2008

 

2008

B. Németh Mária (2008): Irányzatok a természettudományos nevelésben. Iskolakultúra18. 3–4. sz. 17–30.

B. Németh Mária (2008): A természettudományos műveltség fogalma és értelmezései. Iskolakultúra18. 7–8. sz. 3–19.

Csapó Benő, Molnár Gyöngyvér és F. Tóth Krisztina (2008): A papíralapú tesztektől a számítógépes adaptív tesztelésig. A pedagógiai mérés-értékelés technikájának fejlődési tendenciái. Iskolakultúra18. 3–4. sz. 3–16.

Csapó Benő (2008): A tanulás dimenziói és a tudás szerveződése. Educatio17. 2. sz. 207–217.

Csapó Benő (2008): A magyar iskolarendszer adaptációs problémái: a tudás minősége. In: Fazekas Károly (szerk.): Közoktatás, iskolai tudás és munkapiaci siker (KTI Könyvek, 9). MTA Közgazdaságtudományi Intézet, Budapest. 113–131.

Csíkos Csaba (2008): A gondolkodás stratégiai elemeinek fejlesztése iskoláskorban. Vajda Zoltán (szerk.): Bölcsészműhely. JATEPress, Szeged. 9–18.

Kárpáti Andrea és Dorner Helga (2008): Mentorált innováció virtuális tanulási környezetben. Magyar Pedagógia, 108. 3. sz. 225–246.

Kárpáti Andrea (2008): Informatikai módszerek az oktatásbanIn: Réthy Endréné: A tanítás-tanulás hatékony szervezése. Adalékok a jó gyakorlat pedagógiai alapjaihoz. Educatio17. Budapest. 113–127.

Kárpáti Andrea (2008): Tanárképzés, továbbképzés. In: Fazekas Károly, Köllő János és Varga Júlia (szerk.): Zöld könyv a magyar közoktatás megújításáért. Ecostat, Budapest. 193–217.

Kárpáti, A., Varga, K. és Szirmai, Al. (2008): E-Teaching Readiness of Teachers and Community Based Software Development, European Distance Learning Network. Proceedings of the 7th Research Workshop of Eden, Eden, Párizs.

Kárpáti Andrea, Molnár Gyöngyvér és Molnár Péter (2008): CsoportmódszerekIn: Kárpáti Andrea, Molnár Gyöngyvér, Tóth Péter és Főző Attila: A 21. század iskolája. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 130–151.

Korom Erzsébet (2008): A fogalmi fejlődés kutatási eredményeinek hasznosítása az oktatás fejlesztésében. Bölcsészműhely. JATEPress, Szeged. 69–79.

Korom Erzsébet (2008): A tartalmi tudás szerveződése, az ismeretelsajátítás folyamata. In: Fazekas Károly: Közoktatás, iskolai tudás és munkapiaci siker (KTI Könyvek, 9) MTA Közgazdaságtudományi Intézet, Budapest. 131–144.

Molnár Éva (2008): A tanulás tanulása. Önszabályozó tanulás, Kompetencia alapú oktatás és hatékonyság. In: Korom Erzsébet (szerk.): Kompetencia alapú oktatás és hatékonyság. A XLIV. Pedagógiai Nyári Egyetem Évkönyve. Koch Sándor Tudományos Ismeretterjesztő Társulat, Szeged. 91–112.

Molnár Gyöngyvér (2008): A Rasch-modell kiterjesztése nem dichotóm adatok elemzésére: a rangskálás és parciális kredit modell. Iskolakultúra18. 1–2. sz. 66–77.

Molnár Gyöngyvér (2008): Értékelés-számítógép alapú tesztelés, online tesztkörnyezetIn: Kárpáti Andrea, Molnár Gyöngyvér, Tóth Péter és Főző Attila (szerk.): A 21. század iskolája. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 200–211.

Molnár Gyöngyvér. (2008): Multimédia. Szavazórendszerek. Érintőképernyős számítógépek. In: Kárpáti Andrea, Molnár Gyöngyvér, Tóth Péter és Főző Attila: A 21. század iskolája. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 47–50.

Molnár Gyöngyvér (2008): A 21. század iskolájának berendezése. In: Kárpáti Andrea, Molnár Gyöngyvér, Tóth Péter és Főző Attila: A 21. század iskolája. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 9–14.

Molnár Gyöngyvér. (2008): A probléma alapú tanítás. Adaptív oktatásSzöveggyűjtemény 2In: Lénárd Sándor és Rapos Nóra (szerk.): Az adaptív iskola. Educatio, Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság, Budapest. 48–62.

Molnár, Gy. (2008): The use of innovative tools in teacher education: a case study. In: Solesa, D.: Informatics, educational technology and new media in education. The 5th international conference A. D. Novi Sad. 44–49.

Molnár Gyöngyvér (2008): A képességek fejlődése és a problémamegoldó gondolkodás. In: Fazekas Károly (szerk.): Közoktatás, iskolai tudás és munkapiaci siker. (KTI Könyvek, 9) MTA Közgazdaságtudományi Intézet, Budapest. 99–112.

Molnár Pál és Kárpáti Andrea (2008): Az együttműködő tanulás támogatása az oktatási informatika eszközeivel: MapIt vitatérkép. Új Pedagógiai Szemle58. 2. sz. 48–60.

Nagy József (2008): Az alsó tagozatos oktatás megújítása. In: Fazekas Károly, Köllő János és Varga Júlia (szerk.): Zöld könyv a magyar közoktatás megújításáért. Ecostat, Budapest. 53–69.

Nagy József (2008): Kritériumorientált fejlődéssegítés. In: Korom Erzsébet (szerk.): Kompetencia alapú oktatás és hatékonyság. A XLIV. Pedagógiai Nyári Egyetem Évkönyve. Koch Sándor Tudományos Ismeretterjesztő Társulat, Szeged. 5–25.

Nagy Lászlóné (2008): Az analógiás gondolkodás fejlesztése a környezetismeret tantárgy keretében. VIII. Országos Neveléstudományi Konferencia. Budapest, 2008. november 13–15. 144.

Paksi Attila és Kárpáti Andrea (2008): A szemantikus háló az oktatásban: a multimédia-annotációs eszközök új nemzedéke. Információs Társadalom7. 2. sz. 35–50.

Vidákovich Tibor (2008): A pedagógiai hozzáadott érték értelmezése és alkalmazása az iskolai hatékonyság vizsgálatában, kompetencia alapú oktatás és hatékonyság. In: Korom Erzsébet (szerk.): Kompetencia alapú oktatás és hatékonyság. A XLIV. Pedagógiai Nyári Egyetem Évkönyve. Koch Sándor Tudományos Ismeretterjesztő Társulat, Szeged. 121–137.

Zsolnai Anikó (2008): Szociális kompetencia - társas viselkedés, Kompetencia alapú oktatás és hatékonyság. In: Korom Erzsébet (szerk.): Kompetencia alapú oktatás és hatékonyság. A XLIV. Pedagógiai Nyári Egyetem Évkönyve. Koch Sándor Tudományos Ismeretterjesztő Társulat, Szeged. 27–36.