Szakdolgozatok

Tanári mesterszak

Stér Evelin (2019): A kritikai gondolkodás fejlesztése a disputa módszerével biológiaórán. SZTE TTIK Biológiai Szakmódszertani Csoport, Témavezető: Dr. Nagy Lászlóné

Szivós Ádám (2019): A fogászati egészségműveltség fejlesztése a biológia tanítása során. SZTE TTIK Biológiai Szakmódszertani Csoport, Témavezető: Dr. Nagy Lászlóné

Pogány Miklós (2019): Tantárgyközi ismeretek beépülése a magyar és brit középiskolai biológiaoktatásba. SZTE TTIK Biológiai Szakmódszertani Csoport, Témavezető: Dr. Nagy Lászlóné

Sudár Mariann (2019): Újszerű oktatási módszerek alkalmazási lehetőségei a fizikatanításban. ELTE TTK Anyagfizika Tanszék, Témavezető: Dr. Radnóti Katalin

Somogyi Zoltán (2019): A kutatásalapú tanulás megvalósításának lehetőségei a hazai kémiaoktatásban. SZTE TTIK Fizikai Kémiai és Anyagtudományi Tanszék, Témavezető: Németh Veronika

Szabó Zsuzsanna (2019): A játék szerepe tanítási-tanulási folyamatokban középiskolában. SZTE TTIK Fizikai Kémiai és Anyagtudományi Tanszék, Témavezető: Németh Veronika

Flach Fanni Paula (2019): Induktív és deduktív gondolkodási képességek fejlesztése fizika tantárgyi tartalmakkal a 9. évfolyamon. SZTE BTK Neveléstudományi Intézet, Pedagógiai Értékelés és Tervezés Tanszék, Témavezető: Dr. Vígh Tibor

Lipcsei Alexandra (2018): Az iskolai könyvtárak által nyújtott lehetőségek és felhasználásuk a biológia oktatásában. SZTE TTIK Biológiai Szakmódszertani Csoport, Témavezető: Dr. Nagy Lászlóné

Sillinger Judit (2018): A gondolkodás fejlesztése biológia tantárgyban az általános iskola felső tagozatán. SZTE BTK Neveléstudományi Intézet, Oktatáselméleti Tanszék, Témavezető: Dr. Korom Erzsébet

Tóth Bernadett (2018): Ázsia, az ezerarcú kontinens: A projektmódszer alkalmazása földrajzórán 8. évfolyamos tanulók körében. SZTE BTK Neveléstudományi Intézet, Oktatáselméleti Tanszék, Témavezető: Dr. Korom Erzsébet

Bónus Lilla (2017): A természettudományos gondolkodás fejlesztése játékos feladatokkal biológiaórán. SZTE TTIK Biológia Szakmódszertani Csoport, Témavezető: Dr. Nagy Lászlóné

Gál Csaba (2017): Kognitív kompetenciafejlesztés a természettudományos tantárgyakban. SZTE BTK Neveléstudományi Intézet, Oktatáselméleti Tanszék, Témavezető: Dr. Korom Erzsébet

Balázs Ádám (2017): Tévképzetek vizsgálata a mechanika témakörében. ELTE TTK Anyagfizika Tanszék, Témavezető: Dr. Radnóti Katalin

Balogh Zoltán (2016): A kutatásalapú tanulás megalapozásának lehetőségei az általános iskolai fizika- és földrajzórák keretein belül. SZTE BTK Neveléstudományi Intézet, Oktatáselméleti Tanszék, Témavezető: Dr. Korom Erzsébet

Bartyik Tamás (2016): Kísérletek a fizikaoktatásban. SZTE BTK Neveléstudományi Intézet, Oktatáselméleti Tanszék, Témavezető: Dr. Korom Erzsébet

Nagy Márió Tibor (2016): A kutatásalapú tanulás módszerének alkalmazása a vizes oldatok kémhatásának tanítása során. SZTE TTIK Fizikai Kémiai és Anyagtudományi Tanszék, Témavezető: Németh Veronika

Somogyi Anita (2016): A rendszerező képesség fejlesztése a hetedik évfolyamos biológia tananyagon keresztül. SZTE BTK Neveléstudományi Intézet, Oktatáselméleti Tanszék, Témavezető: Dr. Korom Erzsébet

Dr. Metzinger Anikó (2016): Összehasonlító elemzés a magyar és német kémiaoktatásról, különös tekintettel a projektmódszerre, SZTE TTIK, Fizikai Kémiai és Anyagtudományi Tanszék, Témavezető: Németh Veronika

Németh Zoltán (2016): Növények a kémia szemszögéből - növénykémiai kísérletek középiskolai kémia szakköri foglalkozásokra, SZTE TTIK, Fizikai Kémiai és Anyagtudományi Tanszék, Témavezetők: Kiss Tivadar, Németh Veronika

Szántó Anita Piroska (2016): A valószínűségi gondolkodás és fejlesztésének lehetőségei a biológia tantárgy keretében. SZTE TTIK Biológia Szakmódszertani Csoport, Témavezető: Dr. Nagy Lászlóné

 

Neveléstudományi MA

Héreginé Nagy Márta (2019): Tudásvásár az általános iskolában: Az aktív tanulás alkalmazásának vizsgálata pedagógusok és tanulók körében. SZTE BTK Neveléstudományi Intézet, Oktatáselméleti Tanszék, Témavezető: Dr. Korom Erzsébet

Megyesi Fanny Aranka (2018): A természettudományok tanulásának motivációi és a tudás kapcsolata a 4. évfolyamon. SZTE BTK Neveléstudományi Intézet, Oktatáselméleti Tanszék, Témavezető: Dr. Korom Erzsébet

Bánfi Gréta (2017): A kutatás-, a projekt- és a problémaalapú tanulás vizsgálata általános és középiskolai tanárok körében. SZTE BTK Neveléstudományi Intézet, Oktatáselméleti Tanszék, Témavezető: Dr. Korom Erzsébet

Péterné Berde Sarolta (2017): A terepgyakorlat szerepe a természettudomány tanulásában: Foglalkozások a Hortobágyi Nemzeti Parkban. SZTE BTK Neveléstudományi Intézet, Oktatáselméleti Tanszék, Témavezető: Dr. Korom Erzsébet