Matematikai tudás

A tanulók matematikatudását az iskolai tananyaghoz kapcsolódó tesztekkel mértük. A tesztek a Nemzeti alaptanterv követelményei alapján készültek, de nem tekinthetők hagyományosan értelmezett tudásszintmérőknek, a feladatok nem fedik le az adott évfolyam teljes tantervi követelményét. 
 
Az 1. és a 2. évfolyam tesztjeit Józsa Krisztián készítette Szántó Zsuzsanna (tanító, Herman Ottó Általános Iskola, Budapest) közreműködésével. 2009-ben a 6. évfolyamosok matematikai tudását és alapkészségeit mérő eszközt Csíkos Csaba, a 3. és az 5. évfolyamosok matematikai gondolkodását feltáró tesztet Csapó Benő szerkesztette.  A IV. mintában a 6. és a 8. évfolyamon a Vidákovich Tibor és Gábri Katalin által összeállított mérőeszközöket használtunk. 
 
A III. és a IV. minták (2005–2015) matematikatudásának vizsgálata papíralapú tesztekkel történt, az V. minta (2013-tól) vizsgálata a Vidákovich Tibor és Gábri Katalin szerkeszette online tesztekkel. 
 

Fontosabb publikációk
Csapó Benő, Tóth Edit és Balázsi Ildikó (2013): The Impact of Early Reading and Mathematics Skills on Later Achievements. 15th European Conference for the Research on Learning and Instruction. Munich, Germany, August 27-31, 2013.

 

Mérési pontok:
IV. minta (4. évfolyam)  2015. tavasz    (online) 
IV. minta (8. évfolyam)  2015. tavasz
V. minta (2. évfolyam) 2013. tavasz (online)
IV. minta (6. évfolyam) 2013. tavasz
V. minta (1. évfolyam) 2012. tavasz (online)
IV. minta (4. évfolyam) 2011. tavasz
III. minta (8. évfolyam) 2011. tavasz
IV. minta (2. évfolyam) 2009. tavasz
III. minta (6. évfolyam) 2009. tavasz 
III. minta (4. évfolyam) 2007. tavasz
III.. minta (2. évfolyam) 2005. tavasz