Publications

2012

 • Csapó, B., Lőrincz, A. és Molnár, Gy. (2012): Innovative assessment technologies in educational games designed for young students. In: Ifenthaler, D., Eseryel, D. és Ge, X. (szerk.): Assessment in game-based learning. Foundations, innovations, and perspectives. Springer, New York. 235-254.

 • Csapó Benő és Csépe Valéria (szerk., 2012): Tartalmi keretek az olvasás diagnosztikus értékeléséhez. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.

 • Csapó Benő és Csépe Valéria (2012): Bevezetés. In: Csapó Benő és Csépe Valéria (szerk.): Tartalmi keretek az olvasás diagnosztikus értékeléséhez. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 9-16.

 • Csapó Benő, Józsa Krisztián, Steklács János, Hódi Ágnes és Csíkos Csaba (2012): A diagnosztikus olvasás mérések részletes tartalmi kereteinek kidolgozása: elméleti alapok és gyakorlati kérdések. In: Csapó Benő és Csépe Valéria (szerk.): Tartalmi keretek az olvasás diagnosztikus értékeléséhez. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 189-218.

 • Csapó, B. és Csépe, V. (szerk., 2012): Framework for diagnostic assessment of reading. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.

 • Csapó, B. és Csépe, V. (2012): Introduction. In: Csapó, B. és Csépe, V. (szerk.): Framework for diagnostic assessment of reading. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 9-16.

 • Csapó, B., Józsa, K., Steklács, J. Hódi, Á. és Csíkos, Cs. (2012): Diagnostic assessment frameworks for reading: Theoretical foundations and practical issues. In: Csapó, B. és Csépe, V. (szerk.): Tartalmi keretek az olvasás diagnosztikus értékeléséhez. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 183-213.

 • Leo Blomert és Csépe Valéria (2012): Az olvasástanulás és –mérés pszichológiai alapjai. In: Csapó, B. és Csépe, V. (szerk.): Tartalmi keretek az olvasás diagnosztikus értékeléséhez. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 17-86.

 • Wolfgang Schnotz és Molnár Edit Katalin (2012): Az olvasás-szövegértés mérésének társadalmi és kulturális aspektusai. In: Csapó, B. és Csépe, V. (szerk.): Tartalmi keretek az olvasás diagnosztikus értékeléséhez. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 87-136.

 • Józsa Krisztián és Steklács János (2012): Az olvasás tanításának tartalmi és tantervi szempontjai. In: Csapó, B. és Csépe, V. (szerk.): Tartalmi keretek az olvasás diagnosztikus értékeléséhez. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 137-188.

 • Józsa Krisztián, Steklács János, Hódi Ágnes, Csíkos Csaba, Adamikné Jászó Anna, Molnár Edit Katalin, Nagy Zsuzsanna és Szenczi Beáta (2012): Részletes tartalmi keretek az olvasás diagnosztikus értékeléséhez. In: Csapó, B. és Csépe, V. (szerk.): Tartalmi keretek az olvasás diagnosztikus értékeléséhez. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 219-308.

 • Blomert, L. és Csépe, V. (2012): Psychological Foundations of Reading Acquisition and Assessment. In: Csapó, B. és Csépe, V. (szerk.): Framework for diagnostic assessment of reading. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 17-78.

 • Schnotz, W. és Molnár. E. K. (2012): Societal and Cultural Aspects of the Assessment of Reading Literacy. In: Csapó, B. és Csépe, V. (szerk.): Framework for diagnostic assessment of reading. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 79-128.

 • Józsa, K. és Steklács. J. (2012): Content and Curriculum Aspects of Teaching and Assessment of Reading. In: Csapó, B. és Csépe, V. (szerk.): Framework for diagnostic assessment of reading. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 129-182.

 • Józsa, K., Steklács, J., Hódi, Á., Csíkos, Cs., Adamikné Jászó, A., Molnár, E. K., Nagy, Zs. és Szenczi, B. (2012): Detailed Framework for Diagnostic Assessment of Reading. In: Csapó, B. és Csépe, V. (szerk.): Framework for diagnostic assessment of reading. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 215-306.

