2003

 

2003

B. Németh Mária (2003): A természettudományos műveltség mérése. Magyar Pedagógia103. 4. sz. 499–526.

Csapó Benő (2003): Oktatás az információs társadalom számára. Magyar Tudomány48. 12. sz. 1478–1485.

Csíkos Csaba (2003): Matematikai szöveges feladatok megértésének problémái 10–11 éves tanulók körében. Magyar Pedagógia103. 1. sz. 35–55.

Molnár Éva (2003): A „skacok” ellenkultúrája. Iskolakultúra13. 6–7. sz. 195–199.

Molnár Éva (2003): Néhány személyes motívum szerepe az önszabályozó tanulásban. Magyar Pedagógia. 103. 2. sz. 155–173.

Molnár Gyöngyvér és Csapó Benő (2003): A képességek fejlődésének logisztikus modellje. Iskolakultúra13. 2. sz. 57–69.

Molnár Gyöngyvér (2003): Az ismeretek alkalmazásának vizsgálata modern tesztelméleti (IRT) eszközökkel. Magyar Pedagógia103. 4. sz. 423–446.

Molnár Gyöngyvér (2003): A komplex problémamegoldó képesség fejlettségét jelző tényezők. Magyar Pedagógógia103. 1. sz. 81–103.

Nagy József (2003): A rendszerező képesség fejlődésének kritériumorientált feltárása. Magyar Pedagógia103. 3. sz. 269–314.