1998

 

1998

Cs. Czachesz Erzsébet (1998): Teachers of Reading in Hungary and in a Cross-cultural Comparison. Journal of Curriculum Studies, évfolyam? 2. sz. 231–244.

Cs. Czachesz Erzsébet (1998): Érvényesség és tudás. Magyar Pedagógia98. 4. sz. 390–391.

Csapó Benő (1998): Az iskolai tudás és a vizsgák. Új Pedagógiai Szemle48. 2. sz. 51–60.

Csapó Benő (1998): Az iskolai tudás vizsgálatának elméleti keretei és módszerei. In: Csapó Benő (szerk.): Az iskolai tudás. Osiris Kiadó, Budapest. 11–37.

Csapó Benő (1998): Az új tudás képződésének eszköze: az induktív gondolkodás. In: Csapó Benő (szerk.): Az iskolai tudás. Osiris Kiadó, Budapest. 251–280.

Csapó Benő (1998): Az iskolai tudás felszíni rétegei: mit tükröznek az osztályzatok? In: Csapó Benő (szerk.): Az iskolai tudás. Osiris Kiadó, Budapest. 39–81.

Csapó Benő és Korom Erzsébet (1998): Az iskolai tudás és az oktatás minőségi fejlesztés. In: Csapó Benő (szerk.): Az iskolai tudás. Osiris Kiadó, Budapest. 295–309.

Nagy József (1998): A kognitív készségek rendszere és fejlődése. Iskolakultúra8. 10. sz. 3–21.

Nagy József (1998): A kognitív motívumok rendszere és fejlesztése I. rész. Iskolakultúra8. 11. sz. 73–86.

Nagy József (1998): A kognitív motívumok rendszere és fejlesztése II. rész. Iskolakultúra8. 12. sz. 59–76.

Nagy József (1998): Az érdekérvényesítő szociális készségek rendszere és fejlesztése. Iskolakultúra8. 1. sz. 37–47.

Nagy József (1998): Kognitivizmus és az értelem kiművelése. Iskolakultúra8. 2. sz. 57–70.

Nagy József (1998): A kognitív rutinok pedagógiai jelentősége. Iskolakultúra8. 5. sz. 3–16.

Nagy József (1998): A kognitív készségek rendszere és fejlődése. Iskolakultúra8. 9. sz. 3–13.

Vidákovich Tibor (1998): Tudományos és hétköznapi logika: a tanulók deduktív gondolkodása. In: Csapó Benő (szerk.): Az iskolai tudás. Osiris Kiadó, Budapest. 191–220.

Vidákovich Tibor és Csíkos Csaba (1998): A tudás szerveződése az összefüggés-vizsgálatok tükrébenIn: Csapó Benő (szerk.): Az iskolai tudás. Osiris Kiadó, Budapest. 281–294.

Vidákovich Tibor és Csapó Benő (1998): A szövegesfeladat-megoldó készségek fejlődése. In: Varga Lajos (szerk.): Közoktatás – kutatás 1996–1997. MKM, Budapest. 247–273.