2005

 

2005

Csapó Benő (2005): A Magyar Pedagógia szerepe a neveléstudomány fejlesztésében. Iskolakultúra15. 4. sz. 3–10.

Csapó Benő (2005): A komplex problémamegoldás a PISA 2003 vizsgálatában. Új Pedagógiai Szemle55. sz. 43–52.

Csapó Benő (2005): Tanuló társadalom és tudásalapú oktatási rendszer, Ismeretek és képességfejlesztés. Komlóssy Ákos (szerk.): Ismeretek és képességfejleszté : a kompetencia-tudáson alapuló iskola: tudomány és közoktatás. A 42. Szegedi Nyári Egyetem Évkönyve. Tudományos Ismeretterjesztő Társulat, Szeged. 5–21.

Csapó Benő (2005): Esélyegyenlőtlenség az óvodától az érettségiig, Közoktatásfejlesztés – esélyteremtés. In: Kónyáné Tóth Mária, Molnár Csaba és Nagy Andrea (szerk.): Suliszerviz. Oktatási és Szakértoi Iroda, Debrecen. 114–125.

Csapó Benő (2005): Az előzetes tudás mérésére épülő adaptív felnőttképzés modellje. I. Magyar Nemzeti és Nemzetközi Lifelong Learning Konferencia. MELLearN Egyesület, Debrecen. 2005. április 21–22. 38–39.

Csíkos Csaba (2005): Empirikus pedagógiai vizsgálatok optimális mintanagyságának meghatározása. Magyar Pedagógia105. 2. sz. 183–201.

Csíkos Csaba (2005): A matematikai tudáskoncepció a 2003-as PISA vizsgálatban. In Kósa Barbara és Simon Mária (szerk.): Új vizsga - új tudás? Az új érettségi hatása az iskolakezdéstől a záróvizsgáig. Országos Közoktatási Intézet.

Józsa Krisztián (2005): A képességek és motívumok kölcsönös fejlesztésének lehetősége. In: Kelemen Elemér és Falus Iván (szerk.): Tanulmányok a neveléstudomány köréből. Műszaki Könyvkiadó, Budapest. 283–302.

Molnár Gyöngyvér (2005): A probléma alapú tanítás. Az ismeretek alkalmazásának és az együttműködő készség fejlesztésének módszere. Iskolakultúra15. 10. sz. 31–43.