Olvasási képesség

A tanulók szövegértésének fejlettségét, a tesztek szerkezetét illetően, a hazai és a nemzetközi nagymintás vizsgálatokban használt tesztekkel mértük. A tesztek folyamatos, nem folyamatos és kevert formájú szöveget tartalmazó szubtesztekből állnak. A szövegek kontextusa személyes és nyilvános, típusuk elbeszélő, leíró és ismertető. A kognitív dimenziót az információ-visszakeresés, az értelmezés és a reflektálás műveleti szintek képviselik.
A tesztek, az életkori sajátosságok miatt, változó terjedelmű és típusú szöveget és feladatot tartalmaznak. A vizsgálat az 1. és a 2. évfolyamon kettő, a felsőbb évfolyamokon három különböző szövegtípussal történik. Az évfolyamok teljesítményének összehasonlítását horgonyszövegek biztosítják.
 
 
2012‒ (V. minta)
Az olvasási képesség fejlődésének követése papíralapú tesztekkel
 
A teszteket Hódi Ágnes szakmai irányításával Dózsa Monika (tanító, pedagógiai értékelési szakértő, Kodály Zoltán Általános Iskola, Tatabánya), Kisné Bor Emília (tanár, pedagógiai értékelési szakértő, Orosházi Református Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Orosháza) és B. Németh Mária szerkesztette. 
Az online tesztek ugyanazokat a konstruktumokat mérik, mint a hagyományosan használt papír-ceruza tesztek. Azonban a számítógép használata új távlatokat nyitott: a hangos feladatok használata révén lehetővé vált az olvasási képességek szélesebb spektrumának vizsgálata. Ugyancsak lehetőség nyílt színes, az életkori sajátosságokhoz közelebb álló, interaktív feladatok alkalmazására is.
 
 
2003–2015 (III-IV. minta)
Az olvasási képesség fejlődésének követése papíralapú tesztekkel
 
A 2., 4. és 6. évfolyamok számára készült tesztek első (III. mintában) változatait D. Molnár Éva irányításával Dózsa Monika (tanító, pedagógiai értékelési szakértő, Kodály Zoltán Általános Iskola, Tatabánya), Kisné Bor Emília (tanár, pedagógiai értékelési szakértő, Orosházi Református Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Orosháza) és Valuska Lajos (tanár, pedagógiai értékelési szakértő, Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium, Gyomaendrőd) szerkesztette. A mérési tapasztalatok alapján a teszteket – az olvasásmérés újabb módszereinek beépítésével –  Hódi Ágnes továbbfejlesztette. 
 
Mérési pontok:
V. minta (4. évfolyam) 2015. tavasz (online) 
IV. minta (8. évfolyam) 2015. tavasz  
V. minta (3. évfolyam) 2013. ősz   (online) 
IV. minta (6. évfolyam) 2013. tavasz  
V. minta (1. évfolyam) 2012. tavasz (online) 
III. minta (8. évfolyam) 2011. tavasz
IV. minta (5. évfolyam) 2011. ősz  
IV. minta (4. évfolyam) 2010. ősz  
IV. minta (2. évfolyam) 2009. tavasz  
III. minta (6. évfolyam) 2009. tavasz  
IV. minta (1. évfolyam) 2008. tavasz  
III. minta (5. évfolyam) 2007. ősz  
III. minta (4. évfolyam) 2006. ősz  
III. minta (2. évfolyam) 2005. tavasz  
II. minta (5. évfolyam) 2004. tavasz  
I. minta (9. évfolyam) 2004. tavasz  
 
 

Fontosabb publikációk:

Török Tímea és Hódi Ágnes (2015): A fonológiai tudatosság fejlődése és szövegértéssel való kapcsolata az általános iskola első négy évfolyamán a szocio-ökonómiai státusz tükrében. Magyar Pszichológiai Szemle, 70. 4. sz. 807–826. [PDF]
 
Hódi Ágnes, B. Németh Mária, Korom Erzsébet és Tóth Edit (2015): A Máté-effektus: a gyengén és jól olvasó tanulók jellemzése a tanulás környezeti és affektív jellemzői mentén. Iskolakultúra, 25. 4. sz. 18–30. DOI: 10.17543/ISKKULT.2015.4.18. [PDF]
 
Hódi, Á., & Tóth, E. (2013). Analyses for a Better Understanding of Students’ Reading Achievement Along Different Text Formats. Paper presented at the 15th Biennial Conference of the European Association for Research on Learning and Instruction. Munich, Germany, August 27-31, 2013.

