Természettudományi tudás

A Szegedi Iskolai Longitudinális Programban a természettudományi tudás mérésének tartalmilag és technikailag egyaránt két szakasza van. 
 
2007–2015 (III-IV. minták)
A természettudományos alapismeretek, fogalmak fejlődésének követése papíralapú tesztekkel
 
A program első szakaszában a természettudományi tudás fejlődését a természettudományos alapfogalmak gazdagodásának és strukturálódásának vizsgálatával követtük nyomon. Az adatfelvételek a természettudományok tanítását jellemző szakaszok (4., 6., 8. évfolyam) végén egy alapismereteket és egy, a fogalmak ismeretét mérő teszttel történtek. 
 
Az első mérési ciklusban (III. minta; 2007, 2009, 2011) használt teszteket Korom Erzsébet és Nagy Lászlóné szerkesztette. A következő ciklusban (IV. minta; 2009, 2011., 2015) a teszteket – a mérési tapasztalatok alapján – B. Németh Mária és Kissné Gera Ágnes (tanár, Arany János Általános Iskola, Szeged) továbbfejlesztette. 
 
A tesztek figyelembe veszik a Nemzeti alaptantervek alapkövetelményeit. A mért tartalmak (ismeretek, fogalmak) a hagyományos diszciplínák (biológia, fizika, kémia és természetföldrajz) kiválasztott témaköreiből kerülnek ki (életközösség, élőlények rendszerezése, környezeti tényezők, életfeltételek, fény terjedése, halmazállapotok, halmazállapot-változás, időjárás, éghajlat, éghajlati övezetek, méretarány, tájékozódás térképen, napszakok). Mivel a feladatok nem fedik le az adott évfolyam tantervi követelményeit, így a tesztek nem tekinthetők hagyományos tudásszintmérőknek. A fejlődés vizsgálatát 28 itemes magteszt teszi lehetővé. 
 
2015‒  (V-VII. minták)
A természettudományos gondolkodás fejlődésének követése online tesztekkel
 
A természettudományok tanulásának világszerte jelzett válsága új, hatékonyabb tanítási módszerek és értékelési stratégiák kidolgozását indította el (PRIMAS, SAILS). A természettudományi tudás értelmezésének nemzetközi, új irányvonalát követve, longitudinális vizsgálatunk új alapokra helyezte a természettudományi tudás vizsgálatát. 2015-ben B. Németh Mária, Kissné Gera Ágnes, Korom Erzsébet és Nagy Lászlóné – a nemzetközi és a hazai empirikus tapasztalatokat is felhasználva – tartalmában és az adatfelvétel módjában is új mérőeszközöket szerkesztettek. A feladatok kidolgozását több pedagógus segítette: Adorján Ferencné (Budapest), Balogh Terézia (Szentes), Répási Lászlóné (Ceglédbercel), Oláhné Nádasdi Zsuzsanna (Budapest), Veres Gábor (Budapest). 
 
Az online tesztek egyrészről különböző gondolkodási képességeket mérnek (konzerváció, induktív, arányossági, kombinatív gondolkodás, rendszerezés) természettudományi tartalmakkal, másrészről a természettudományos vizsgálódás képességeit vizsgálják (kérdés, hipotézisalkotás, tervezés, változók kezelése, adatértelmezés, következtetés).
 
 
Publikációk: