2013

Greiff, S., Wüstenberg, S., Molnár, G., Fischer, A., Funke. J., és Csapó, B. (2013): Complex Problem Solving in Educational Contexts – Something Beyond g: Concept, Assessment, Measurement Invariance, and Construct Validity. Journal of Educational Psychology, 105. 2. sz. 364-379.

Asztalos Kata, Csapó Benő (2013): Development of musical abilities: Cross-sectional assessments by an online system in primary school In: Annual Meeting of the American Educational Research Association: AERA, San Francisco, California, April 27 - May 1, 2013.

Csapó Benő (2013): The Predictive Validity of School Readiness Assessment: Results From an Eight-Year Longitudinal Study. In: Annual Meeting of the American Educational Research Association: AERA, San Francisco, California, April 27 - May 1, 2013.

Asztalos Kata, Csapó Benő (2013: ICT in Music Assessment: online diagnostic test of musical abilities in primary schools: 21st International Kodály Symposium. Kecskemét, Hungary, July 29th - August 2th 2013.

Csapó B., Tóth E. és Balázsi I. (2013): The Impact of Early Eeading and Mathematics Skills on Later Achievements (Paper). 15th Biennial Conference Earli, Munich, Germany, 27-31 August, 2013.

B. Németh Mária (2013): A természettudományos tudás változása 1999 és 2010 között a 7. évfolyamon. In: Molnár Gyöngyvér és Korom Erzsébet (szerk.): Az iskola sikerességét befolyásoló kognitív és affektív tényezők értékelése. Budapest: Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó Zrt. 11–30.

Hódi, Á., B. Németh M., Korom, E. & Tóth, E. (2013): Matthew effect” in Hungarian students’ reading achievement in Grades 2, 4, 6 and the predictive validity of school-readiness skillsassessment. AERA, San Francisco, California, April 27 - May 1, 2013.

Hódi Á., B. Németh M., Tóth E. & Korom E. (2013): The Impact of Maternal Education and Preschool Education on Hungarian Students Reading Performance. (Paper) 11th Conference on Educational Assessment, Szeged, Hungary, April 11th – 13th 2013. 111.

Hódi Á. és Tóth E. (2013): Analyses for a better understanding of students’ reading achievement along different text formats in a Hungarian context (Paper). 15th Biennial Conference Earli, Munich, Germany, 27-31 August, 2013.

Korom, E., B. Németh, M., Hódi Á. & Fűz, N. (2013): The Impact of School-Readiness Skills on Students’ Science Achievement. Responsible Teaching and Sustainable Learning. 15th Biennial Conference Earli, Munich, Germany, 27-31 August, 2013.

Molnár Gyöngyvér és Csapó Benő (2013): Az eDIA online diagnosztikus mérési rendszer. In: Józsa Krisztián és Fejes József Balázs (szerk.): PÉK 2013 - XI. Pedagógiai Értékelési Konferencia: Program - Előadás-összefoglalók. Szegedi Tudományegyetem, Szeged. 82.

Nikolov Marianne és Csapó Benő: Factors Predicting 8th Grade Hungarian Students’ Reading Skills in English and in German. In: Józsa Krisztián és Fejes József Balázs (szerk.): PÉK 2013 - XI. Pedagógiai Értékelési Konferencia: Program - Előadás-összefoglalók. Szegedi Tudományegyetem, Szeged. 113.

Tóth Edit (2013): A teljesítmény alapú ösztönzés a közoktatásban. In. Molnár Gyöngyvér és Korom Erzsébet (szerk): Az iskolai sikerességet befolyásoló kognitív és affektív tényezők értékelése. Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó. Budapest. 221-236.

Tóth Edit (2013): Iskolák és osztályok közötti különbségek. Longitudinális vizsgálatok és online tesztelés: tudományos háttér és technikai keretek c. konferencia. Diagnosztikus mérések fejlesztése TÁMOP 3.1.9-11/1-2012-0001 pályázat keretében. MTA, Budapest. 2013. január 25.

Tóth Edit és Molnár Gyöngyvér (2013): Az osztályok és iskolák közötti különbségek változása egy évtized távlatában.  In: Fejes József és Szűcs Norbert (szerk.): A szegedi és hódmezővásárhelyi deszegregációt támogató hallgatói mentorprogram.  Öt év tapasztalatai. Belvedere. Szeged. 71-86.

Tóth Edit és Zentai Gabriella (2013): A fogalmazási képesség fejlettségének összefüggései háttérváltozókkal. In: Józsa Krisztián és Fejes József Balázs (szerk.): PÉK 2013 - XI. Pedagógiai Értékelési Konferencia: Program - Előadás-összefoglalók. Szegedi Tudományegyetem, Szeged. 45.