2012

Hódi Ágnes és Tóth Edit (2012): Az amerikai pedagógiai kutatás múltja és jelene. Iskolakultúra22. 2. sz. 83-94. [PDF]

Tóth Edit (2012): Pedagógusok nézetei az osztályozásról és a szöveges értékelésről. Iskolakultúra22.1. sz. 73-83. [PDF]

B. Németh, M. & Korom, E. (2012): Science Literacy and the Application of Scientific Knowledge. In: Csapó, B. & Szabó, G. (ed.): Framework for diagnostic assessment of science. (pp. 55–87) Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó. (310 p). [PDF]

Korom, E., B. Németh, M., Nagy L. & Csapó, B. (2012): Diagnostic assessment frameworks for science: Theoretical background and practical issues. In: Csapó, B. & Szabó, G. (ed.): Framework for diagnostic assessment of science. (pp.151–177) Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó. [PDF]

Korom, E., Nagy L., B. Németh, M., Radnóti, K., Makádi,M., Adorjánné Farkas M.,, Revákné Markóczi, I., Tóth, Z.,Csíkos, Cs. & Wagner, É. (2012): Detailed Framework for Diagnostic Assessment of Science. In: Csapó, B. & Szabó, G. (ed.): Framework for diagnostic assessment of science. (pp.175–306) Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó. (310 p); [PDF]

Csapó, B. & Csépe, V. (szerk., 2012): Framework for diagnostic assessment of reading. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. [PDF]

Csapó, B. & Szabó, G. (2012, szerk.): Framework for diagnostic assessment of science. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. [PDF]

B. Németh Mária és Korom Erzsébet (2012): A természettudományos műveltség és az alkalmazható tudás értékelése. In: Csapó Benő, Szabó Gábor (szerk.): Tartalmi keretek a természettudomány diagnosztikus értékeléséhez. (59–92) Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó. (314 p; [PDF]

Korom Erzsébet, B Németh Mária, Nagy Lászlóné és Csapó Benő (2012): A diagnosztikus természettudomány felmérések részletes tartalmi kereteinek kidolgozása: elméleti alapok és gyakorlati kérdések. In: Csapó Benő, Szabó Gábor (szerk.): Tartalmi keretek a természettudomány diagnosztikus értékeléséhez. (151–171) Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó. [PDF]

Korom Erzsébet, Nagy Lászlóné, B. Németh Mária, Radnóti Katalin, Makádi Mariann, Adorjánné Farkas Magdolna, Revákné Markóczi Ibolya, Tóth Zoltán, Csíkos Csaba és Wagner Éva (2012): Részletes tartalmi keretek a természettudomány diagnosztikus értékeléséhez. In: Csapó Benő, Szabó Gábor (szerk.): Tartalmi keretek a természettudomány diagnosztikus értékeléséhez. (179–309) Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó. [PDF]

Csapó Benő (szerk., 2012): Mérlegen a magyar iskola. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. [PDF]

B. Németh Mária, Korom Erzsébet és Nagy Lászlóné (2012): A természettudományos tudás nemzetközi és hazai vizsgálata. In: Csapó Benő (szerk.): Mérlegen a magyar iskola. (131–190) Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó. (550 p). [PDF]

Csapó Benő és Csépe Valéria (2012, szerk.): Tartalmi keretek az olvasás diagnosztikus értékeléséhez. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. [PDF]

Csapó Benő és Szabó Gábor (2012, szerk.): Tartalmi keretek a természettudomány diagnosztikus értékeléséhez. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. [PDF]

Hódi Ágnes és Tóth Edit (2012): Az amerikai pedagógiai kutatás múltja és jelene. Iskolakultúra. 22. 2. sz. 83-94. [PDF]

Tóth Edit (2012): Pedagógusok nézetei az osztályozásról és a szöveges értékelésről. Iskolakultúra. 22.1. sz. 73-83. [PDF]

Tóth Edit (2011): Pedagógusok nézetei a tanulóiteljesítmény-mérésekről. Magyar Pedagógia. 111. 3. 225-249. megjelent 2012-ben. [PDF]