Könyvek

Csapó, B. & Csépe, V. (szerk., 2012): Framework for diagnostic assessment of reading. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. [PDF]

Csapó, B. & Szabó, G. (2012, szerk.): Framework for diagnostic assessment of science. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. [PDF]

Csapó, B. & Szendrei, M. (2011, szerk.): Framework for diagnostic assessment of mathematics. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. [PDF]

Csapó Benő (szerk., 2012): Mérlegen a magyar iskola. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. [PDF]

Csapó Benő és Csépe Valéria (2012, szerk.): Tartalmi keretek az olvasás diagnosztikus értékeléséhez. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. [PDF]

Csapó Benő és Szabó Gábor (2012, szerk.): Tartalmi keretek a természettudomány diagnosztikus értékeléséhez. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. [PDF]

Csapó Benő és Szendrei Mária (2011, szerk.): Tartalmi keretek a matematika diagnosztikus értékeléséhez. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. [PDF]

Csapó Benő és Zsolnai Anikó (2011, szerk.): Kognitív és affektív fejlődési folyamatok diagnosztikus értékelésének lehetőségei az iskola kezdő szakaszában. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. [PDF]

Nagy Zsuzsanna, Pásztor Attila, Hódi Ágnes, Tóth Edit, Hülber László (2012): Az Erasmus program keretében külföldön szerzett kreditek beszámítása itthon: helyzetkép-elemzés és jó gyakorlatok feltérképezése. Tempus Közalapítvány, Budapest. 67 p. (ISBN:978-963-89302-5-5)

Kárpáti Andrea, Molnár Gyöngyvér, Tóth Péter és Főző Attila (2008): A 21. század iskolája. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.

Korom Erzsébet (2008, szerk.): Kompetencia alapú oktatás és hatékonyság. A XLIV. Pedagógiai Nyári Egyetem Évkönyve, Koch Sándor Tudományos Ismeretterjesztő Társulat, Szeged.

Korom Erzsébet (2007, szerk.): Kihívások a XXI. század iskolájában. A XLIII. Pedagógiai Nyári Egyetem Évkönyve. Koch Sándor Tudományos Ismeretterjesztő Társulat, Szeged.

Korom Erzsébet (2007, szerk.): V. Pedagógiai Értékelési Konferencia, PÉK 2007. Szeged, 2007. április 12–14.

Csíkos Csaba (2007): Metakogníció – A tudásra vonatkozó tudás pedagógiája. Műszaki Kiadó, Budapest.

Józsa Krisztián (2007): Az elsajátítási motiváció. Műszaki Könyvkiadó, Budapest.

Nagy József (2007): Kompetencia alapú kritériumorientált pedagógia. Mozaik Kiadó, Szeged.

Józsa Krisztián (2006, szerk): Az olvasási képesség fejlődése és fejlesztése. Dinasztia Tankönyvkiadó, Budapest.

Józsa Krisztián (2006, szerk.): IV. Pedagógiai Értékelési Konferencia, PÉK 2006. Szeged, 2006. április 20–22.

Molnár Gyöngyvér (2006): Tudástranszfer és komplex problémamegoldás. Műszaki Könyvkiadó, Budapest.

Nagy Lászlóné (2006): Az analógiás gondolkodás fejlesztése. Műszaki Kiadó, Budapest.

Korom Erzsébet (2005): Fogalmi fejlődés és fogalmi váltás. Műszaki Könyvkiadó, Budapest.

Csapó Benő (2004): Tudás és iskola. Műszaki Könyvkiadó, Budapest.

Nagy József, Józsa Krisztián, Vidákovich Tibor és Fazekasné Fenyvesi Margit (2004): Az elemi alapkészségek fejlődése 4–8 éves életkorban. Mozaik Kiadó, Szeged.

Csapó Benő (2003): A képességek fejlődése és iskolai fejlesztése. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Csapó Benő (2002): Az iskolai tudás. Osiris Kiadó, Budapest.

Csapó Benő (2002, szerk.): Az iskolai műveltség. Osiris Kiadó.

Csapó Benő és Vidákovich Tibor (2001): Neveléstudomány az ezredfordulón. Tanulmányok Nagy József tiszteletére. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.

Vidákovich Tibor, Hegymeginé Nyíri Enikő és Csíkos Csaba (2001): Az alapképességek fejlődése. Mérések Borsod-Abaúj-Zemplén megyében. Borsod–Abaúj–Zemplén Megyei Pedagógiai Intézet, Miskolc.

Nagy József (2000): XXI. század és nevelés. Osiris Kiadó, Budapest.

Hamers, J. H. M., van Luit, J. E. H. és Csapó, B. (1999): Teaching and learning thinking skills. Swets and Zeitlinger, Lisse.

Cs. Czachesz Erzsébet (1998): Olvasás és pedagógia. Mozaik Oktatási Stúdió, Szeged.

Csapó Benő (1998, szerk.): Az iskolai tudás. Osiris Kiadó, Budapest.

Nagy József (1996): Nevelési kézikönyv. Mozaik Oktatási Stúdió, Szeged.