Matematikai tudás

A tanulók matematikatudását mérő tesztek a Nemzeti alaptanterv követelményei alapján készültek, de nem tekinthetők hagyományosan értelmezett tudásszintmérőknek, a feladatok nem fedik le az adott évfolyam teljes tantervi követelményét. 
 
A program kezdeti szakaszában az 1. és a 2. évfolyam tesztjeit Józsa Krisztián készítette Szántó Zsuzsanna (tanító, Herman Ottó Általános Iskola, Budapest) közreműködésével. 2009-ben a 6. évfolyamosok matematikai tudását és alapkészségeit mérő eszközt Csíkos Csaba, a 3. és az 5. évfolyamosok matematikai gondolkodását feltáró tesztet Csapó Benő szerkesztette.  A IV. mintában a 6. és a 8. évfolyamon a Vidákovich Tibor és Gábri Katalin által összeállított mérőeszközöket használtunk. 
 
A III. és a IV. minták (2005–2015) matematikatudásának vizsgálata papíralapú tesztekkel történt, az V. minta (2013-tól) vizsgálata a Vidákovich Tibor és Gábri Katalin szerkeszette online tesztekkel. 
 

A későbbi minták online feladatsorai között Vidákovich Tibor és Csapó Benő tesztjei, valamint a „Diagnosztikus Mérések Fejlesztése” című projekt (edia.hu; edia.hu/demo) keretében kidolgozott feladatok szerepeltek. Ez utóbbi mérőeszközök a matematikai tudás három, a tantárgyi, a gondolkodási, valamint az alkalmazási dimenzióját vizsgálják.

 

Publikációk:

A Kutatócsoport témához kapcsolódó publikációi a Magyar Tudományos Művek Tára adatbázisban