1999

 

1999

Ballér Endre, Báthory Zoltán, Csapó Benő, Halász Gábor, Hunyady Györgyné, Kozma Tamás és Mihály Ottó (1999): A hazai neveléstudományról. A Magyar Tudományos Akadémia számára készített diszciplináris elemzés. Magyar Pedagógia109. 4. sz. 425–456.

Cs. Czachesz Erzsébet (1999): Az olvasásmegértés és tanítása. Iskolakultúra9. 2. sz. 3–15.

Cs. Czachesz Erzsébet (1999): Olvasástanításunk eredményei és problémái. Modern nyelvoktatás5. 1. sz. 25–36.

Cs. Czachesz Erzsébet, Lesznyák M. és Vidákovich Tibor (1999): A kéttannyelvű oktatás hatása az anyanyelvi kompetenciára. I. Országos Neveléstudományi Konferencia, Budapest, 2001. október 25–27. 194.

Cs. Czachesz Erzsébet (1999): Olvasás és iskola. Pedagógiai Nyári Egyetem – Család és iskola, Szeged. 60–68.

Csapó Benő (1999): Természettudományos nevelés: híd a tudomány és a nevelés között. Iskolakultúra9. 10. sz. 5–17.

Csapó Benő (1999): A tudás minősége. Educatio8. 3. sz. 473–487.

Csapó Benő (1999): Az értelmi képességek fejlesztésének történelmi-társadalmi kontextusa. Iskolakultúra9. 9. sz. 3–15.

Csapó Benő (1999): Képességfejlesztés az iskolában – problémák és lehetőségek. Új Pedagógiai Szemle49. 12. sz. 4–13.

Csapó, B. (1999): Improving thinking through the content of teaching. Hamers, J. H. M, van Luit, J. E. H. és Csapó, B. (szerk.): Teaching and learning thinking skills. Swets and Zeitlinger, Lisse, 37–62.

Csapó, B. és Hamers, J. H. M. (1999): Converging Aims and Diverging Means of Teaching Thinking: an Epilogue. Hamers, J. H. M., van Luit, J. R. H. és Csapó, B. (szerk.): Teaching and learning thinking skills. Swets and Zeitlinger, Lisse. 341–353.

Csapó Benő (1999): Értékelés az iskolában és az oktatás minőségi fejlesztése. In: Szuromi Pálné (szerk.): Az oktatás minősége. Csongrád Megyei Pedagógiai és Közművelődési Kht., Szeged, 17–31.

Csapó Benő (1999): Mit ér az iskolai tudós? Szegedi Nyári Egyetem Évkönyve, Szeged. 47–59.

Hamers, J. H. M. és Csapó, B. (1999): Teaching thinking. Hamers. J. H. M., van Luit, J. E. H. és Csapó, B. (szerk.): Teaching and learning thinking skills. Swets and Zeitlinger. Lisse. 11–36.

Józsa Krisztián (1999): Mi alakítja az énértékelésünket fizikából? Iskolakultúra9. 10. sz. 72–80. Józsa, K. (1999): The influence of family background, teachers and peers on the motivation to study physics. Proceedings of the International Conference on Science Education for the 21th Century. JATE, Szeged. June 22-25. 115–123.

Nagy József (1999): Egyéniségfejlesztés. Iskolakultúra9. 11. sz. 3–18.

Nagy József (1999): A kognitív készségek és képességek fejlesztése. Iskolakultúra9. 1. sz. 14–26.

Nagy József (1999): Oktatáspolitika: viták és távlatok. Iskolakultúra9. 4. sz. 24–34.

Vidákovich Tibor és Cs. Czachesz Erzsébet (1999): Az olvasásmegértési képesség fejlődése. Iskolakultúra9. 6–7. sz. 59–68.

Vidákovich Tibor (1999): Az alapkészségek és -képességek diagnosztikus értékelése. In: Földes T. (szerk.): Diagnosztizálás, értékelés, minőségbiztosítás. Fogjuk a kezed Egyesület, Sopron. 44–59.