2009

 

 

        2009

Csapó, B. és Nikolov, M. (2009): The cognitive contribution to the development of proficiency in a foreign language. Learning and individual differences19. 2. sz. 209–218.

Csapó Benő, Molnár Gyöngyvér és Kinyó László (2009): A magyar oktatási rendszer szelektivitása a nemzetközi összehasonlító vizsgálatok eredményeinek tükrében. Iskolakultúra19. 3–4. sz. 3–13.

Csapó, B., Molnár, Gy. és R. Tóth, K. (2009): Comparing paper-and-pencil and online assessment of reasoning skills: A pilot study for introducing TAO in large-scale assessment in Hungary. In: Scheuermann, F. és Björnsson, J.: The Transition to Computer-Based Assessment: New Approaches to Skills Assessment and Implications for Large-scale Testing Office for Official Publications of the European Communitie, Luxemburg. 120–125.

Csapó Benő, Molnár Gyöngyvér, Pap-Szigeti Róbert és R. Tóth Krisztina (2009):
A mérés-értékelés új tendenciái, a papír alapú teszteléstől az online tesztelésig. In: Perjés István és Kozma Tamás (szerk.): Új kutatások a neveléstudományokban. Hatékony tudomány, pedagógiai kultúra, sikeres iskola. MTA Pedagógiai Bizottsága, Budapest. 99–108.

Csapó, B. és B. Németh, M. (2009): Factors influencing the development of inductive reasoning, Fostering Commuinies of Lerners. 13th Biennial Conference for Research on Learning and Instruction, Amsterdam. 25–29. August, 2009. 68.

Csíkos Csaba és Molnár Éva (2009): Az olvasásra vonatkozó meggyőződések és a szövegértési teljesítmény összefüggései 3–5. osztályban. VII. Pedagógiai Értékelési Konferencia, PÉK 2009. Szeged, 2009. április 24–25. 26.

Fazekasné Fenyvesi Margit és Józsa Krisztián (2009): Tanulásban akadályozott, alsó tagozatos gyermekek beszédhanghallása. In: Marton Klára (szerk.): Neurokognitív fejlődési zavarok vizsgálata és terápiája. Példák a Bizonyítékon Alapuló Gyakorlatra. Eötvös Kiadó, Budapest. 151–176.

Józsa, K. és Fejes, J. B. (2009): The development of reading skills among students with and without learning disabilities. Fostering Communities of Learners. 13th Biennial Conference for Research on Learning and Instruction. Amsterdam. 25–29. August, 2009. 286.

Józsa, K. (2009): A longitudinal analysis of learning motivation between the ages of 10 and 14, Fostering Communities of Learners. 13th Biennial Conference for Research on Learning and Instruction. Amsterdam. 25–29. August, 2009. 74.

Józsa Krisztián és Szabó Ákosné (2009): Matematikai készségek, képességek és attitűdök tanulásban akadályozott és többségi gyermekek esetében. IX. Országos Neveléstudományi Konferencia. Veszprém, 2009. november 19–21. 63–64.

Józsa Krisztián (2009): Tanulásban akadályozott és többségi gyermekek matematika attitűdje. IX. Országos Neveléstudományi Konferencia. Veszprém, 2009. november 19–21. 65–66.

Józsa Krisztián és Fazekasné Fenyvesi Margit (2009): A beszédhiba és a beszéd hang hallás összefüggése tanulásban akadályozott gyermekeknél. VII. Pedagógiai Értékelési Konferencia, PÉK 2009. Szeged, 2009. április 24–25. 42.

Józsa Krisztián és Kelemen Rita (2009): Matematikai szöveges feladatok megoldásának jellemzői tanulásban akadályozott és többségi gyermekek esetében. VII. Pedagógiai Értékelési Konferencia, PÉK 2009. Szeged, 2009. április 24–25. 77.

Kárpáti Andrea (2009): Web 2 Technologies for Net Native Language Learners: a „Social CALL”. Recall Journal, 2. sz. 139–156.

Kárpáti Andrea (2009): Kommunikáció, technika, kreativitás: egy komplex mérőeszköz a vizuális képességek értékelésére. Új Pedagógiai Szemle59. 5–6. sz. 40–59.

Kárpáti Andrea (2009): Kísérlet a tanárok IKT-kompetenciája közös európai referenciakeretének kialakítására – a U-Teacher Projekt I. Új Pedagógiai Szemle59. 2. sz. 65–106.

