2015

Asztalos Kata és Csapó Benő (2015): Zenei képességek online diagnosztikus mérése. In: Csapó Benő és Zsolnai Anikó (szerk.): Online diagnosztikus mérések az iskola kezdő szakaszában. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Budapest. 245-267. [PDF]

 
Csapó Benő (2015): A PISA hatása a neveléstudomány fejlődésére, Educatio, 2. sz. 30-39.
 
Csapó Benő (2015): A magyar közoktatás problémái az adatok tükrében. Iskolakultúra, 25. 7-8. sz. 4-17. [PDF]
 
Csapó Benő (2015): A kutatásalapú tanárképzés: nemzetközi tendenciák és magyarországi lehetőségek. Iskolakultúra, 25. 11. sz. 3-16. [PDF]
 
Csapó Benő (2015): Developing an online diagnostic assessment system – the eDia. Paper presented at the „Electronic Testing: Experience and Challenges” conference. Bratislava, 20-21 October, 2015. Abstracts, 48.
 
Csapó Benő, Molnár Gyöngyvér és Nagy József (2015): A DIFER tesztek online változatával végzett mérések tapasztalatai. In: Csapó Benő és Zsolnai Anikó (szerk.): Online diagnosztikus mérések az iskola kezdő szakaszában. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Budapest. 199-223. [PDF]
 
Csapó Benő és Pásztor Attila (2015): A kombinatív képesség fejlődésének mérése online tesztekkel. In: Csapó Benő és Zsolnai Anikó (szerk.): Online diagnosztikus mérések az iskola kezdő szakaszában. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Budapest. 367-386. [PDF]
 
Csapó Benő, Pásztor Attila és Molnár Gyöngyvér (2015): Online assessment of combinatorical reasoning: Perspectives of measuring a challenging construct. Paper presented at the 16th European Conference for the Research on Learning and Instruction. Limassol, Cyprus, August 25-29, 2015. 1209. [PDF]
 
Csapó Benő és Zsolnai Anikó (szerk.) 2015: Online diagnosztikus mérések az iskola kezdő szakaszában. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Budapest. [PDF]
 
Csapó Benő és Zsolnai Anikó (2015): Bevezetés. In: Csapó Benő és Zsolnai Anikó (szerk.): Online diagnosztikus mérések az iskola kezdő szakaszában. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Budapest. 9-11. [PDF]
 
Hódi Ágnes és Török Tímea (2015): The Relationship Between Students' Reading Achievement in Different Text Formats and Cognitive Aspects to Reading. Paper presented at the American Educational Research Association - Annual Meeting. Chicago, 2015 április 16–20. 335. [PDF]
 
Hódi Ágnes, B. Németh Mária, Korom Erzsébet és Tóth Edit (2015): A Máté-effektus: a gyengén és jól olvasó tanulók jellemzése a tanulás környezeti és affektív jellemzői mentén. Iskolakultúra, 25. 4. sz. 18-30. [PDF]
 
Hódi Ágnes, B. Németh Mária, Korom Erzsébet & Tóth Edit (2015): What makes a difference between poor and good readers?: Environmental and psychological factors. Poster presented at the 16th Biennial Conference of the European Association for Research on Learning and Instruction. Limassol, Cyprus, August 25–29, 2015. pp. 658–659. [PDF]
 
Kiss Renáta és Hódi Ágnes (2015). Online Assessment of Kindergarten-Aged Children’s Speech Sound Perception and Production. Paper presented at the VII. Szeged Workshop on Educational Evaluation. Szeged, április 23-24. [PDF]
 
Kiss Renáta és Patai Jolán (2015): The impact of the first school years on children's phoneme identification and verbal comprehension skills. BCCCD 2015 Budapest CEU Conference on Cognitive Development: Program and Abstracts. Budapest, 2015. január 08-10. 146-147. [PDF]
 
Kiss Renáta és Patai Jolán (2015): Possibilities of technology-based assessment in kindergarten and early school age. . In: Csíkos Csaba és Gál Zita (szerk.): XIII. Pedagógiai Értékelési Konferencia. Szeged, 2015. április 23-25. 117. [PDF]
 
Kiss Renáta, Hódi Ágnes és Török Tímea (2015): A szövegszerkezet 1-4. évfolyamos tanulók olvasásteljesítményre gyakorolt hatásának vizsgálata. In: Csíkos Csaba és Gál Zita (szerk.): XIII. Pedagógiai Értékelési Konferencia. Szeged, 2015. április 23-25. 108. [PDF]
 
Kiss Renáta, Hódi Ágnes, Török Tímea (2015): Linguistic Factors Influencing Hungarian Students' Phoneme Identification From Grades 1 to 4. Poster presented at the American Educational Research Association - Annual Meeting. Chicago, 2015 április 16–20. 308. [PDF]
 
Korom Erzsébet, B. Németh Mária, Hódi Ágnes és Tóth Edit (2015): A természettudományos tudás és a szövegértés kapcsolata gyengén és jól olvasó tanulók körében. In: Csíkos Csaba és Gál Zita (szerk.): XIII. Pedagógiai Értékelési Konferencia. Szeged, 2015. április 23-25. 109. [PDF]
 
Korom Erzsébet, B. Németh Mária és Pásztor Attila (2015): Kutatási készségek online vizsgálata 6. és 8. évfolyamon. In: Csíkos Csaba és Gál Zita (szerk.): XIII. Pedagógiai Értékelési Konferencia, Szeged. 2015. április 23-25. 174. [PDF]
 
