MP logo MP title

Az 1991-től megjelent számok tartalma és angol nyelvű összefoglalója

A 2016. évi 4. szám tartalma:

» Csima Melinda, Bánfai Bálint, Betlehem József, Jeges Sára, Lampek Kinga, Tancsics Dóra és Deutsch Krisztina: A 0–7 éves korú gyermeket nevelő családok nevelési stílusának fel-tárására irányuló kutatás módszertani megalapozása, a nevelési stílus differenciáló tényezői
teljes szöveg (pdf) | absztrakt

» Szabadi Magdolna: Az affektív-szociális kompetencia kérdőív: a fejlesztés folyamata és az értékelők működésének feltárása
teljes szöveg (pdf) | absztrakt

» Dancs Katinka: Kultúra – iskola – nemzeti azonosságtudat. A nemzeti identitás értel-mezése és vizsgálatának lehetőségei általános iskolások körében
teljes szöveg (pdf) | absztrakt

» Molnár Gyöngyvér: Interaktív problémamegoldó környezetben alkalmazott felfedező stra-tégiák hatékonysága és azok változása: logfájl-elemzések
teljes szöveg (pdf) | absztrakt

Magyar Tudományos Akadémia