Köszöntjük az MTA-SZTE Képességfejlődés Kutatócsoport (KKCS) honlapján.

A kutatócsoport a Magyar Tudományos Akadémia és a Szegedi Tudományegyetem közösen fenntartott kutatócsoportja. A kutatócsoportot 1995-ben Nagy József alapította, 2001. január óta Csapó Benő vezetésével működik. A kutatócsoport kutatási tevékenységet végez a neveléstudomány területén, feladatának tekinti a tudás szerveződésének, az iskolában elsajátított tudás alkalmazásának, a tudás megszerzését befolyásoló affektív jellemzők vizsgálatát. A kutatás középpontjában az általános iskolás tanulók fejlődésének követése áll, amelyet a Szegedi Iskolai Longitudinális Program keretében végez.

Gyakori kérdések
Mintafeladatok