2009

 

2009

Csapó, B. és Nikolov, M. (2009): The cognitive contribution to the development of proficiency in a foreign language. Learning and individual differences19. 2. sz. 209–218.

Csapó Benő, Molnár Gyöngyvér és Kinyó László (2009): A magyar oktatási rendszer szelektivitása a nemzetközi összehasonlító vizsgálatok eredményeinek tükrében. Iskolakultúra19. 3–4. sz. 3–13.

Csapó, B., Molnár, Gy. és R. Tóth, K. (2009): Comparing paper-and-pencil and online assessment of reasoning skills: A pilot study for introducing TAO in large-scale assessment in Hungary. In: Scheuermann, F. és Björnsson, J.: The Transition to Computer-Based Assessment: New Approaches to Skills Assessment and Implications for Large-scale Testing Office for Official Publications of the European Communitie, Luxemburg. 120–125.

Csapó Benő, Molnár Gyöngyvér, Pap-Szigeti Róbert és R. Tóth Krisztina (2009):
A mérés-értékelés új tendenciái, a papír alapú teszteléstől az online tesztelésig. In: Perjés István és Kozma Tamás (szerk.): Új kutatások a neveléstudományokban. Hatékony tudomány, pedagógiai kultúra, sikeres iskola. MTA Pedagógiai Bizottsága, Budapest. 99–108.

Fazekasné Fenyvesi Margit és Józsa Krisztián (2009): Tanulásban akadályozott, alsó tagozatos gyermekek beszédhanghallása. In: Marton Klára (szerk.): Neurokognitív fejlődési zavarok vizsgálata és terápiája. Példák a Bizonyítékon Alapuló Gyakorlatra. Eötvös Kiadó, Budapest. 151–176.

Kárpáti Andrea (2009): Kommunikáció, technika, kreativitás: egy komplex mérőeszköz a vizuális képességek értékelésére. Új Pedagógiai Szemle59. 5–6. sz. 40–59.

Kárpáti Andrea (2009): Kísérlet a tanárok IKT-kompetenciája közös európai referenciakeretének kialakítására – a U-Teacher Projekt I. Új Pedagógiai Szemle59. 2. sz. 65–106.

Kárpáti Andrea és Hunya Márta (2009): Kísérlet a tanárok IKT-kompetenciája közös európai referenciakeretének kialakítására – a U-Teacher Projekt II. Új Pedagógiai Szemle59. 3. sz. 83–119.

Kárpáti, A. és Horváth, Á. (2009): National policies and practices on ict in education in Hungary. In: Plomp, T., Law N., Anderson, R. és Quale, A. (szerk.): Cross-national Information and Communication Technology Policies and Practices in Education Information Age Publishers, Charlotte. 349–368.

Kárpáti, A. (2009): Teacher training and professional development, Green book for the renewal of public education in Hungary. In: Fazekas, K., Köllő, J. és Varga, J.: Round table for education, and child opportunities. Ecostat Government Institute for Strategic Research of Economy and Society, Budapest. 203–226.

Kárpáti Andrea (2009): A LRE Európai Digitális Tananyagportál kipróbálásának tapasztalatai. In: Mező, F. és Viczajová, I.: Képzés és gyakorlat. II. Konstantin Filozófus Egyetem, Nyitra. 69–76.

Molnár Gyöngyvér (2009): Kisiskolás diákok számára kidolgozott induktív gondolkodás fejlesztő program hosszabb távú hatása. In: Perjés István és Kozma Tamás (szerk.): Új kutatások a neveléstudományokban. Hatékony tudomány, pedagógiai kultúra, sikeres iskola. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest. 118–129.

Molnár, P., Kárpáti, A. és Aoki, K. (2009): Social Web applications for intercultural projects - results of A Japanese-Hungarian collaborative teaching experiment, New Technology Platforms for Learning – Revisited. Proceedings of the LOGOS Open Conference on strengthening the integration of ICT research effort. 155–166.

Nikolov, M. (2009): Early modern foreign language programmes and outcomes: Factors contributing to Hungarian learners' proficiency. In: Nikolov, M.: Early learning of modern foreign languages: Processes and outcomes. Avon, Multilingual Matters, Clevedon. 90–107.

Nikolov, M. (2009): The age factor in context. In: Nikolov M.: The age factor and early language learning. Mouton de Gruyter, Berlin, New York. 1–38.

Paksi, A. és Kárpáti, A. (2009): A semantic multimedia annotation tool – SMAT, New Technology Platforms for Learning – Revisited. Proceedings of the LOGOS Open Conference on strengthening the integration of ICT research effort. 62–70.

R. Tóth Krisztina és Molnár Gyöngyvér (2009): A jövő tanárainak IKT ismeretei és elvárásai. Pedagógusképzés37. 1. sz. 25–41.

Vidákovich Tibor (2009): A tapasztalati következtetés fejlődése az óvodától a középiskoláig. Magyar Pedagógia109. 3. sz. 199–224.