The project method in teaching physics and chemistry

A possible way to reform the methodology of teaching natural sciences is the project method based on students’ activity to acquire a particular subject matter either individually or in groups. This method enables students to a create a link between the subject matter and their application to everyday phenomena. Furthermore, it helps students to learn how to retrieve and process information as well as to approach and interpret natural phenomena in a complex way.  The method was tested in the seventh grade in chamistry in the following topics: The world of materials, The world of material changes, Calculations related to the saturation of solutions, Chemistry of everyday life, and in the topic Load and energy in physics, while in the eighth grade it was applied in chamistry in the topic of Nonmetal elements and compounds.

The classes followed the project life-cycle: defining aims, choosing a topic, planning, implementation, closing, evaluation. Students’ worksheets played a major role in the learning process. They set a direction to the learning process, the planning and the implementation of the experiments, and they also contained analyzing questions, problems and exercises to be solved. The working groups reported on their acitivity orally. They made posters and reports, and – if applicable – experimental tools or models about the topics. The adaptation of the project method in the control group resulted in a better understanding and acquisition of the subject matter. Moreover, students’ learning motivation and attitude towards the subject improved and their interest in the subject and activity increased significantly.

Publications

Balogh Terézia (2007): Az értékelés lehetőségei a tanulói tevékenységre alapozott tanítás során. Szimpóziumi előadás (Esélyegyenlőség az általános iskolában: Fejlesző programok hátrányos helyzetű tanulóknak) az V. Pedagógiai Értékelési Konferencián, Szeged, 2007. április 12–14. In: Korom Erzsébet (szerk.): V. Pedagógiai Értékelési Konferencia – Program, Tartalmi összefoglalók. SZTE Neveléstudományi Doktori Iskola, Szeged. 85.

Balogh Terézia (2007): A kutatásalapú tanártovábbképzés hatása a gyakorló tanár munkájára. Szimpóziumi előadás (A kutatásalapú tanárképzés és tanártovábbképzés magyarországi megvalósításának lehetőségei) az V. Pedagógiai Értékelési Konferencián, Szeged, 2007. április 12–14. In: Korom Erzsébet (szerk.): V. Pedagógiai Értékelési Konferencia – Program, Tartalmi összefoglalók. SZTE Neveléstudományi Doktori Iskola, Szeged. 71.

Balogh Terézia, Hamarné Helmeczi Katalin, Káity Károlyné és Korom Erzsébet (2006): Projektek a hátrányos helyzetű tanulók fejlesztésében. In: Hegedűs Gábor és Poór Zoltán (szerk.): Projektpedagógia − Projektmódszer VIII.-IX. Konferenciakötet. Projektpedagógiai Társaság, Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar, Kecskemét. 71–89.

Hamarné Helmeczi Katalin (2007): A tanulási hatékonyság fejlesztése projektmódszerrel a 8. évfolyamos kémiaórákon. Szimpóziumi előadás (Esélyegyenlőség az általános iskolában: Fejlesző programok hátrányos helyzetű tanulóknak) az V. Pedagógiai Értékelési Konferencián, Szeged, 2007. április 12–14. In: Korom Erzsébet (szerk.): V. Pedagógiai Értékelési Konferencia – Program, Tartalmi összefoglalók. SZTE Neveléstudományi Doktori Iskola, Szeged. 83.

Hamarné Helmeczi Katalin (2007): A kutatásalapú tanártovábbképzés alkalmazása a projekt-módszer továbbfejlesztésében. Szimpóziumi előadás (A kutatásalapú tanárképzés és tanártovábbképzés magyarországi megvalósításának lehetőségei) az V. Pedagógiai Értékelési Konferencián, Szeged, 2007. április 12–14. In: Korom Erzsébet (szerk.): V. Pedagógiai Értékelési Konferencia – Program, Tartalmi összefoglalók. SZTE Neveléstudományi Doktori Iskola, Szeged. 72.

Káity Károlyné (2007): Projektmódszer a 7. évfolyamos fizikatanításban. Szimpóziumi előadás (Esélyegyenlőség az általános iskolában: Fejlesző programok hátrányos helyzetű tanulóknak) az V. Pedagógiai Értékelési Konferencián, Szeged, 2007. április 12–14. In: Korom Erzsébet (szerk.): V. Pedagógiai Értékelési Konferencia – Program, Tartalmi összefoglalók. SZTE Neveléstudományi Doktori Iskola, Szeged. 84.

 

Szeged Center for Research on Learning and Instruction
Address: 32-34 Petőfi Sándor sgt., Szeged, H-6722
Phone: +36 62 544 354 Fax: +36 62 544 354
E-mail: ok@edu.u-szeged.hu