Kárpáti Andrea és Hunya Márta (2009): Kísérlet a tanárok IKT-kompetenciája közös európai referenciakeretének kialakítására – a U-Teacher Projekt II. Új Pedagógiai Szemle59. 3. sz. 83–119.

Kárpáti, A. és Horváth, Á. (2009): National policies and practices on ict in education in Hungary. In: Plomp, T., Law N., Anderson, R. és Quale, A. (szerk.): Cross-national Information and Communication Technology Policies and Practices in Education Information Age Publishers, Charlotte. 349–368.

Kárpáti, A. (2009): Teacher training and professional development, Green book for the renewal of public education in Hungary. In: Fazekas, K., Köllő, J. és Varga, J.: Round table for education, and child opportunities. Ecostat Government Institute for Strategic Research of Economy and Society, Budapest. 203–226.

Kárpáti Andrea (2009): A LRE Európai Digitális Tananyagportál kipróbálásának tapasztalatai. In: Mező, F. és Viczajová, I.: Képzés és gyakorlat. II. Konstantin Filozófus Egyetem, Nyitra. 69–76.

Kárpáti Andrea és Kováts Antalné (2009): A vizuális kompetencia vizsgálata komplex alkotó-befogadó feladatsorral. VII. Pedagógiai Értékelési Konferencia, PÉK 2009. Szeged, 2009. április 24–25. 93.

Korom, E. és Nagyné, A. E. (2009): The developmental level of basic science concepts in grade 4, Fostering Communities of Learners. 13th Biennial Conference for Research on Learning and Instruction. Amsterdam. 25–29. August, 2009. 181.

Korom, E. és Nagyné, A. E. (2009): Teaching for conceptual development and conceptual change in grade 5 and 6 science studies, Fostering Communities of Learners. 13th Biennial Conference for Research on Learning and Instruction, Amsterdam. 25–29. August, 2009. 70.

Korom Erzsébet és Nagy Lászlóné (2009): Az anyagi halmazok tulajdonságaival, az anyagok változásaival kapcsolatos fogalmak fejlettsége a 4. évfolyamon. IX. Országos Neveléstudományi Konferencia. Veszprém, 2009. november 19–21. 167–168.

Korom Erzsébet és Nagy Lászlóné (2009): A természetismeret tanulását befolyásoló tényezők vizsgálata 5. és 6. évfolyamon. VII. Pedagógiai Értékelési Konferencia, PÉK 2009. Szeged, 2009. április 24–25. 99.

Molnár, É., B. Németh, M. és Hódi, Á. (2009): The longitudinal assessment of Hungarian students' reading comprehension from grade 2 to grade 4, Fostering Communities of Learners. 12th European Conference for Research on Learning and Instruction. Amsterdam. 28. August–1. September, 2007. 156.

Molnár Gyöngyvér (2009): Kisiskolás diákok számára kidolgozott induktív gondolkodás fejlesztő program hosszabb távú hatása. In: Perjés István és Kozma Tamás (szerk.): Új kutatások a neveléstudományokban. Hatékony tudomány, pedagógiai kultúra, sikeres iskola. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest. 118–129.

Molnár, Gy. (2009): Inductive reasoning in the first grade: a training program and its longitudinal effect, Fostering Communities of Learners. 13th Biennial Conference for Research on Learning and Instruction, Amsterdam. 25–29. August, 2009. 166.

Molnár, Gy. és Csapó, B. (2009): Development of problem solving: Assessments in cross-sectional and longitudinal contexts, Fostering Communities of Learners. 13th Biennial Conference for Research on Learning and Instruction. Amsterdam. 25–29. August, 2009. 465.

Molnár Gyöngyvér (2009): Papír- és számítógép-alapú tesztelés összehasonlító vizsgálata problémamegoldó környezetben. IX. Országos Neveléstudományi Konferencia. Veszprém, 2009. november 19–21. 95–96.

Molnár Gyöngyvér (2009): IKT-s eszközök használata a tanárképzésben: problémaalapú tanulás multimédiás tanulási környezetben. VII. Pedagógiai Értékelési Konferencia, PÉK 2009. Szeged, 2009. április 24–25. 35.

Molnár, P., Kárpáti, A. és Aoki, K. (2009): Social Web applications for intercultural projects - results of A Japanese-Hungarian collaborative teaching experiment, New Technology Platforms for Learning – Revisited. Proceedings of the LOGOS Open Conference on strengthening the integration of ICT research effort. 155–166.