 • Csapó Benő és Szabó Gábor (szerk., 2012): Tartalmi keretek a természettudomány diagnosztikus értékeléséhez. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.

 • Csapó Benő és Szabó Gábor (2012): Bevezetés. In: Csapó Benő és Szabó Gábor (szerk.): Tartalmi keretek a természettudomány diagnosztikus értékeléséhez. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 9-15.

 • Adey, Philip és Csapó Benő (2012): A tudományos gondolkodás fejlesztése és értékelése. In: Csapó Benő és Szabó Gábor (szerk.): Tartalmi keretek a természettudomány diagnosztikus értékeléséhez. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 17-57.

 • B. Németh Mária és Korom Erzsébet (2012): A természettudományos műveltség és az alkalmazható tudás értékelése. In: Csapó Benő és Szabó Gábor (szerk.): Tartalmi keretek a természettudomány diagnosztikus értékeléséhez. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 59-92.

 • Korom Erzsébet és Szabó Gábor (2012): A természettudomány tanításának és felmérésének diszciplináris és tantervi szempontjai. In: Csapó Benő és Szabó Gábor (szerk.): Tartalmi keretek a természettudomány diagnosztikus értékeléséhez. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 93-150.

 • Korom Erzsébet, B. Németh Mária, Nagy Lászlóné és Csapó Benő (2012): A diagnosztikus természettudomány felmérések részletes tartalmi kereteinek kidolgozása: elméleti alapok és gyakorlati kérdések. In: Csapó Benő és Szabó Gábor (szerk.): Tartalmi keretek a természettudomány diagnosztikus értékeléséhez. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 151-177.

 • Korom Erzsébet, Nagy Lászlóné, B. Németh Mária, Radnóti Katalin, Makádi Mariann, Adorjánné Farkas Magdolna, Revákné Markóczi Ibolya, Tóth Zoltán, Csíkos Csaba és Wagner Éva (2012): Részletes tartalmi keretek a természettudomány diagnosztikus értékeléséhez. In: Csapó Benő és Szabó Gábor (szerk.): Tartalmi keretek a természettudomány diagnosztikus értékeléséhez. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 179-310.

 • Csapó, B. és Szabó, G. (2012, szerk.): Framework for diagnostic assessment of science. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.

 • Csapó, B. és Szabó, G. (2012): Introduction. In: Csapó, B. és Szabó, G. (szerk.): Framework for diagnostic assessment of science. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 9-16.

 • Adey, P. és Csapó, B. (2011): Developing and assessing scientific reasoning. In: Csapó, B. és Szabó, G. (szerk.): Framework for diagnostic assessment of science. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 17-53.

 • B. Németh, M. és Korom, E. (2012): Science Literacy and the Application of Scientific Knowledge. In: Csapó, B. és Szabó, G. (szerk.): Framework for diagnostic assessment of science. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 55-88.

 • Korom, E. és Szabó, G. (2012): Disciplines and the Curricula in Science Education and Assessment. In: Csapó, B. és Szabó, G. (szerk.): Framework for diagnostic assessment of science. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 89-156.

 • Korom, E., Lászlóné Nagy, B. Németh, M., Radnóti, K., Makádi, M., Adorjánné Farkas, M., Revákné Markóczi, I., Tóth, Z., Csíkos, Cs. és Wagner, É. (2012): Detailed Framework for Diagnostic Assessment of Science. In: Csapó, B. és Szabó, G. (szerk.): Framework for diagnostic assessment of science. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 175-306.

 • Korom, E., B. Németh, M., Nagy L. és Csapó, B. (2012): Diagnostic assessment frameworks for science: Theoretical background and practical issues. In: Csapó, B. és Szabó, G. (szerk.): Framework for diagnostic assessment of science. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 147-174.

