2006

 

2006

B. Németh Mária és Habók Anita (2006): A 13 és 17 éves magyar tanulók viszonya a tanuláshoz. Magyar Pedagógia106. 2. sz. 83–105.

Csapó Benő (2006): A formális és nem-formális tanulás során szerzett tudás integrálása. Iskolakultúra16. 2. sz. 3–16.

Csapó Benő (2006): A közoktatás modernizációjának tudásbázisa: a neveléstudományi kutatás és a tanárképzés. In: Vizi E. Szilveszter, Teplán István és Szentpéteri József (szerk.): Előmunkálatok a társadalmi párbeszédhez. Gazdasági és Szociális Tanács, Budapest. 31–48.

Csapó Benő (2006): Esélyegyenlőtlenség az óvodától az érettségiigIn: Tölgyesi József (szerk.): Emlékkönyv Orosz Sándor professzor nyolcvanadik születésnapjára. Veszprémi Egyetem, Veszprém. 45–59.

Csapó, B. (2006): Quality in competence: Conceptual framework, research, policy. In: Schützelhofer, B. és Schimek, F.: Vortrage und inhaltliche Informationen anlässlich der Veranstaltung am 5. Oktober 2006 in Wien. Stadtschulrat für Wien, Wien. 115–130.

Csapó Benő (2006): Hosszmetszeti felmérések a közoktatási rendszerekben. Értékek és értékelés a közoktatásban. III. Országos Közoktatási Szakértői Konferencia: A szakértő szerepe a minőségi közoktatásban. Debrecen. 2001. október 11–13. 179–193.

Csíkos Csaba (2006): Tudatosság és metakogníció viszonya – Az ezredforduló interdiszciplináris megközelítései. Iskolakultúra16. 12. sz69–82.

Csíkos Csaba (2006): Nemzetközi rendszerszintű felmérések tanulságai az olvasástanítás számáraIn: Józsa Krisztián (szerk.): Az olvasási képesség fejlődése és fejlesztése. DinasztiaTankönyvkiadó, Budapest. 175–186.

Csíkos Csaba és Steklács János (2006): Metakogníció és olvasás. In: Józsa Krisztián (szerk.): Az olvasási képesség fejlődése és fejlesztése. Dinasztia Tankönyvkiadó, Budapest. 75–88.

Csíkos Csaba (2006): A metakogníció pedagógiai értelmezése. In: Kelemen Elemér és Falus Iván (szerk.): Tanulmányok a neveléstudomány köréből. Műszaki Könyvkiadó, Budapest. 25–43.

Józsa Krisztián és Fazekasné Fenyvesi Margit (2006): A DIFER Programcsomag alkalmazási lehetősége tanulásban akadályozott gyermekeknél – I. rész. Gyógypedagógai Szemle33. 2. sz. 133–141.

Józsa Krisztián és Fazekasné Fenyvesi Margit (2006): A DIFER Programcsomag alkalmazási lehetősége tanulásban akadályozott gyermekeknél – II. rész. Gyógypedagógai Szemle33. 3. sz. 161–176.

Józsa Krisztián és Pap-Szigeti Róbert (2006): Az olvasási képesség és az anyanyelvhasználat fejlődése 14–18 éves korban. In: Józsa Krisztián (szerk.): Az olvasási képesség fejlődése és fejlesztése. Dinasztia Tankönyvkiadó, Budapest. 131–153.

Józsa, K. és Nikolov. M. (2006): Relationships between Language Achievements in English and German and Classroom-Related Variables. University of Pécs Roundtable: Empirical Studies in English Applied Linguistics, Pécs. 179–207.

Molnár Éva és B. Németh Mária (2006): Az olvasásképesség fejlettsége az iskoláskor elején. In: Józsa Krisztián (szerk.): Az olvasási képesség fejlődése és fejlesztése. Dinasztia Tankönyvkiadó, Budapest. 107–129.

Molnár Éva és Józsa Krisztián (2006): IKT-val segített oktatás hatása az olvasási képesség fejlődésére hátrányos helyzetű tanulók körében. In: Józsa Krisztián (szerk.): Az olvasási képesség fejlődése és fejlesztése. Dinasztia Tankönyvkiadó, Budapest. 281–295.

Molnár Gyöngyvér (2006): A Rasch-modell alkalmazása a társadalomtudományi kutatásokban. Iskolakultúra16. 12. sz. 99–113.

Molnár Gyöngyvér (2006): Az ismeretek alkalmazhatóságának korlátai: komplex problémamegoldó gondolkodás fejlettsége 7. és 11. évfolyamon. Magyar Pedagógiai106. 4. sz. 329–344.

Molnár Gyöngyvér (2006): Az induktív gondolkodás fejlesztése kisiskolás korban. Magyar Pedagógia106. 1. sz. 63–80.

Molnár Gyöngyvér (2006): A tudáskoncepció változása és annak megjelenése a PISA 2003 vizsgálat komplex problémamegoldás moduljában. Új Pedagógiai Szemle56. 1. sz. 75–86.

Molnár Gyöngyvér és Józsa Krisztián (2006): Az olvasási képesség értékelésének tesztelméleti megközelítései. In: Józsa Krisztián (szerk.): Az olvasási képesség fejlődése és fejlesztése. Dinasztia Tankönyvkiadó, Budapest. 155–174.

Nikolov, M. és Józsa, K. (2006): Relationships between Language Achievements in English and German and Cassroom-related Variables. UPRT University of Pécs Roundtable: Empirical Studies in English Applied Linguistics. 179–207.

Pap-Szigeti Róbert, Zentai Gabriella és Józsa Krisztián (2006): A szövegfeldolgozó képességfejlesztés módszerei. In: Józsa Krisztián (szerk.): Az olvasási képesség fejlődése és fejlesztése. Dinasztia Tankönyvkiadó, Budapest. 235–258.