Továbbképzés Szovátán a XXVII. Bolyai Nyári Akadémián

Korom Erzsébet előadóként, trénerként vett részt 2019. július 8. és 12. között a Tudás tapasztalat által – A tapasztalati oktatás fejlesztése az iskolában címmel a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége – Székelyföldi Oktatási és Módszertani Központja és az Apáczai Csere János Pedagógusok Háza által szervezett XXVII. Bolyai Nyári Akadémián Szovátán. Az óvodapedagógusoknak, tanítóknak tartott továbbképzésen a résztvevők bontott csoportban ismerték meg a természettudományos tudás összetevőit és azok fejlődését óvodás és kisiskoláskorban. Foglalkoztak a fogalomalkotás és a kategorizáció folyamatával, példákon keresztül tanulmányozták a fogalmi fejlődés és a fogalmi váltás lépéseit, a naiv fizika és a naiv biológia kutatásának eredményeit. Megismerték a természettudományos gondolkodás elemeit, a gondolkodási képességek fejlődésének legfontosabb jellemzőit. Az elméleti alapozást követően csoportmunkában elemezték az ismeretelsajátítást, a gondolkodásfejlesztést, valamint a természettudományok iránti érdeklődést elősegítő oktatási módszereket (pl. projektmódszer, problémaalapú, kutatásalapú tanulás), vitatták meg tanítási tapasztalataikat, illetve az aktív tanulásra példaként kínált tanórai, tanórán kívüli és iskolán kívüli lehetőségeket (pl. az analógiás gondolkodás fejlesztése a környezetismereti foglalkozáson, társaktól tanulás tanórán kívüli kísérletezős foglalkozásokon, iskolai tudásvásár).