MP logo MP title

Az 1991-től megjelent számok tartalma és angol nyelvű összefoglalója

A 2004. évi 1. szám tartalma:

» T. Neville Postlethwaite: A jó nemzetközi összehasonlító vizsgálatok tíz ismérve
teljes szöveg (pdf) | absztrakt

» Géczi János: Reform életmód – és szimbóluma: Nagy Sándor világképének és művészetpedagógiánának elemei
teljes szöveg (pdf) | absztrakt

» Németh András: Egyetemi neveléstudomány – reformpedagógia – magyar oktatásügyi reformok
teljes szöveg (pdf) | absztrakt

» Kovács Katalin: Kooperatív testnevelési játékokban résztvevő és nem résztvevő 12–13 éves leányok énképének és csoportban elhelyezkedésének összehasonlító vizsgálata
teljes szöveg (pdf) | absztrakt

» Virág Irén: A magyarországi arisztokrácia neveltetésének vizsgálata a 19. sz. első felében a források tükrében
teljes szöveg (pdf) | absztrakt

» Kálmán Orsolya: A hallgatók tanulási sajátosságainak változásai a felsőoktatás évei alatt
teljes szöveg (pdf) | absztrakt

Magyar Tudományos Akadémia