2004

 

2004

Csapó Benő (2004): A tudásvagyon újratermelése. Magyar Tudomány, 49. 11. sz. 1233–1239.

Csapó Benő, Csíkos Csaba és Korom Erzsébet (2004): A tanítás és tanulás kutatása Finnországban. A Finn Akadémia nemzeti kutatási programjának konferenciája. Iskolakultúra14. 3. sz. 45–52.

Csapó, B. (2004): Knowledge and competencies. The integrated person – How curriculum development relates to new competencies. In: Letschert, J. (szerk.): CIDREE, Enschede, the Netherlands. 35–49.

Csíkos Csaba (2004): Jelentés a magyar közoktatásról. In: Halász Gábor és Lannert Judit (szerk.): Jelentés a magyar közoktatásról. Iskolakultúra14. 4. sz. 121–123.

Csíkos Csaba (2004): Metakogníció a tanulásban és a tanításban. Iskolakultúra14. 2. sz. 3–11.

Józsa Krisztián (2004): Az első osztályos tanulók elemi alapkészségeinek fejlettsége. Egy longitudinális kutatás első mérési pontja. Iskolakultúra14. 11. sz. 3–16.

Józsa Krisztián és Székely Györgyi (2004): Kísérlet a kooperatív tanulás alkalmazására a matematika tanítása során. Magyar Pedagógia104. 3. sz. 339–362.

Józsa Krisztián (2004): Elemi számolási készség. In: Nagy József, Józsa Krisztián, Vidákovich Tibor és Fazekasné Fenyvesi Margit (szerk.): Az elemi alapkészségek fejlődése 4–8 éves életkorban. Mozaik Kiadó, Szeged. 38–51.

Józsa Krisztián (2004): Az elemi alapkészségek rendszereIn: Nagy József, Józsa Krisztián, Vidákovich Tibor és Fazekasné Fenyvesi Margit: Az elemi alapkészségek fejlődése 4–8 éves életkorban. Mozaik Kiadó, Szeged. 83–93.

Józsa Krisztián (2004): A DIFER rövid változatai. In: Nagy József, Józsa Krisztián, Vidákovich Tibor és Fazekasné Fenyvesi Margit (szerk.): Az elemi alapkészségek fejlődése 4–8 éves életkorban. Mozaik Kiadó, Szeged. 94–117.

Kárpáti Andrea és Molnár Éva (2004): Esélyteremtés az oktatási informatika eszközeivel. Iskolakultúra14. 12. sz. 111–123.

Molnár Éva (2004): Problémamegoldás és probléma-alapú tanítás. Iskolakultúra14. 2. sz. 12–19.

Molnár Éva (2004): Önszabályozó tanulás az Earli-konferencia homlokterében. Iskolakultúra14. 5. sz. 50–56.

Molnár Gyöngyvér (2004): Az iskolai és az alkalmazható tudás kettőssége. Iskolakultúra14. 8. sz. 21–31.

Molnár Gyöngyvér (2004): Hátrányos helyzetű tanulók problémamegoldó gondolkodásának fejlettsége korábbi mérések tükrében. Magyar Pedagógai1043. sz. 319–337.

Nagy József (2004): Az elemi kombinatív képesség kialakulásának kritériumorientált diagnosztikus feltárása. Iskolakultúra14. 8. sz. 3–20.

Nagy József (2004): A szóolvasó készség fejlődésének kritériumorientált diagnosztikus feltérképezése. Magyar Pedagógia104. 2. sz. 123–142.

Nagy József (2004): Olvasástanítás: a megoldás stratégiai kérdései. Iskolakultúra14.
3. sz. 3–26.

Nagy József (2004): Relációszókincs. In: Nagy József, Józsa Krisztián, Vidákovich Tibor és Fazekasné Fenyvesi Margit (szerk.): Az elemi alapkészségek fejlődése 4–8 éves életkorban. Mozaik Kiadó, Szeged. 30–37.

Nagy József (2004): Tapasztalati összefüggés-megértésIn: Nagy József, Józsa Krisztián, Vidákovich Tibor és Fazekasné Fenyvesi Margit (szerk.): Az elemi alapkészségek fejlődése 4–8 éves életkorban. Mozaik Kiadó, Szeged. 63–72.

Nagy József (2004): Szocialitás. In: Nagy József, Józsa Krisztián, Vidákovich Tibor és Fazekasné Fenyvesi Margit (szerk.): Az elemi alapkészségek fejlődése 4–8 éves életkorban. Mozaik Kiadó, Szeged. 73–82.

Nagy József (2004): Irásmozgás-koordináció. In: Nagy József, Józsa Krisztián, Vidákovich Tibor és Fazekasné Fenyvesi Margit (szerk.): Az elemi alapkészségek fejlődése 4–8 éves életkorban. Mozaik Kiadó, Szeged. 9–17.

Nagy Lászlóné (2004): Biológiai fogalmak tanításának problémái: egy tudásszintmérés néhány tanulsága. Biológiai Tanítása12. 2. sz. 3–18.