2000

 

2000

Cs. Czachesz Erzsébet (2000): A Nemzetközi Olvasástársaság Európai Bizottságának találkozója. Könyv és Nevelés, évfolyam?. 4. sz. 32–34.

Cs. Czachesz, E. (2000): Teachers of Reading in Hungary, Literacy - Challanges for the new Milenneum, Selected papers of the 11th European Conference on Reading, Stavanger, Center for Reading Research. időpont? 49–63.

Csapó Benő (2000): A tantárgyakkal kapcsolatos attitűdök összefüggései. Magyar Pedagógia100. 3. sz. 343–366.

Csapó Benő (2000): Utószó a Magyar Pedagógia századik évfolyamához. Magyar Pedagógia100. 4. sz. 531–533.

Csapó Benő (2000): A minőségfejlesztés az oktatási rendszer fejlődésének katalizátor. Iskolakultúra10. 1. sz. 75–82.

Csapó Benő (2000): Az oktatás és a nevelés egysége a demokratikus gondolkodás fejlesztésében. Új Pedagógai Szemle50. 2. sz. 24–34.

Józsa Krisztián (2000): Az iskola és a család hatása a tanulási motiváció alakulására. Iskolakultúra10. 8. sz. 69–82.

Józsa Krisztián (2000): A számlálási készség kritériumorientált fejlesztése. Új Pedagógai Szemle50. 7–8. sz. 270–278.

Józsa Krisztián (2000): Az elsajátítási motiváció szerepe a kritériumorientált pedagógiában. Új Pedagógiai Szemle50. 10. sz. 78–82.

Nagy József (2000): Összefüggés-megértés. Magyar Pedagógia100. 2. sz. 141–185.

Nagy József (2000): A kritikus kognitív készségek és képességek kritériumorientált fejleseztése. Új Pedagógiai Szemle50. 7–8. sz. 255–269.

Nagy József (2000): XXI. század és nevelés. Osiris Kiadó, Budapest. 351 o.

Papp Katalin és Józsa Krisztián (2000): Legkevésbé a fizikát szeretik a diákok? Fizikai Szemle, 2. sz. 61–67.

Vámos Ágnes, Zoltán P. és Cs. Czachesz Erzsébet (2000): Két nyelven tanulni. Köznevelés56. 13. sz. 23.