1996

 

1996

Cs. Czachesz Erzsébet és Vidákovich Tibor (1996): A családi-kulturális tényezők hatása az olvasás elsajátítására. Magyar Pedagógia96. 1. sz. 35–57.

Cs. Czachesz Erzsébet (1996): Literacy, Economy and Society, Results of the first International Adult Literacy Survey (recenzió). Magyar Pedagógai96. 3. sz. 307–312.

Cs. Czachesz Erzsébet és Vidákovich Tibor (1996): Olvasni tanítók – Tanítók nálunk és a világban. Új Pedagógiai Szemle46. 7–8. sz. 52–62.

Csapó Benő (1996): Standard érettségi: lehetőségek és dilemmák. Új Pedagógiai Szemle46. 9. sz. 12–20.

Nagy József (1996): Vélemények az alapműveltségi vizsga koncepciójáról. Új Pedagógiai Szemle46. 5. sz. 3–69.