Munkatársak

A kutatócsoport vezetője

Csapó Benő
Csapó Benő

DSc, intézetvezető egyetemi tanár

Kutatási területei:
Kognitív fejlődés. A fejlődés longitudinális követése. A képességek fejlődése és fejlesztése. Tudáskoncepciók, a tudás szerveződése. Pedagógiai értékelés, mérés, tesztelmélet, elszámoltathatóság. Diagnosztikus értékelés, számítógép alapú tesztelés.

KözleményekFőállású munkatársak

Betyár Gábor
Betyár Gábor

Programozó
Kállai István László
Kállai István László

Tudományos asszisztens
Kiss Renáta Mária
Kiss Renáta Mária

Tudományos segédmunkatárs

Kutatási területei:
Az olvasási előkészségek vizsgálata az óvodában és az óvoda-iskola átmenetben, az olvasás kognitív faktorainak techológia alapú mérése.

Közlemények

Pásztor Attila
Pásztor Attila

PhD, tudományos munkatárs

Kutatási területei:
Gondolkodási képességek mérése és fejlesztése, számítógép alapú játékos tanulás, technológia alapú mérés-értékelés.

Közlemények

Szabó Dóra Fanni
Szabó Dóra Fanni

tudományos segédmunkatárs

Kutatási területei:
Oktatási reziliencia, sajátos nevelési igényű tanulók fejlődése és fejlesztése.

Közlemények
Tóth Edit
Tóth Edit

PhD, tudományos munkatárs

Kutatási területei:
Kognitív fejlődés. A közoktatás elszámoltathatósága. A képességek fejlődésének longitudinális követése. A tanulói teljesítményt meghatározó iskolai, családi háttértényezők. A szociális kompetencia alakulásának családi és iskolai meghatározói.

KözleményekKülső munkatársak


Adorján Farkas Magdolna
Adorján Farkas Magdolna

Kémia-fizika szakos középiskolai tanár,

Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar, Budapest

B. Németh Mária
B. Németh Mária

PhD, egyetemi adjunktus

Kutatási területei:
A természettudományos tudás fejlődése, és az azt befolyásoló nem tényezők vizsgálata. A természettudományos gondolkodás, kutatási készségek mérési lehetőségeinek feltárása.

Közlemények

Barabás Katalin
Barabás Katalin

PhD, habil. intézetvezető egyetemi docens

Kutatási területei:
Egészségfejlesztés illetve egészségnevelés. Szintér programok fejlesztése, minőségének biztosítása, iskolai egyetemi munkahelyi egészségfejlesztés. Az orvosképzés modernizálása illetve az orvosképzés kurrikulum fejlesztési lehetőségeinek kutatása.

SZTE ÁOK Magatartástudományi Intézet, Szeged

Közlemények


Dózsa Monika
Dózsa Monika

tanító, általános informatikus, mesterpedagógus, pedagógiai értékelési szakértő, közoktatás vezető, tagintézmény vezető

Kodály Zoltán Általános Iskola és AMI Herman Ottó Általános Iskolája, Tatabánya
Csíkos Csaba
Csíkos Csaba

PhD, habil. egyetemi docens

Kutatási területei:
Metakognícióra alapozott fejlesztés a matematikai és az olvasás területén. Kutatásalapú tanulás a matematikában és a természettudományokban. Tanulásra vonatkozó meggyőződések. Adaptív problémamegoldó stratégiák.

ELTE, Tanító- és Óvóképző Kar, Budapest

KözleményekHódi Ágnes
Hódi Ágnes

tudományos segédmunkatárs

Kutatási területei:
Az olvasási képesség fejlődése, az olvasás fejlődését meghatározó kognitív, affektív és környezeti változók, a szövegtípus és szövegforma tanulói teljesítményre gyakorolt hatása, az olvasás kognitív komponenseinek alakulása.


Józsa Krisztián
Józsa Krisztián

PhD, habil. egyetemi docens

Kutatási területei:
elsajátítási motiváció, koragyermekkor, olvasási és matematikai készségek, hátrányos helyzet, tanulásban akadályozottság

SZTE BTK Neveléstudományi Intézet, Neveléselmélet Tanszék, Szeged

Közlemények
Kasik László
Kasik László

PhD, habil. egyetemi adjunktus

Kutatási területei:
A szociális kompetencia fejlődése és fejlesztési lehetőségei gyermek- és serdülőkorban, kiemelten: érdekérvényesítés, szociálisprobléma-megoldás, elkerülés.

SZTE BTK Neveléstudományi Intézet, Neveléselmélet Tanszék, Szeged

Közlemények


Kárpáti Andrea
Kárpáti Andrea

DSc, központvezető egyetemi tanár

Kutatási területei:
A vizuális képességek összetevői fejlődése és fejlesztési módszerei (képi kommunikáció, térszemlélet, műelemzés); az új képalkotó technológiák hatása a gyermekrajzra és a kamasz szubkultúrák képi nyelvére.

