Új Nemzeti Kiválósági Program 2019: két ösztöndíjas a kutatócsoportban

Kutatócsoportunk tagja, Orosz Gábor az SZTE Neveléstudományi Doktori Iskola hallgatója, PhD hallgató kategóriában nyert támogatást 10 hónapra. Kutatási témája: Középiskolások, tanárjelöltek és gyakorló tanárok tudomány természetéről alkotott nézeteinek vizsgálata. Témavezető: Dr. Korom Erzsébet.

Kósa Maja, az SZTE Neveléstudományi Doktori Iskola hallgatója, aki az MTA-SZTE Elbeszélt Történelem és Történelemtanítás Kutatócsoportnak is tagja, szintén PhD hallgató kategóriában nyerte el az ösztöndíjat 10 hónapra. Kutatási témája – Az etnikai identitás episztemológiai nézetekre gyakorolt hatásának vizsgálata a történelemtanulás vonatkozásában – a gondolkodás fejlődéséhez és fejlesztéséhez kötődik, kapcsolatot teremtve a kutatócsoportunkban és az MTA-SZTE Elbeszélt Történelem és Történelemtanítás Kutatócsoportban végzett munka között. Témavezető: Dr. Korom Erzsébet.

Kulcsszavak: