2008

 

2008

B. Németh Mária (2008): Irányzatok a természettudományos nevelésben. Iskolakultúra18. 3–4. sz. 17–30.

B. Németh Mária (2008): A természettudományos műveltség fogalma és értelmezései. Iskolakultúra18. 7–8. sz. 3–19.

B. Németh Mária (2008): Az iskolában szerzett természettudományos tudás tanórán kívüli alkalmazhatóságának változása 1999 és 2006 között. VIII. Országos Neveléstudományi Konferencia. Budapest. 2008. november 13–15. 212.

Csapó Benő, Molnár Gyöngyvér és F. Tóth Krisztina (2008): A papíralapú tesztektől a számítógépes adaptív tesztelésig. A pedagógiai mérés-értékelés technikájának fejlődési tendenciái. Iskolakultúra18. 3–4. sz. 3–16.

Csapó Benő (2008): A tanulás dimenziói és a tudás szerveződése. Educatio17. 2. sz. 207–217.

Csapó Benő (2008): A magyar iskolarendszer adaptációs problémái: a tudás minősége. In: Fazekas Károly (szerk.): Közoktatás, iskolai tudás és munkapiaci siker (KTI Könyvek, 9). MTA Közgazdaságtudományi Intézet, Budapest. 113–131.

Csapó, B. (2008): Integrating recent developments in educational evaluation: formative, longitudinal and online assessments. The European Conference on Educational Research. Gothenburg, Sweden. 8–9. September, 2008. 13.

Csapó Benő és Nikolov Marianne (2008): A tanulók idegen-nyelv tudása az általános iskola és a középiskola végén. VI. Pedagógiai Értékelési Konferencia, PÉK 2008. Szeged, 2008. április 11–12. 26.

Csíkos Csaba (2008): A gondolkodás stratégiai elemeinek fejlesztése iskoláskorban. Vajda Zoltán (szerk.): Bölcsészműhely. JATEPress, Szeged. 9–18.

Csíkos Csaba (2008): Mentális modellek és metareprezentációk a matematikai problémamegoldásban. VIII. Országos Neveléstudományi Konferencia. Budapest, 2008. november 13–15. 176.

Csíkos Csaba és Kelemen Rita (2008): Implicit matematikai meggyőződések vizsgálata 5. osztályos tanulók körében. VIII. Országos Neveléstudományi Konferencia. Budapest, 2008. november 13–15. 242.

Csíkos Csaba (2008): Az IRA (Index of Reading Awareness) kérdőívvel végzett 3 éves longitudinális vizsgálat eredményei. VI. Pedagógiai Értékelési Konferencia, PÉK 2008. Szeged, 2008. április 11–12. 66.

Csíkos Csaba, Kelemen Rita és Steklács János (2008): Kéttényezős pedagógiai kísérletek eredményességének és hatásvizsgálatának kvantitatív elemzése egy magyarországi kéttényezős kísérlet példáján. VI. Pedagógiai Értékelési Konferencia, PÉK 2008. Szeged, 2008. április 11–12. 86.

Józsa Krisztián és Csordásné Anda Éva (2008): Hátrányos helyzetű tanulók számolási készségének fejlesztése 1-2. osztályban. VIII. Országos Neveléstudományi Konferencia. Budapest, 2008. november 13–15. 208.

Józsa Krisztián és Fazekasné Fenyvesi Margit (2008): Az olvasás iránti motiváltság alakulása tanulásban akadályozott és többségi gyermekek esetében. VIII. Országos Neveléstudományi Konferencia. Budapest, 2008. november 13–15. 61.

Józsa Krisztián (2008): A matematikai készségek fejlődése alsó tagozatban. VI. Pedagógiai Értékelési Konferencia, PÉK 2008. Szeged, 2008. április 11–12. 23.

Józsa Krisztián, Meskó Katalin és Pap-Szigeti Róbert (2008): A számítógép és az internet-használati szokások összefüggése a tanulási motivációval 4. osztályos tanulók körében. VI. Pedagógiai Értékelési Konferencia, PÉK 2008. Szeged, 2008. április 11–12. 29.

Kárpáti Andrea és Dorner Helga (2008): Mentorált innováció virtuális tanulási környezetben. Magyar Pedagógia, 108. 3. sz. 225–246.

Kárpáti Andrea (2008): Informatikai módszerek az oktatásbanIn: Réthy Endréné: A tanítás-tanulás hatékony szervezése. Adalékok a jó gyakorlat pedagógiai alapjaihoz. Educatio17. Budapest. 113–127.

Kárpáti, A. és Dorner, H. (2008): Mentored innovation model in teacher training using two virtual collaborative learning environments, Beyond Knowledge. In: Zumbach, J., Schwartz, N., Seufert, N. és Kester, L.: The Legacy of Competence Meaningful Computer-based Learning Environments. Springer Verlag, Wien. 29–41.

Kárpáti Andrea (2008): Tanárképzés, továbbképzés. In: Fazekas Károly, Köllő János és Varga Júlia (szerk.): Zöld könyv a magyar közoktatás megújításáért. Ecostat, Budapest. 193–217.

Kárpáti, A., Varga, K. és Szirmai, Al. (2008): E-Teaching Readiness of Teachers and Community Based Software Development, European Distance Learning Network. Proceedings of the 7th Research Workshop of Eden, Eden, Párizs.

Kárpáti, A. és Dorner, H. (2008): The mentored innovation model in e-learning courses for teacher education, New Learning Cultures. Eden Annual Conference, Eden, Paris. 150.

Kárpáti Andrea, Molnár Gyöngyvér, Tóth Péter és Főző Attila: (2008): A 21. század iskolája. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.

Kárpáti Andrea, Molnár Gyöngyvér és Molnár Péter (2008): CsoportmódszerekIn: Kárpáti Andrea, Molnár Gyöngyvér, Tóth Péter és Főző Attila: A 21. század iskolája. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 130–151.

Korom Erzsébet (2008): A fogalmi fejlődés kutatási eredményeinek hasznosítása az oktatás fejlesztésében. Bölcsészműhely. JATEPress, Szeged. 69–79.

Korom Erzsébet (2008): A tartalmi tudás szerveződése, az ismeretelsajátítás folyamata. In: Fazekas Károly: Közoktatás, iskolai tudás és munkapiaci siker (KTI Könyvek, 9) MTA Közgazdaságtudományi Intézet, Budapest. 131–144.

Korom Erzsébet és Nagy Lászlóné (2008): Természettudományos alapfogalmak fejlettségének vizsgálata 4. évfolyamon. VIII. Országos Neveléstudományi Konferencia. Budapest, 2008. november 13–15. 240.

Korom Erzsébet és Nagy Lászlóné (2008): Természettudományos fogalmak fejlődésének longitudinális vizsgálata – a kezdő mérési pont eredményei. VI. Pedagógiai Értékelési Konferencia, PÉK 2008. Szeged, 2008. április 11–12. 24.

Korom Erzsébet (2008, szerk.): Kompetencia alapú oktatás és hatékonyság. A XLIV. Pedagógiai Nyári Egyetem Évkönyve, Koch Sándor Tudományos Ismeretterjesztő Társulat, Szeged.

Molnár Éva (2008): A tanulás tanulása. Önszabályozó tanulás, Kompetencia alapú oktatás és hatékonyság. In: Korom Erzsébet (szerk.): Kompetencia alapú oktatás és hatékonyság. A XLIV. Pedagógiai Nyári Egyetem Évkönyve. Koch Sándor Tudományos Ismeretterjesztő Társulat, Szeged. 91–112.

Molnár Éva (2008): Az önszabályozó tanulás elemeinek fejlesztése tantárgyi keretek között 5. évfolyamon. VIII. Országos Neveléstudományi Konferencia. Budapest, 2008. november 13–15. 145.

Molnár Éva (2008): Az olvasási képesség vizsgálata kisiskolás korban, Hatékony tudomány, pedagógiai kultúra, sikeres iskola. VIII. Országos Neveléstudományi Konferencia. Budapest, 2008. november 13–15. 239.

Molnár Éva (2008): Az olvasási képesség fejlettségének longitudinális vizsgálata. VI. Pedagógiai Értékelési Konferencia, PÉK 2008. Szeged, 2008. április 11–12. 67.

Molnár Gyöngyvér (2008): A Rasch-modell kiterjesztése nem dichotóm adatok elemzésére: a rangskálás és parciális kredit modell. Iskolakultúra18. 1–2. sz. 66–77.

Molnár Gyöngyvér (2008): Értékelés-számítógép alapú tesztelés, online tesztkörnyezetIn: Kárpáti Andrea, Molnár Gyöngyvér, Tóth Péter és Főző Attila (szerk.): A 21. század iskolája. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 200–211.

Molnár Gyöngyvér. (2008): Multimédia. Szavazórendszerek. Érintőképernyős számítógépek. In: Kárpáti Andrea, Molnár Gyöngyvér, Tóth Péter és Főző Attila: A 21. század iskolája. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 47–50.

Molnár Gyöngyvér (2008): A 21. század iskolájának berendezése. In: Kárpáti Andrea, Molnár Gyöngyvér, Tóth Péter és Főző Attila: A 21. század iskolája. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 9–14.

Molnár Gyöngyvér. (2008): A probléma alapú tanítás. Adaptív oktatásSzöveggyűjtemény 2In: Lénárd Sándor és Rapos Nóra (szerk.): Az adaptív iskola. Educatio, Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság, Budapest. 48–62.

Molnár, Gy. (2008): The use of innovative tools in teacher education: a case study. In: Solesa, D.: Informatics, educational technology and new media in education. The 5th international conference A. D. Novi Sad. 44–49.

Molnár Gyöngyvér (2008): A képességek fejlődése és a problémamegoldó gondolkodás. In: Fazekas Károly (szerk.): Közoktatás, iskolai tudás és munkapiaci siker. (KTI Könyvek, 9) MTA Közgazdaságtudományi Intézet, Budapest. 99–112.