Hódi, Á., B. Németh. M., Korom, E., & Tóth, E. (2013). Examining the Relationship Between the “Matthew Effect” in Hungarian Students’ Reading Developmental Trajectory and School-Readiness Skills. Paper presented at the American Educational Research Association - Annual Meeting, San Francisco, USA, 27 April-1 May 2013. pp. 274.

Hódi, Á., & Tóth, E. (2013). The Interaction Between Early Preschool Start and the Reading Performance of Hungarian Students with Different Socioeconomic Backgrounds. Paper presented at the University of Pecs Roundtable, Pecs, 9 April 2013.

Hódi, Á., B. Németh, M., Tóth, E., & Korom, E. (2013). The Impact of Maternal Education and Preschool Education on Hungarian Students’ Reading Performance. Paper presented at the 11th Conference on Educational Assessment, Szeged, 11-13 April 2013. pp. 11.

Hódi, Á., Tóth, E., & D. Molnár, É. (2012). Comparing Hungarian Students’ Reading Development in Continuous and Non-continuous Text Types. Paper presented at the American Educational Research Association - Annual Meeting, Vancouver, British Columbia, Canada, 13-17 April 2012.

Hódi Ágnes (2012): A szövegformátum negyedik évfolyamos tanulók olvasásteljesítményére gyakorolt hatása. XII. Országos Neveléstudományi Konferencia, Budapest, 2012. november 8-10. 73. o.

Hódi Ágnes és B. Németh Mária (2012): Második évfolyamos tanulók szövegértésének vizsgálata az iskolakezdéshez szükséges elemi készségek fejlettségének tükrében. XII. Országos Neveléstudományi Konferencia, Budapest, 2012. november 8-10. 159. o.

Hódi Ágnes és D. Molnár Éva (2011): Negyedik és ötödik évfolyamos tanulók különböző nem-folyamatos szövegtípusokon elért olvasásteljesítményének vizsgálata. XI. Országos Neveléstudományi Konferencia, Budapest, 2011. november 3-5. 173. o. 

Hodi, Á. & B Németh, M. (2012): The Impact of Basic School-readiness Skills on 2nd Graders' Reading Developmental Patterns: a Cohort Study. In: In: Csapo, B. & Tóth, E. (ed.): 10th Conference on Educational Assessment. CEA 2012 Szeged, Hungary, 04.26.−04.28. Szeged: University of Szeged Institute of Education PhD in Education, (ISBN:978-963-306-150-3); (2012) p. 73. PDF

Molnár, É., B Németh, M. and Hodi, Á.: The longitudinal assessment of Hungarian students’ reading comprehension from grade 2 to grade 4. Paper presented at the 13th Biennial Conference of the European Association for Research on Learning and Instruction Amsterdam, The Netherlands, August 25-29, 2009. (2009) p. 156.

Molnár Éva és B. Németh Mária (2006): Az olvasásképesség fejlettsége az iskoláskor elején. In: Józsa Krisztián (szerk.): Az olvasási képesség fejlődése és fejlesztése. Dinasztia Tankönyvkiadó, Budapest. (295 p.); ISBN: 963-657-363-8; 107–129.

B. Németh Mária, Molnár Éva és Dózsa Monika (2006): Az olvasásképesség fejlettsége az iskoláskor elején. Előadás. In: Józsa Krisztián (szerk.): IV. Pedagógiai Értékelési Konferencia, PÉK 2006, Szeged, Magyarország, 04.20.−04.22. Szeged: SZTE BTK Neveléstudományi Doktori Iskola, (2006) p. 49. (ISBN:963-482-761-6)