Nagy Lászlóné, Korom Erzsébet, B. Németh Mária és Hódi Ágnes (2015). Az online környezetben mért egészségműveltség és szövegértés kapcsolata 3. évfolyamos tanulók körében. In: Csíkos Csaba és Gál Zita (szerk.): XIII. Pedagógiai Értékelési Konferencia. Szeged, 2015. április 23-25. 159. [PDF]
 
Nagy Lászlóné, Korom Erzsébet, Hódi Ágnes és B. Németh Mária (2015): Az egészségműveltség online mérése. In: Csapó Benő és Zsolnai Anikó (szerk.): Online diagnosztikus mérések az iskola kezdő szakaszában. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Budapest. 147-177. [PDF]
 
Attila Pásztor, Gyöngyvér Molnár, Benő Csapó (2015): Online large-scale assessment of divergent thinking and its relation to mathematical achievement. XIII. Pedagógiai Értékelési Konferencia. Szeged, 2015. április 23-25. 120. [PDF]
 
Pásztor A., Molnár Gy., Csapó B. (2015): Technology-based assessment of creativity in educational context: the case of divergent thinking and its relation to mathematical achievement. Thinking skills and Creativity, Special Issue: 21st Century Skills.  [PDF]
 
Pásztor Attila (2015): A kreativitás mérésének lehetőségei online tesztkörnyezetben. In: Csapó Benő és Zsolnai Anikó (szerk.): Online diagnosztikus mérések az iskola kezdő szakaszában. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Budapest. 319-339. [PDF]
 
Pásztor Attila és Molnár Gyöngyvér (2015): Induktív gondolkodás technológia alapú mérésének lehetőségei az iskola kezdő szakaszában. XV. Országos Neveléstudományi Konferencia, Budapest. 2015. november 19-21. 205.o.  [PDF
 
Pásztor Attila, Molnár Gyöngyvér és Csapó Benő (2015): Computer-based assessment of creativity: the case of divergent thinking. Paper presented at the 16th European Conference for the Research on Learning and Instruction. Limassol, Cyprus, August 25-29, 2015. 1209-1210.   [PDF]
 
Molnár Gyöngyvér, Lőrincz  András, Pásztor  Attila és Csapó  Benő (2015): Internet-based development of thinking skills in young schoolchildren. Paper presented at the 16th European Conference for the Research on Learning and Instruction. Limassol, Cyprus, August 25-29, 2015. 833.  [PDF]
 
Molnár Gyöngyvér és Pásztor Attila (2015): A számítógép alapú mérések megvalósíthatósága kisiskolás diákok körében: első évfolyamos diákok egér- és billentyűzet-használati képességeinek fejlettségi szintje. Magyar Pedagógia, 115. 3. sz. 237-252. [PDF
 
Molnár Gyöngyvér és Pásztor Attila (2015): A számítógép alapú tesztelés megvalósíthatósága kisiskolás korban: egér - és billentyűzethasználati képességek fejlettségi szintje. XV. Országos Neveléstudományi Konferencia, Budapest. 2015. november 19-21. 202.o. [PDF]
 
Pásztor Attila, Korom Erzsébet, B. Németh Mária, Gyenes Tamás (2015): A természettudományos gondolkodás vizsgálata online tesztkörnyezetben. XV. Országos Neveléstudományi Konferencia, Budapest. 2015. november 19-21. 244.o. [PDF]
 
Szabó Zsófia Gabriella, Korom Erzsébet és Pásztor Attila (2015): A kombinatív képesség rövid távú fejleszthetősége 3. évfolyamon természettudományos kontextusban. Magyar Pedagógia, megjelenés alatt.
 
Tóth Edit (2015): Az Országos kompetenciamérés hatása a tanítási munkára pedagógusinterjúk alapján. Magyar Pedagógia. 115. 2. sz. 115–138. [PDF]
 
Tóth Edit és Hódi Ágnes (2015): What Is It in Testing That Pressurizes Teachers?: Results of a Teacher Survey in Hungary. American Educational Research Association, Chicago, 2015 április 16–20. 248. [PDF]
 
Tóth Edit (2015): A pénzügyi műveltség online diagnosztikus mérése 2-6. évfolyamos tanulók körében. In: Csíkos Csaba és Gál Zita (szerk.): XIII. Pedagógiai Értékelési Konferencia. Szeged, 2015. április 23-25. 158. [PDF]
 
Tóth Edit (2015): A gazdasági műveltség diagnosztikus mérésének lehetőségei online környezetben. In. Csapó Benő és Zsolnai Anikó (szerk.): Online diagnosztikus mérések az iskola kezdő szakaszában. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. Budapest. 269–294. [PDF]
 
Török Tímea és Hódi Ágnes (2015): A morfológiai tudatosság fejlődése, mérési lehetőségei és olvasással való kapcsolata. Anyanyelv-pedagógia, 8. 1. sz. [PDF]
 
Török Tímea, Hódi Ágnes és Kiss Renáta (2015): The impact of ICT use on Hungarian lower elementary school students' online reading achievement. XIII. Pedagógiai Értékelési Konferencia. Szeged, 2015. április 23-25. 76. [PDF]
 
Török Tímea, Hódi Ágnes és Kiss Renáta (2015): Gender, socioeconomic status and prereading skills. BCCCD 2015 Budapest CEU Conference on Cognitive Development: Program and Abstracts. Budapest, 2015.  Január 8-10. 109. [PDF]