Molnár Gyöngyvér és F. Tóth Krisztina (2008): A számítógép- és papír-alapú tesztelés eredményeinek összehasonlító vizsgálata 5. évfolyamon. VIII. Országos Neveléstudományi Konferencia. Budapest, 2008. november 13–15. 131.

Molnár Gyöngyvér (2008): Kisiskolás diákok számára kidolgozott induktív gon dolkodás fejlesztő program rövid és hosszabb távú hatása. VIII. Országos Neveléstudományi Konferencia. Budapest, 2008. november 13–15. 143.

Molnár Gyöngyvér (2008): Az induktív gondolkodás fejlettsége kisiskolás korban. VIII. Országos Neveléstudományi Konferencia. Budapest, 2008. november 13–15. 238.

Molnár Gyöngyvér (2008): Hátrányos helyzetű első osztályos diákok induktív gondolkodásának fejlesztése. VI. Pedagógiai Értékelési Konferencia, PÉK 2008. Szeged, 2008. április 11–12. 88.

Molnár Pál és Kárpáti Andrea (2008): Az együttműködő tanulás támogatása az oktatási informatika eszközeivel: MapIt vitatérkép. Új Pedagógiai Szemle58. 2. sz. 48–60.

Nagy József (2008): Az alsó tagozatos oktatás megújítása. In: Fazekas Károly, Köllő János és Varga Júlia (szerk.): Zöld könyv a magyar közoktatás megújításáért. Ecostat, Budapest. 53–69.

Nagy József (2008): Kritériumorientált fejlődéssegítés. In: Korom Erzsébet (szerk.): Kompetencia alapú oktatás és hatékonyság. A XLIV. Pedagógiai Nyári Egyetem Évkönyve. Koch Sándor Tudományos Ismeretterjesztő Társulat, Szeged. 5–25.

Nagy Lászlóné (2008): Az analógiás gondolkodás fejlesztése a környezetismeret tantárgy keretében. VIII. Országos Neveléstudományi Konferencia. Budapest, 2008. november 13–15. 144.

Paksi Attila és Kárpáti Andrea (2008): A szemantikus háló az oktatásban: a multimédia-annotációs eszközök új nemzedéke. Információs Társadalom7. 2. sz. 35–50.

Steklács János és Csíkos Csaba (2008): Szövegértés vizsgálata az időkorlátos olvasástesztelés módszerével. Egy fejlesztő kísérlet késleltetett utótesztjének eredményei. VI. Pedagógiai Értékelési Konferencia, PÉK 2008. Szeged, 2008. április 11–12. 68.

Szenczi Beáta és Józsa Krisztián (2008): Az énképet vizsgáló SDQI kérdőív hazai adaptációja. VIII. Országos Neveléstudományi Konferencia. Budapest, 2008. november 13–15. 328.

Tóth Edit és Csapó Benő (2008): Regionális különbségek a tanulók tudásában. VI. Pedagógiai Értékelési Konferencia, PÉK 2008. Szeged, 2008. április 11–12. 94.

Tóth Krisztina, Molnár Gyöngyvér és Csapó Benő (2008): A számítógépes tesztelés lehetőségei. VI. Pedagógiai Értékelési Konferencia, PÉK 2008. Szeged, 2008. április 11–12. 84.

Vidákovich Tibor (2008): Általánosító és konkretizáló következtetések értelmezése az 5–9. évfolyamon. VIII. Országos Neveléstudományi Konferencia. Budapest, 2008. november 13–15. 207.

Vidákovich Tibor és Vigh Tibor (2008): A kompetenciaértékelés minőségi mutatói. VIII. Országos Neveléstudományi Konferencia. Budapest, 2008. november 13–15. 291.

Vidákovich Tibor (2008): A pedagógiai hozzáadott érték értelmezése és alkalmazása az iskolai hatékonyság vizsgálatában, kompetencia alapú oktatás és hatékonyság. In: Korom Erzsébet (szerk.): Kompetencia alapú oktatás és hatékonyság. A XLIV. Pedagógiai Nyári Egyetem Évkönyve. Koch Sándor Tudományos Ismeretterjesztő Társulat, Szeged. 121–137.

Vígh Tibor és Vidákovich Tibor (2008): Az idegen nyelvi tesztelés és oktatás kapcsolata: A nyelvtudást mérő vizsgák visszahatásának elméleti és empirikus kutatása. VIII. Országos Neveléstudományi Konferencia. Budapest, 2008. november 13–15. 148.

Zsolnai Anikó (2008): Szociális kompetencia - társas viselkedés, Kompetencia alapú oktatás és hatékonyság. In: Korom Erzsébet (szerk.): Kompetencia alapú oktatás és hatékonyság. A XLIV. Pedagógiai Nyári Egyetem Évkönyve. Koch Sándor Tudományos Ismeretterjesztő Társulat, Szeged. 27–36.

Zsolnai Anikó (2008): Az agresszív és a proszociális viselkedést meghatározó szociális és érzelmi készségek alakulása óvodás korban. VIII. Országos Neveléstudományi Konferencia. Budapest, 2008. november 13–15. 201.