Óvoda-iskola átmenet támogatása

Óvoda-iskola átmenet támogatása
 

Az MTA-SZTE Képességfejlődés Kutatócsoport és az SZTE Oktatáselméleti Kutatócsoport az elektronikus tesztelés eszköztárát felhasználó online Iskolakezdő mérőeszközcsomagot fejlesztett az óvodából kilépő, és az általános iskolát megkezdő tanulók mérésére. A korosztályhoz illeszkedő játékos tesztek felvétele az SZTE Oktatáselméleti Kutatócsoport által fejlesztett eDia-rendszerben történik. A tesztek fejlesztése, kivitelezése és rögzítése során a két kutatócsoport szorosan együttműködik egymással. A gyermekek és pedagógusok számára három együttműködési vonulatot kínálunk fel: (1) mérésekben való részvétel, (2) a gyermekek, tanuló fejlesztésének támogatása, (3) a kutatócsoportok munkájának támogatása a pedagógusi háttérkérdőív kitöltésével. A kutatásokban való részvétel minden esetben, mind a gyermekek, mind a pedagógusok részéről, önkéntes és anonim.

A mérési programcsomag keretein belül, lehetőség kínálkozik az Iskolakészültségi Mérőeszközcsomag online rögzítésére. A papíralapú módszerekkel az adatfelvétel csak úgy valósítható meg, ha minden egyes tanulóval külön elvégzik a vizsgálatokat. Ebben a formában az adatok felvétele és az eredmények feldolgozása jelentős többletterhet jelent a pedagógusoknak. Az új technológiai megoldások segíthetnek alkalmazkodni a kihívásokhoz, többek között megnyitják az utat a csoportos adatfelvétel és a hatékonyabb adatfeldolgozás irányába. Az online Iskolakezdő Mérőcsomag (IKM) jelenleg négy fő terület vizsgálatát teszi lehetővé: tablethasználat műveletei, olvasás előkészségei, korai numerikus készségek és induktív gondolkodás. A feladatokat a gyerekek tableten oldják meg, a tablethasználat feladatsor játékos formában segíti azoknak a műveleteknek a gyakorlását, amik a többi tesztben is megjelennek. A mérőcsomag gyors és adekvát visszacsatolás biztosításával segítheti a pedagógusok fejlesztő munkáját.

A mérési-értékelési repetoár bővítéseként elérhető a DIFER teszt beszédhanghallás relációszókincs résztesztjeinek online formája. A Difer tesztek közül a beszédhanghallás és a relációszókincs résztesztek alkalmasak arra, hogy olyan digitális formájuk készüljön el, amely során a gyerekek oldják meg a feladatokat a tableteken. Ez a megoldás megnyitná az utat, hogy ezt a két résztesztet kis csoportos formában is rögzíthessük. A két részteszt digitális változataival már több adatfelvétel is megvalósult, a pedagógusok tapasztalatai pozitívak.

Az Iskolakezdő méreszközcsomagról egy rövid tájékoztató anyag is készült, melyet a LETÖLTÉS feliratra kattintva érhet el.

A feladatok kipróbálásához látogasson el a projekt tematikus oldalára: 

 

Az óvodáskorú gyermekek fejlesztésének megvalósulására, olyan, több mint 2000 feladatot tartalmazó feladatrendszer jött létre, melyeből a pedagógusok előre megadott területek, témakörök és nehézségi szintek mentén önállóan, a gyermekek igényeihez, képességeihez igazodó tesztegyüttest állíthatnak össze. Az Óvodai tesztmodulban az óvópedagógusok egyéni és ingyenes regisztrációt követően több mint 2000 olvasási és matematikai előkészségeket, természettudományos tájékozottságot és egérhasználatot mérő/ fejlesztő feladat között válogathatnak. A modulban szereplő, tabletekre optimalizált (nagy elemek, főképp kattintáson és húzd-és vond műveleteken alapuló, minden esetben hangszóró segítségével meghallgatható feladatok) mérő és fejlesztő feladatokat az SZTE Oktatáselméleti Kutatócsoport óvópedagógusokkal és az MTA-KKCS Képességfejlődés Kutatócsoport munkatársaival együttműködve dolgozta ki. Az egész évben ingyenesen elérhető eDia modul internetes elérhetősége: https://ovi.edia.hu/

A kutatócsoport munkájának támogatására, a valós helyzetkép és vélekedések feltárására adaptálásra került egy Óvópedagógusi kérdőív az iskolakészültséggel kapcsolatos vélekedések feltárására. Az óvópedagógusi kérdőív egy amerikai kutatók által kidolgozott eszköz adaptációja. A kérdőív főként az óvópedagógusok és tanítók iskolakészültségről alkotott nézeteit kívánja feltárni, de külön kérdéseket tartalmaz az tagóvoda-vezetők számára is, mely a vezetésük alá tartozó intézmény személyi összetételét és infrastruktúráját hivatott feltárni. A kérdőívben megjelennek a tagóvodára vonatkozó kérdések, de szerepelnek az óvópedagógusok vélekedéseire az iskolakészültségről és az óvodai nevelésről, témaközpontúságra, a rendelkezésre álló idő kihasználására, a csoportszoba infrastruktúrájára, a pedagógiai szemléletmódra és mérési gyakorlatra, az óvodai nevelés műveltségi területeire és a hozzájuk kapcsolódó irányított óvodai foglalkozásokra vonatkozó kérdések egyaránt. A kérdőív kitöltésére online, az eDia platformon keresztül nyílik lehetőségük a pedagógusoknak, anonim módon, egyedi mérési azonosítók révén.

 

Publikációk:

A Kutatócsoport témához kapcsolódó publikációi