Természettudományi tudás

A Szegedi Iskolai Longitudinális Programban a természettudományi tudás mérésének tartalmilag és technikailag egyaránt két szakasza van. 
 
2015‒  (V. minta)
A természettudományos gondolkodás fejlődésének követése online tesztekkel
 
A természettudományok tanulásának világszerte jelzett válsága új, hatékonyabb tanítási módszerek és értékelési stratégiák kidolgozását indította el (PRIMAS, SAILS). A természettudományi tudás értelmezésének nemzetközi, új irányvonalát követve, longitudinális vizsgálatunk új alapokra helyezte a természettudományi tudás vizsgálatát. 2015-ben B. Németh Mária, Kissné Gera Ágnes, Korom Erzsébet és Nagy Lászlóné – a nemzetközi és a hazai empirikus tapasztalatokat is felhasználva – tartalmában és az adatfelvétel módjában is új mérőeszközt szerkesztett 4. évfolyamos tanulók mérésére. A feladatok kidolgozását több pedagógus segítette: Adorján Ferencné (Budapest), Balogh Terézia (Szentes), Répási Lászlóné (Ceglédbercel), Oláhné Nádasdi Zsuzsanna (Budapest), Veres Gábor (Budapest). 
 
A teszt három résztesztből áll: (1) konzerváció, (2) a gondolkodási képességek (induktív, arányossági, kombinatív gondolkodás, rendszerezés) természettudományi tartalmakkal, (3) természettudományos vizsgálódás (kérdés, hipotézisalkotás, tervezés, változók kezelése, adatértelmezés, következtetés). A feladatokban (hasonlóan a papír-ceruza tesztekhez) megjelennek a hagyományos természettudományi diszciplínákhoz köthető tartalmak, azonban arányuk változó, ugyanis a teszt szerkesztésének legfőbb szempontja a gondolkodási műveletek és a kutatási készségek megfelelő arányának biztosítása volt. 
 
2007–2015 (III-IV. minta)
A természettudományos alapismeretek, fogalmak fejlődésének követése papíralapú tesztekkel
 
A program első szakaszában a természettudományi tudás fejlődését a természettudományos alapfogalmak gazdagodásának és strukturálódásának vizsgálatával követtük nyomon. Az adatfelvételek a természettudományok tanítását jellemző szakaszok (4., 6., 8. évfolyam) végén egy alapismereteket és egy, a fogalmak ismeretét mérő teszttel történtek. 
 
Az első mérési ciklusban (III. minta; 2007, 2009, 2011) használt teszteket Korom Erzsébet és Nagy Lászlóné szerkesztette. A következő ciklusban (IV. minta; 2009, 2011., 2015) a teszteket – a mérési tapasztalatok alapján – B. Németh Mária és Kissné Gera Ágnes (tanár, Arany János Általános Iskola, Szeged) továbbfejlesztette. 
 
A tesztek figyelembe veszik a Nemzeti alaptantervek alapkövetelményeit. A mért tartalmak (ismeretek, fogalmak) a hagyományos diszciplínák (biológia, fizika, kémia és természetföldrajz) kiválasztott témaköreiből kerülnek ki (életközösség, élőlények rendszerezése, környezeti tényezők, életfeltételek, fény terjedése, halmazállapotok, halmazállapot-változás, időjárás, éghajlat, éghajlati övezetek, méretarány, tájékozódás térképen, napszakok). Mivel a feladatok nem fedik le az adott évfolyam tantervi követelményeit, így a tesztek nem tekinthetők hagyományos tudásszintmérőknek. A fejlődés vizsgálatát 28 itemes magteszt teszi lehetővé. 
 
 
Mérési pontok:
V. minta (5. évfolyam) 2015. ősz (online) 
IV. minta (8. évfolyam) 2015. tavasz
IV. minta (6. évfolyam) 2013. tavasz
IV. minta (4. évfolyam) 2011. tavasz:
III. minta (8. évfolyam) 2011. tavasz:
III. minta (6. évfolyam) 2009. tavasz: 
III. minta (4. évfolyam) 2007. tavasz: 
 

Fontosabb publikációk:

B. Németh Mária (2013): A természettudományos tudás változása 1999 és 2010 között a 7. évfolyamon. In: Molnár Gyöngyvér és Korom Erzsébet (szerk.): Az iskola sikerességét befolyásoló kognitív és affektív tényezők értékelése. Budapest: Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó Zrt. 11–30.

