MP logo MP title

Az 1991-től megjelent számok tartalma és angol nyelvű összefoglalója

A 2019. évi 2. szám tartalma:

» Kontráné Hegybíró Edit és Csizér Kata: Felsőoktatásban tanuló siket és súlyos fokban nagyothalló hallgatók idegennyelv-tanulási motivációja: egy klaszterelemzésből levonható következtetések
teljes szöveg (pdf) | absztrakt

» Kasik László és Gál Zita: Serdülők általános és specifikus negatív orientációja kortársi problémáikkal kapcsolatban – kérdőíves és történetalapú elemzés
teljes szöveg (pdf) | absztrakt

» Nagy Erzsébet és Jámbori Szilvia: Az iskolai zaklatás jellemzői a boldogságóra programban részt vevő osztályokban
teljes szöveg (pdf) | absztrakt

» Józsa Gabriella: Reziliens szakgimnazisták felvételi mintázatai
teljes szöveg (pdf) | absztrakt

Magyar Tudományos Akadémia