárok tudomány természetéről alkotott nézeteinek vizsgálata. Témavezető: Dr. Korom Erzsébet.

Kósa Maja, az SZTE Neveléstudományi Doktori Iskola hallgatója, aki az MTA-SZTE Elbeszélt Történelem és Történelemtanítás Kutatócsoportnak is tagja, szintén PhD hallgató kategóriában nyerte el az ösztöndíjat 10 hónapra. Kutatási témája – Az etnikai identitás episztemológiai nézetekre gyakorolt hatásának vizsgálata a történelemtanulás vonatkozásában – a gondolkodás fejlődéséhez és fejlesztéséhez kötődik, kapcsolatot teremtve a kutatócsoportunkban és az MTA-SZTE Elbeszélt Történelem és Történelemtanítás Kutatócsoportban végzett munka között. Témavezető: Dr. Korom Erzsébet.A European Science Education Research Association (ESERA) 13., The beauty and pleasure of understanding: engaging with contemporary challenges through science education címmel   2019. augusztus 26–30. között Bolognában megrendezett konferenciáján kutatócsoportunk három előadással szerepelt:

 • Nóra Fűz, Erzsébet Korom (2019): Evaluating the cognitive effectiveness of out-of-school learning: A pretest-posttest research design.
 • Gábor Z. Orosz, Erzsébet Korom (2019): Inquriy-based learning in a chemistry class with 9th graders.
 • Lajos Kovács, Gábor Betyár (2019): An integrated database of common chemicals and chemistry laboratory experiments used in Hungary.


Radnóti Katalin Hőtani témák kutatásalapú feldolgozása az általános iskolában címmel előadást tartott a Sopronban 2019. augusztus 21–24. között megrendezett Magyar Fizikus VándorgyűlésenKutatócsoportunk tagjai a 2019. augusztus 12. és 16. között Németországban, Aachenben a Thinking Tomorrow's Education: Learning from the past, in the present and for the future címmel megrendezett EARLI 2019 konferencián egy előadással és egy poszterrel szerepeltek:

 • Attila Pásztor, Erzsébet Korom, Gyöngyvér Molnár (2019). Assessment of reasoning skills at the beginning of higher education studies
 • Gábor Z. Orosz, Erzsébet Korom, Mária B. Németh (2019): The assessment of pre-service teachers’ scientific inquiry skills

 Korom Erzsébet előadóként, trénerként vett részt 2019. július 8. és 12. között a Tudás tapasztalat által – A tapasztalati oktatás fejlesztése az iskolában címmel a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége – Székelyföldi Oktatási és Módszertani Központja és az Apáczai Csere János Pedagógusok Háza által szervezett XXVII. Bolyai Nyári Akadémián Szovátán. Az óvodapedagógusoknak, tanítóknak tartott továbbképzésen a résztvevők bontott csoportban ismerték meg a természettudományos tudás összetevőit és azok fejlődését óvodás és kisiskoláskorban. Foglalkoztak a fogalomalkotás és a kategorizáció folyamatával, példákon keresztül tanulmányozták a fogalmi fejlődés és a fogalmi váltás lépéseit, a naiv fizika és a naiv biológia kutatásának eredményeit. Megismerték a természettudományos gondolkodás elemeit, a gondolkodási képességek fejlődésének legfontosabb jellemzőit. Az elméleti alapozást követően csoportmunkában elemezték az ismeretelsajátítást, a gondolkodásfejlesztést, valamint a természettudományok iránti érdeklődést elősegítő oktatási módszereket (pl. projektmódszer, problémaalapú, kutatásalapú tanulás), vitatták meg tanítási tapasztalataikat, illetve az aktív tanulásra példaként kínált tanórai, tanórán kívüli és iskolán kívüli lehetőségeket (pl. az analógiás gondolkodás fejlesztése a környezetismereti foglalkozáson, társaktól tanulás tanórán kívüli kísérletezős foglalkozásokon, iskolai tudásvásár).2019. július 1–5. között Teaching-learning contemporary physics, from research to practice címmel, az Eötvös Loránd emlékév jegyében a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen került megrendezésre a GIREP 2019 konferencia, amelyen kutatócsoportunk munkatársai egy előadással és két poszterrel szerepeltek:

 • Anett Nagy (2019). Beauty and Physics – Physics projects based on modern esthetic and medical treatments
 • Katalin Papp, Imre Csiszár, Fanni Flach (2019). Early science education in Hungary, two examples from Szeged
 • Katalin Radnóti (2019). Exoplanets in physics classes


A biológia munkacsoport tagja, Szivós Ádám 2019 májusában elnyerte az SZTE Talent Kiválósági Ösztöndíj Bronz fokozatát.A 2019. április 11–13. között Szegeden megrendezett XVII. Pedagógiai Értékelési Konferencián kutatócsoportunk eredményeit 6 előadás mutatta be:

 • Bánfi Gréta (2019): Aktív tanulási módszerek alkalmazása általános és középiskolai tanárok körében
 • Bónus Lilla és Nagy Lászlóné (2019): A kutatási készségek fejlesztése digitális játék-alapú tanulással tantárgyi tartalmon
 • Fűz Nóra, Korom Erzsébet, Kissné Gera Ágnes és Héreginé Nagy Márta (2019): Egy erdei iskolai program eredményességéről alkotott tanulói vélemények vizsgálata 5. és 6. évfolyamon
 • Gál-Szabó, Zsófia, Korom, Erzsébet (2019). Changes in combinatorial test performance in one year: Preliminary results of a longitudinal study
 • Orosz Gábor és Korom Erzsébet (2019): A természettudományos gondolkodás mérése: A Lawson-teszt hazai kipróbálásának tapasztalatai
 • Purák Szandra, Németh Veronika, Csupor Dezső és Kiss Tivadar (2019): Mit tudnak a tanulók a gyógynövényekről? Ismeret, attitűd és gyakorlati alkalmazás vizsgálata 8. és 12. évfolyamon


A 2019. március 13–16. között Debrecenben megrendezett 62. Országos Fizikatanári Ankéton és Eszközbemutatón a fizika munkacsoportunkban megvalósított fejlesztő programról Kutatási szemléletű tanórák az általános iskola 7. évfolyamán hőtani témakörben címmel Hasznosi Tamásné, Kemény Gabriella, Sági Gabriella és Radnóti Katalin tartottak műhelyfoglalkozást.