 • Csapó Benő (szerk., 2012): Mérlegen a magyar iskola. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.

 • Csapó Benő (2012): Bevezetés. In: Csapó Benő (szerk.): Mérlegen a magyar iskola. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 9-15.

 • Csapó Benő és Molnár Gyöngyvér (2012): Gondolkodási készségek és képességek fejlődésének mérése. In: Csapó Benő (szerk.): Mérlegen a magyar iskola. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 407-439.

 • D. Molnár Éva, Molnár Edit Katalin és Józsa Krisztián (2012): Az olvasásvizsgálatok eredményei. In: Csapó Benő (szerk.): Mérlegen a magyar iskola. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 17-82.

 • Csíkos Csaba és Vidákovich Tibor (2012): A matematikatudásalakulása az empirikus vizsgálatok tükrében. In: Csapó Benő (szerk.): Mérlegen a magyar iskola. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 83-130.

 • B. Németh Mária, Korom Erzsébet és Nagy Lászlóné (2012): A természettudományos tudás nemzetközi és hazai vizsgálata. In: Csapó Benő (szerk.): Mérlegen a magyar iskola. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 131-190.

 • Molnár Edit Katalin és Nagy Zsuzsanna (2012): Anyanyelvi készségek és képességek. In: Csapó Benő (szerk.): Mérlegen a magyar iskola. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 191-240.

 • Nikolov Marianne és Vígh Tibor (2012): Az idegen nyelvek tanulásának eredményessége. In: Csapó Benő (szerk.): Mérlegen a magyar iskola. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 241-288.

 • Kinyó László és Molnár Edit Katalin (2012): Történelem és társadalomismeret, állampolgári kompetenciák. In: Csapó Benő (szerk.): Mérlegen a magyar iskola. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 289-326.

 • Zsolnai Anikó, Kinyó László és Jámbori Szilvia (2012): Szocializáció, szociális viselkedés, személyiségfejlõdés. In: Csapó Benő (szerk.): Mérlegen a magyar iskola. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.327-366.

 • Józsa Krisztián és Fejes József Balázs (2012): A tanulás affektív tényezõi. In: Csapó Benő (szerk.): Mérlegen a magyar iskola. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 367-406.

 • Molnár Gyöngyvér és Kárpáti Andrea (2012): Informatikai mûveltség. In: Csapó Benő (szerk.): Mérlegen a magyar iskola. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 441-476.

 • Barabás Katalin és Nagy Lászlóné (2012): Egészségi állapot, egészségmagatartás. In: Csapó Benő (szerk.): Mérlegen a magyar iskola. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 477-510.

 • Kárpáti Andrea és Pethõ Villõ (2012): A vizuális és zenei nevelés eredményeinek vizsgálata. In: Csapó Benő (szerk.): Mérlegen a magyar iskola. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 511-544.

 • Molnár Gyöngyvér és Pásztor Attila (2012): The transition from single testing to complex systems of assessments. X. Pedagógiai Értékelési Konferencia. Szeged, 2012. április 26-28. 53. o.

 • Molnár, G. és Pásztor, A. (2012): Game-based development of thinking skills. SWEE 2012, Szeged, 2012. április 24-25.

 • Molnár Gyöngyvér (2012): Számítógépes játékokba ágyazott innovatív mérés-értékelési technológiák. IV. Oktatás-Informatika Konferencia, Budapest. Plenáris előadás. 49. o.

 • Molnár, G. és Lőrincz, A. (2012): Innovative assessment technologies: Comparing ‘face-to-face’ and game-based development of thinking skills in classroom settings In: Chen, D. (szerk.): International Proceedings of Economics Development and Research. Management and Education Innovation. Vol. 37. IACSIT Press, Singapore. 150-154.

 

Szeged Center for Research on Learning and Instruction
Address: 32-34 Petőfi Sándor sgt., Szeged, H-6722
Phone: +36 62 544 354 Fax: +36 62 544 354
E-mail: ok@edu.u-szeged.hu