Nagy Lászlóné és Korom Erzsébet (2009): Az előzetes tudás felhasználása a természetismeret-tananyag elsajátításában. IX. Országos Neveléstudományi Konferencia. Veszprém, 2009. november 19–21. 180.

Nagy Lászlóné és Korom Erzsébet (2009): Az ismeretek megértését segítő fejlesztő program a természetismeret tanításához. VII. Pedagógiai Értékelési Konferencia, PÉK 2009. Szeged, 2009. április 24–25. 81.

Nagyné, A. E. (2009): The improvement of analogical reasoning of 7-8-years-olds, Fostering Communities of Learners. 13th Biennial Conference for Research on Learning and Instruction. Amsterdam. 25–29. August, 2009. 85.

Nikolov, M. (2009): Early modern foreign language programmes and outcomes: Factors contributing to Hungarian learners' proficiency. In: Nikolov, M.: Early learning of modern foreign languages: Processes and outcomes. Avon, Multilingual Matters, Clevedon. 90–107.

Nikolov, M. (2009): The age factor in context. In: Nikolov M.: The age factor and early language learning. Mouton de Gruyter, Berlin, New York. 1–38.

Nikolov, M., Tóth, E. és Vígh, T., (2009): The impact of background factors on Hungarian students' performances on English and German reading comprehension tests, Fostering Communities of Learners. 13th Biennial Conference for Research on Learning and Instruction, Amsterdam. 25–29. August, 2009. 180.

Paksi, A. és Kárpáti, A. (2009): A semantic multimedia annotation tool – SMAT, New Technology Platforms for Learning – Revisited. Proceedings of the LOGOS Open Conference on strengthening the integration of ICT research effort. 62–70.

Pap-Szigeti, R., Józsa, K. és Zentai, G. (2009): A Criterion-oriented content-based skills improvement programme in grade 5, Fostering Communities of Learners. 13th Biennial Conference for Research on Learning and Instruction, Amsterdam. 25–29. August, 2009. 233.

R. Tóth Krisztina és Molnár Gyöngyvér (2009): A jövő tanárainak IKT ismeretei és elvárásai. Pedagógusképzés37. 1. sz. 25–41.

R. Tóth, K. és Molnár, Gy. (2009): ICT skills and preferences of students in bachelor teacher education. 6th International Conference on Informatics, Educational Technology and New Media in Education. Sombor, Szerbia, 03.28–03.29. 2009. 31.

R. Tóth K., Molnár Gy. és Csapó, B. (2009): Online assessment of reasoning skills, Fostering Communities of Learners. 13th Biennial Conference for Research on Learning and Instruction, Amsterdam. 25–29. August, 2009. 238.

R. Tóth Krisztina és Molnár Gyöngyvér (2009): Tanár szakos hallgatók IKT használati szokásai és preferenciái. VII. Pedagógiai Értékelési Konferencia, PÉK 2009. Szeged, 2009. április 24–25. 34.

Szenczi Beáta és Józsa Krisztián (2009): A szociális énkép és a testkép alakulása serdülőkortól fiatal felnőttkorig. IX. Országos Neveléstudományi Konferencia: Neveléstudomány – Integritás és integrálhatóság. Veszprém, 2009. november 19–21. 198.

Szenczi Beáta és Józsa Krisztián (2009): A tanulási énkép összefüggése a tanulmányi eredményekkel és a képességfejlettséggel. VII. Pedagógiai Értékelési Konferencia, PÉK 2009. Szeged, 2009. április 24–25. 103.

Vidákovich Tibor (2009): A tapasztalati következtetés fejlődése az óvodától a középiskoláig. Magyar Pedagógia109. 3. sz. 199–224.

Vidákovich Tibor (2009): A matematikai kompetencia egyes elemeinek fejlődése és összefüggései az 5–9. évfolyamon. IX. Országos Neveléstudományi Konferencia: Neveléstudomány – Integritás és integrálhatóság. Veszprém, 2009. november 19–21. 210–211.

Vidákovich Tibor (2009): A deduktív gondolkodás diagnosztikus vizsgálata az 5. és 9. évfolyamon. VII. Pedagógiai Értékelési Konferencia, PÉK 2009. Szeged, 2009. április 24–25. 80.

Zsolnai Anikó és Kasik László (2009): Összefüggések a szociálisérdek-érvényesítő és az érzelmi képességek között 4–17 évesek körében. VII. Pedagógiai Értékelési Konferencia, PÉK 2009. Szeged, 2009. április 24–25. 74.