Korom Erzsébet (2013): Az anyagok tulajdonságaival, változásaival kapcsolatos alapfogalmak fejlettségének longitudinális vizsgálata. In: Molnár Gyöngyvér és Korom Erzsébet (2013, szerk.): Az iskolai sikerességet befolyásoló kognitív és affektív tényezők értékelése. Budapest: Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó Zrt. 143-160.
 
Korom Erzsébet és Nagy Lászlóné (2012): Természettudományos ismeretek megértését segítő
program az 5−6. évfolyamon. Iskolakultúra, 22. 2. sz. 3−16.
 
Korom Erzsébet és Nagy Lászlóné (2012): A kémiai fogalmak megértését segítő oktatási módszerek alkalmazásának tapasztalatai a természetismeret tantárgy tanításában. A Kémia Tanítása, 20. 1. sz. 3−16.
 
Nagy Lászlóné és Korom Erzsébet (2011): A biológiai fogalmak megértését segítő oktatási módszerek alkalmazásának tapasztalatai a természetismeret tantárgy tanításában. A Biológia Tanítása, 19. 4. sz. 3−15.
 
Korom Erzsébet; Nagy Lászlóné; B. Németh Mária: A természettudományos tudás és alkalmazásának mérésére alkalmas mérőeszköz fejlesztése. (Előadás) In: Bárdos Jenő, Kis-Tóth Lajos, Racsko Réka (szerk.) Változó életformák – régi és új tanulási környezetek. XIII. Országos Neveléstudományi Konferencia: program és összefoglalók. Eger, Magyarország, 2013.11.06-2013.11.08. Eger: MTA Pedagógiai Bizottság, p. 444. 
 
Korom, E., B. Németh, M., Hódi Á. & Fűz, N. (2013): The Impact of School-Readiness Skills on Students’ Science Achievement. (Paper)  In: Prenzel M (szerk.): 15th European Conference for the Research on Learning and Instruction: Responsible Teaching and Sustainable Learning. Munich, Germany, Munich, Németország, 2013.08.27-2013.08.31. pp 243-244.
 

B. Németh Mária (2011): A realisztikus természettudományos tudás mérése. In: Hegedűs Judit, Kempf Katalin, Németh András (szerk.) Közoktatás, pedagógusképzés, neveléstudomány – a múlt értékei és a jövő kihívásai. XI. Országos Neveléstudományi Konferencia: program és összefoglalók. Budapest, Magyarország, 11.03.–11.05.

B. Németh Mária (2010): Természettudományi tudás realisztikus és autentikus szituációkban. In: Csíkos Csaba, Kinyó László (szerk.) Új törekvések és lehetőségek a 21. századi neveléstudományokban: X. Országos Neveléstudományi Konferencia. Program összefoglalók. Budapest, Magyarország, 11.04.–11.06. Budapest: MTA Pedagógiai Bizottság, (2010) p. 51.(ISBN:978-963-08-0333-5)

B. Németh Mária (2008): Az iskolában szerzett természettudományos tudás tanórán kívüli alkalmazhatóságának változása 1999 és 2006 között. In: Perjés István és Ollé János (szerk.) Hatékony tudomány, pedagógiai kultúra, sikeres iskola: VIII. Országos Neveléstudományi Konferencia: Program és összefoglalók. Budapest, Magyarország, 11.13. −11.15. Budapest: MTA Pedagógiai Bizottság, (2008) p. 212.

B. Németh Mária (2007): Applying science knowlwdge in real–life situations. In: Csapó B, Csíkos CS (szerk.) Developing Potentials for Learning : 12th European Conference for the Research on Learning and Instruction. Budapest, Magyarország, 08.28. −09.01. Szeged: Graduate School of Education, University of Szeged, (2007) p. 448-449.

B. Németh Mária (2007): A természettudományos tudás életszerű helyzetekben való alkalmazhatóságának változása 1999 és 2006 között. Előadás. In: Korom (Erzsébet szerk.): V. Pedagógiai Értékelési KonferenciaPÉK 2007: Program, tartalmi összefoglalók. Szeged, Magyarország, 04.12. −04.14. Szeged: SZTE BTK Neveléstudományi Doktori Iskola, (ISBN:978-963-482-813-6); (2007) p. 57.

B. Németh Mária (2006): Természettudományos ismeretek alkalmazása valós helyzetekben. Előadás. In: Keller Magdolna, Simándi Szilvia (szerk.) „Tanul a társadalom” 6. Országos Neveléstudományi Konferencia: Program és tartalmi összefoglalók. Budapest, Magyarország, 10.26.−10.28. Budapest: MTA Pedagógiai Bizottság, (2006) p. 236.