2001

 

2001

Csapó Benő (2001): Az induktív gondolkodás fejlődésének elemzése országos reprezentatív felmérés alapján. Magyar Pedagógai101. 3. sz. 373–391.

Csapó Benő (2001): Neveléstudomány az ezredvég Magyarországán. Iskolakultúra11. 2. sz. 40–44.

Csapó Benő (2001): A nyelvtanulást és a nyelvtudást befolyásoló tényezők. Iskolakultúra11. 8. sz. 25–35.

Csapó Benő (2001): Tudáskoncepciók. In: Csapó Benő és Vidákovich Tibor (szerk.): Neveléstudomány az ezredfordulónTanulmányok Nagy Józsefózsef tiszteletére. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 88–105.

Józsa Krisztián, Nagy Lászlóné és Zsolnai Anikó (2001): Lépések egy gyakorlatorientált tanárképzés irányába. Új Pedagógiai Szemle51. 6. sz. 25–32.

Józsa Krisztián (2001): Az elsajátítási motiváció. Humán erőforrás fejlesztése a civil szektorban című ösztöndíjpályázat nyertes tanulmányának tézisei. Oktatási Minisztérium, Budapest. 19–20.

Józsa Krisztián (2001): Az elsajátítási motiváció és a kognitív kompetencia fejlesztése. In: Csapó Benő és Vidákovich Tibor (szerk.): Neveléstudomány az ezredfordulón. Tanulmányok Nagy Józsefózsef tiszteletére. Tankönyvkiadó, Budapest. 162–174.

Józsa Krisztián (2001): Ami nélkül nincs minőség: motiváció az iskolában. Szegedi Nyári Egyetem Évkönyve. TIT, Szeged. 123–140.

Molnár, E. K., Vidákovich, T. és Cs. Czachesz, E. (2001): Writing development: the role of school-related and socio-cultural factors. 9th European Conference for Research on Learning and Instruction. Fribourg, Switzerland. 28. August–1. September, 2001.

Nagy József (2001): A személyiség alaprendszere: a célorientált pedagógia elégtelensége, a kritériumorientált pedagógia lehetősége. Iskolakultúra11. 9. sz. 22–38.

Nagy József és Zsolnai Anikó (2001): Szociális kompetencia és nevelés. In: Báthoty Zoltán és Falus Iván (szerk.): Tanulmányok a neveléstudomány köréből. Osiris Kiadó, Budapest. 251–270.

Vidákovich Tibor és Cs. Czachesz Erzsébet (2001): Egy helyesírás-vizsgálat tapasztalatai. Iskolakultúra11. 3. sz. 37–50.

Vidákovich Tibor (2001): Diagnosztikus tudásszint- és képességvizsgálatok. In: Csapó Benő és Vidákovich Tibor (szerk.): Neveléstudomány az ezredfordulón. Tanulmányok Nagy Józsefózsef tiszteletére. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 314–327.