Köszöntjük az MTA-SZTE Képességfejlődés Kutatócsoport honlapján

Az MTA-SZTE Képességfejlődés Kutatócsoport (KKCS) a Magyar Tudományos Akadémia és a Szegedi Tudományegyetem közösen fenntartott kutatócsoportja. A kutatócsoportot 1995-ben Nagy József alapította, 2001. január óta Csapó Benő vezetésével működik. A kutatócsoport célja a mindennapi tanítási gyakorlat támogatása, a tudás szerveződésének, az iskolában elsajátított tudás alkalmazásának, valamint a tudás megszerzését befolyásoló tényezőknek a vizsgálata.

 
Felhívás a Szegedi Iskolai Longitudinális Programban való részvételre
 
 
 
 
Miről szól a program?
 
A Szegedi Iskolai Longitudinális Program egy olyan, Magyarországon egyedülálló méréssorozat, amely az általános iskolai tanulók fejlődését vizsgálja az iskolába lépéstől a 8. évfolyam végéig. 2003-as indítása óta hat korcsoport többéves követéses vizsgálatát valósította meg. Méréseink teljes iskolai osztályokban, országos mintán folynak. 

A program segítségével országos eredményekhez viszonyítva nyomon követhető a tanulók fejlődése az iskolába lépéstől a 8. évfolyam végéig.  2019 őszén a hetedik minta követése indul el, a programba sok szeretettel várjuk az érdeklődő iskolákat!

 
 
Milyen területeket vizsgál a program?
 
A program középpontjában három fő műveltségterület (olvasás-szövegértés, matematikai és természettudomány) fejlődésének követése áll, valamint sor kerül a különböző kognitív képességek (pl. arányossági, induktív gondolkodás, problémamegoldás) mérésére is. A gyerekek az iskolába lépéskor egy iskolakezdő feladatsort oldanak meg, amely az olvasás- és a matematikatanulás előkészségeit, valamint a gondolkodást vizsgálják (edia.hu/ikmprojekt).

A program számos területről ad azonnali visszajelzést, többek között: olvasás-szövegértés, matematikai, természettudomány, gondolkodási képességek, tantárgyakhoz való viszony, tanulási stratégiák, motiváció.

A vizsgálatsorozat követi a tanulók iskolához, tantárgyakhoz való viszonyának változását, képet ad a tanulási stratégiáikról, énképükről, motivációikról, továbbá vizsgálja a családi-kulturális háttér és a tanulók eredményességének összefüggéseit.
 
 
 
Miért érdemes csatlakozni?
 
A mérések eredményeiről a pedagógusok részletes visszajelzést kapnak, mely megfelelő alapot szolgáltat olyan fejlesztő tevékenységek tervezéséhez és megvalósításához, amelyek figyelembe veszik a tanulók egyéni igényeit, legyen szó tehetséggondozásról vagy felzárkóztatásról . Fontos hangsúlyozni, hogy a feladatsorok megoldása önmagában is fejlesztő hatással bír, hiszen a tanulóknak így lehetőségük nyílik tudásuk és gondolkodási képességeik alkalmazására. Munkatársaink az összegyűjtött adatok segítségével elemezni tudják az egyéni fejlődési utakat és az évek során az oktatási rendszerben történt változások hatásait is.

A mérések eredményei felhasználhatóak a differenciált fejlesztéshez, a feladatok megoldása önmagában is fejlesztő hatással bírhat! Mivel a vizsgálat országos kiterjedtségű, objektív viszonyítási adatokat kaphatunk a tanulók fejlettségéről.

 
Hogyan zajlanak a mérések?
 
Az adott időszak fókuszában álló területekről az iskolákat minden félév elején, elektronikus úton előzetesen tájékoztatjuk. A tesztek kitöltése plusz költségektől mentesen, online történik, a gyerekek élvezetes formában számítógépen vagy tableten oldhatják meg a feladatokat. Az adatfelvétel lebonyolításához mérési útmutatót küldünk. Az online feladatokat az eDia-rendszeren keresztül közvetítjük ki (edia.hu).