2014

Asztalos Kata és Csapó Benő (2014): Online Assessment of Musical Abilities in Hungarian Primary Schools – Results of First, Third and Fifth Grade Students. Bulletin of the International Kodály Society, 39. 1. sz. 3-14 [LINK]

Csapó Benő, Molnár Gyöngyvér és Nagy József (2014): Computer-Based Assessment of School Readiness and Early Reasoning. Journal of Educational Psychology, 106. 2. sz. 639-650. [LINK]

Csapó Benő (2014): Long-term impact of school readiness: Results from a ten-year longitudinal study. In: Korom Erzsébet és Pásztor Attila (szerk.): PÉK 2014 – XII. Pedagógiai Értékelési Konferencia: Program – Előadás-összefoglalók. Szegedi Tudományegyetem, Szeged. 43. [LINK]

Csapó Benő (2014): Assessing the outcomes of inquiry-based science learning.  In: Invited paper presented at the International AEMASE Conference on Science Education. Conference Report. Rome. 81-83. [LINK]

Erzsébet Korom, Mária B. Németh, Lászlóné Nagy, Benő Csapó (2014): Diagnostic Assessment Frameworks for Science: Theoretical Background and Practical Issues. (poster) In: Thinking Assessement in Science and Mathematics. 07.24. −07.25. Dublin University, Ireland, (2014) p. 112. [LINK]

Katalin Radnóti, Mária Nagy, Mária B. Németh (2014): Speed of chemical reactions. (poster) In: Thinking Assessement in Science and Mathematics. 07.24. −07.25. Dublin University, Ireland, (2014) p. 103. [LINK]

Nagy Lászlóné, Korom Erzsébet, B. Németh Mária és Hódi Ágnes (2014): Az egészség­mű­veltség online mérése. (előadás) In: Korom Erzsébet és Pásztor Attila (szerk.): 12. Pedagógiai Értékelési Konferencia: PÉK 2014: Program, tartalmi összefoglalók. Szeged, Magyarország, 05.01.−05.03. Szeged: SZTE BTK Neveléstudományi Doktori Iskola, (ISBN:978-963-306-279-1); (2014) p. 169. [LINK]

Tóth Edit és Hódi Ágnes (2014): How do Teachers in Different Stages of Formal Education Respond to Accountability Pressure? : In: Karlovitz János Tibor (szerk.): Some Current Issues in Pedagogy. International Research Institute, Komárno. 151-162. [LINK]

Tóth Edit és Sipos Judit (2014): A rendszerszintű mérések hatása a pedagógusok tanítási gyakorlatára: egy tanári kérdőíves vizsgálat tanulságai. Iskolakultúra, 24. 10. sz. 38-52. [LINK]

Tóth Edit és Sipos Judit (2014): Tanárok stratégiái az Országos kompetenciamérésre való felkészítésre. In: Buda András (szerk.): Oktatás és nevelés – gyakorlat és tudomány. XIV. Országos Neveléstudományi Konferencia: Tartalmi összefoglalók. Debrecen. 469. [LINK]

Tóth Edit és Hricsovinyi Julianna (2014): Az Országos kompetenciamérés intézményi hasznosítása pedagógusok körében készített interjúk alapján. In: Korom Erzsébet és Pásztor Attila (szerk.): PÉK 2014 – XII. Pedagógiai Értékelési Konferencia: Program – Előadás-összefoglalók. Szegedi Tudományegyetem, Szeged. 87. [LINK]

Tóth Edit és Tóth Krisztina (2014): A rendszerszintű mérések elfogadottsága és tanításra gyakorolt hatása közötti összefüggések vizsgálata pedagógusok körében. In: Korom Erzsébet és Pásztor Attila (szerk.): PÉK 2014 – XII. Pedagógiai Értékelési Konferencia: Program – Előadás-összefoglalók. Szegedi Tudományegyetem, Szeged. 86. [LINK]

Tóth Edit és Hódi Ágnes (2014): How Hungarian teachers’ misconceptions may lead to the dysfunction of a national large-scale diagnostic assessment program: the implications of a small-scale inquiry. In: Paper presented at EARLI SIG 23 2014 Conference. Bielefeld. [LINK]

Tóth Edit és Hódi Ágnes (2014): How do teachers in different stages of formal education respond to test based school accountability? In: Paper presented at the IRI International Educational Conference. Komárno. 62. [LINK]