Szegedi Iskolai Longitudinális Program

A Szegedi Iskolai Longitudinális Program az első magyar, országos, oktatási környezetben végzett követéses vizsgálatsorozat. A program célja  a fejlődés kezdeti szakaszának longitudinális vizsgálata, az iskola fejlesztő hatásának feltárása, a fejlődés stabilitásának feltérképezése, egyéni fejlődési pályák elemzése, modellezése, a beavatkozási pontok azonosítása, a korai diagnózist adó mérőeszközök, valamint a differenciált fejlesztést segítő programok kidolgozása.

A vizsgálatok középpontjában az olvasás-szövegértés, a matematikai és a természettudományos tudás/gondolkodás áll. A három műveltségi területen lejátszódó változások feltárása mellett különböző kognitív képességek, problémamegoldás, az idegen nyelvi és az állampolgári műveltség mérése történik. Az összefüggések és a változások okainak megértését további sajátságok felmérése segíti: iskolához, tantárgyakhoz való viszony, önszabályozó tanulási stratégiák, énkép, motiváció, szociálisprobléma-megoldó gondolkodás, családi-kulturális háttér. A diagnózis felállításához, a beavatkozás tervezéséhez szükséges további információk gyűjtése a tanulói és tanári kérdőívekkel történik, melyekkel a tanulás/tanítás körülményeiről gyűjthetők adatok.

A program a 2003/2004-es tanévben 1. (III. minta), 5. (II. minta) és 9. (I. minta) évfolyamokon indult. A keresztmetszeti és a hosszmetszeti technikák kombinálásával e három populációról gyűjtött adatok képet adnak a közoktatás 12 évének folyamatáról, lehetővé teszik a közoktatásban (az általános iskola alsó és felső tagozatán és a középiskolában) lejátszódó fejlődési folyamatok elemzését. A program indulása óta négy teljes ciklust zárt (III. minta: 2003–2011, IV. minta: 2007–2015, V. minta: 2011-2019 és VI. minta: 2014-2022)). Jelenleg a 2019-ben indult VII., és a 2023-ban indult VIII. minták tanulóinak iskolai pályafutását vizsgálja. [További információk]

Az I–IV. minták követése papír-ceruza mérőeszközökkel történt. Az adatfelvétel 2011 óta online, az SZTE Oktatáselméleti Kutatócsoport  által fejlesztett eDia-platformon zajlik. Ősszel és tavasszal 1–3 – részben saját fejlesztésű, részben adaptált – mérőeszköz felvételére kerül sor.