ELTE TTK, Természettudományi Kommunikáció és UNESCO Multimédiapedagógia Központ

Közlemények


Kinyó László
Kinyó László

PhD, egyetemi adjunktus

Kutatási területei:
állampolgári műveltség, kulturális univerzálék, társadalomismeret, történelmi gondolkodás

SZTE BTK Neveléstudományi Intézet, Oktatáselméleti Tanszék, Szeged

Közlemények
Kisné Bor Emília
Kisné Bor Emília

történelem szakos bölcsész és tanár, pedagógiai értékelési szakértő

Orosházi Református Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Orosháza

Kissné Gera Ágnes
Kissné Gera Ágnes

Biológia-földrajz szakos tanár, tankönyvíró,

Arany János Általános Iskola, Szeged.

Korom Erzsébet
Korom Erzsébet

PhD, habil. egyetemi docens

Kutatási területei:
Az ismeretelsajátítás folyamatai. Fogalmi fejlődés és fogalmi váltás. A fogalmi váltást segítő tanítás. A természettudományos gondolkodás értékelése és fejlesztése. A természettudományok aktív tanulásának módszerei.

SZTE BTK Neveléstudományi Intézet, Oktatáselméleti Tanszék, Szeged

KözleményekD. Molnár Éva
D. Molnár Éva

PhD, habil. egyetemi docens

Kutatási területei:
Az önszabályozott tanulás fejlődése és fejlesztési lehetőségei. Önszabályozás, erőfeszítésalapú kontroll, végrehajtó funkciók. Hatékony és nem hatékony tanulási stratégiák. Tanulást segítő/gátló személyes és környezeti tényezők vizsgálata.

SZTE BTK Neveléstudományi Intézet, Neveléselmélet Tanszék, Szeged

Közlemények


Molnár Gyöngyvér
Molnár Gyöngyvér

DSc, egyetemi tanár

Kutatási területei:
Pedagógiai értékelés, technológiaalapú tesztelés (az eDia-rendszer fejlesztésének szakmai vezetője), valószínűségi tesztelmélet, strukturális modellek. Gondolkodási képességek fejlődése és fejlesztése. Információs és kommunikációs technológiák az oktatásban

SZTE BTK Neveléstudományi Intézet, Oktatáselméleti Tanszék, Szeged

KözleményekNagy Lászlóné
Nagy Lászlóné

PhD, egyetemi adjunktus

Kutatási területei:
Az analógiás gondolkodás fejlődése és fejlesztése. A természettudományos (biológiai) tudás, fogalmak fejlődése és fejlesztése. A természettudományos fogalmak megértését segítő módszerek. Kutatásalapú természettudományos (biológia) tanítás/tanulás. Egészségműveltség, egészségmagatartás összetevői, mérésének lehetőségei. Biológia tantágypedagógiai témák.

SZTE TTIK Összehasonlító Élettani Tanszék Biológiai Szakmódszertani Csoport, Szeged

Közlemények


Nikolov Marianne
Nikolov Marianne

DSc, egyetemi tanár

Kutatási területei:
A nyelvtudás fejlődése, fejlesztése, mérése. Feladatbank fejlesztés. A korai nyelvtanulás, nyelvtanítás. Nyelvpolitika, idegen nyelvi tantervek, követelmények. Egyébi különbségek a nyelvtanulásban (nyelvérzék, motiváció, interkulturális kommunikatív kompetencia, stratégiák). A nyelvszakos tanárok és tanítók meggyőződései, nyelvhasználata, osztálytermi gyakorlata. Felnőttek nyelvtanulása és nyelvtudása. A nyelvszakos tanárképzés értékelése.

PE Anglisztika Intézet›Angol Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék, Pécs

Közlemények


Répás Lászlóné
Répás Lászlóné

Biológia-földrajz-kémia szakos tanár, köznevelési és pedagógiai értékelési szakértő: pedagógiai szakmai ellenőrzés és pedagógusminősítés,

Ceglédberceli Eötvös József Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola és AMI, CeglédbercelVidákovich Tibor
Vidákovich Tibor

PhD, habil. egyetemi tanár

Kutatási területei:
Az alapkészségek és alapképességek fejlődésének diagnosztikus vizsgálata. A gondolkodási képességek szerepe a matematikai kompetencia fejlődésében. Diagnosztikus feladat- és tesztbankok kidolgozása az 1-6. évfolyam számára.

SZTE BTK Neveléstudományi Intézet, Pedagógiai értékelés és tervezés Tanszék, Szeged

KözleményekVeres Gábor
Veres Gábor

Középiskolai tanár, pedagógiai szakértő

Munka és kutatási területek:
Komplex természettudomány tantárgy fejlesztése és tanítása, tanterv és tananyagfejlesztés, tanulási módszerek és gondolkodás fejlesztés kutatása

Közgazdasági Politechnikum, Gimnázium és Szakközépiskola, Budapest

Zsolnai Anikó
Zsolnai Anikó

PhD, habil. egyetemi tanár

Kutatási területei:
Szociális és érzelmi fejlődés. Szociális és érzelmi tanulás a családban, az óvodában és az iskolában. A szociális készségek, képességek fejlődése, ill. fejlesztésének óvodás- és iskoláskori lehetőségei. A gyermekkori kötődések pedagógiai vonatkozásai.

ELTE PPK, Neveléstudományi Intézet

Közlemények