Olvasási képesség

A longitudinális program a tanulók szövegértését rendszeresen, jellemzően minden páros évfolyam végén vizsgálja.

A kutatások kiterjednek a

  • – tanulók szövegértés-fejlődésének vizsgálatára,
  • – különböző szövegformátumokon elért eredmények összehasonlítására,
  • – szövegértés fejlődését befolyásoló kognitív, affektív és demográfiai tényezők vizsgálatára,
  • – szövegértés a további tudásszerzés eredményességében betöltött szerepének vizsgálatára,
  • – tesztet közvetítő eszköz – online ill. papír alap –  teljesítményre gyakorolt hatásának feltárására,
  • – különböző (4 évenként induló) kohorszok eredményeinek összehasonlítására.

 

A tesztek általában folyamatos, nem folyamatos és kevert formájú szöveget tartalmazó szubtesztekből állnak. A szövegek kontextusa személyes és nyilvános, típusuk elbeszélő, leíró és ismertető. A kognitív dimenziót az információ-visszakeresés, az értelmezés és a reflektálás műveleti szintek képviselik. Az évfolyamok teljesítményének összehasonlítását horgonyszövegek biztosítják.
A kutatási program indulásakor papír alapú tesztekkel, 2012-től online platformon, az eDia-rendszeren keresztül kerül sor a tanulók szövegértésének felmérésére. Az online tesztek ugyanazokat a konstruktumokat mérik, mint a hagyományosan használt papír-ceruza tesztek.

 

A program kezdeti éveiben a szövegértés tesztek D. Molnár Éva szakmai irányításával készültek, ma Hódi Ágnes felel a szövegértés területéért a programban. A tesztek elkészítésében Dózsa Monika (tanító, pedagógiai értékelési szakértő, Kodály Zoltán Általános Iskola, Tatabánya), Kisné Bor Emília (tanár, pedagógiai értékelési szakértő, Orosházi Református Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Orosháza), Valuska Lajos (tanár, pedagógiai értékelési szakértő, Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium, Gyomaendrőd)  és B. Németh Mária (korábban Kutatócsoportunk munkatársa, ma az SZTE Neveléstudományi Intézetének adjunktusa) szerkesztette. Az online platformon adminisztrált tesztek a „Diagnosztikus Mérések Fejlesztése” című projekt keretében közreműködő pedagógusok munkáinak átdolgozott változatai.

 

Publikációk:

A Kutatócsoport témához kapcsolódó publikációi a Magyar Tudományos Művek Tára adatbázisban