60. Országos Fizikatanári Ankét és Eszközbemutató – műhelyfoglalkozások

A 2017. március 15–18. között Gödöllőn megtartott 60. Országos Fizikatanári Ankéton a kutatócsoport tagjai közül öten tartottak műhelyfoglalkozást.

Adorjánné Farkas Magdolna, Hasznosi Tamásné, Nagy Dóra és Radnóti Katalin:

A gondolkodásfejlesztés lehetőségei a fizikaórán

A műhelyfoglalkozás négy részből állt. A rövid elméleti bevezető után Hasznosi Tamásné mutatta be a kutatócsoportban zajló munka keretében elkészült hőtani feladatlapokat, melyek közül kettő már tényleges, oktatási környezetben is kipróbálásra került. Ezt követően Adorjánné Farkas Magdolna mutatta be az általa fejlesztett feladatlapot a súrlódás témaköréből. Végül Nagy Dóra mutatta be szakdolgozatának egy részletét, melynek során szakértői mozaik módszerrel dolgozta fel az atomerőművek működése témakört 12. évfolyamos fakultációs duplaóra keretében. Ennek célja a módszer bemutatása volt, mely részletesebben a minden résztvevő számára kiosztott Óráról órára kiadványban szerepel. A műhelyfoglalkozás lefedte a fizikaoktatás teljes vertikumát, az általános iskolát, a középiskolát és a továbbtanulási szándékkal rendelkező tanulók számára szervezett fakultációt.

Dr. Nagy Anett: Házias kísérletek

A műhelyfoglalkozáson a fizika különböző területeiről olyan kísérleteket ismerhettek meg a résztvevők, amelyek megvalósításához minden háztartásban megtalálhatók az anyagok, eszközök. A bemutatott kísérletekhez az alapötleteket a szerző részben diákjaitól, részben az internetről szerezte, de van közöttük fiai által kitalált összeállítások is.

Molnár Milán: Komplex felfedező játék okostelefonos mérésekkel címmel.

A szerző a Mobilis Interaktív Kiállítási Központban kidolgozott foglalkozást mutatott be, melynek segítségével a tanulók megtapasztalhatják, hogy milyen lehet egy idegen világot úgy fölfedezni, hogy sem videót, sem hangfelvételt nem tudunk készíteni. A műhelyfoglalkozás résztvevői egy olyan játékban vehettek részt, ahol két csapat egymásnak tervezett tetszőleges ismeretlen „világot”, amit egy szintén a műhely során „fejlesztett” robotszonda segítségével fel lehet térképezni. A robot méréseit egy Android operációs rendszert futtató okostelefon végezte, a mérési adatokat Excelben értékelték ki. A gyakorlat során szükség volt kreativitásra, egyszerű barkácsolásra, okostelefon használatra és Excel táblázatok kezelésére. A műhelymunka példát mutatott egy fizika témájú komplex foglalkozásra.