2005

 

2005

B. Németh Mária (2005): Nehézségekkel küzdő dél-alföldi iskolák jellemzői. V. Országos Neveléstudományi Konferencia. Budapest, 2005. október 6–8. 236.

Csapó Benő (2005): A Magyar Pedagógia szerepe a neveléstudomány fejlesztésében. Iskolakultúra15. 4. sz. 3–10.

Csapó Benő (2005): A komplex problémamegoldás a PISA 2003 vizsgálatában. Új Pedagógiai Szemle55. sz. 43–52.

Csapó Benő (2005): Tanuló társadalom és tudásalapú oktatási rendszer, Ismeretek és képességfejlesztés. Komlóssy Ákos (szerk.): Ismeretek és képességfejleszté : a kompetencia-tudáson alapuló iskola: tudomány és közoktatás. A 42. Szegedi Nyári Egyetem Évkönyve. Tudományos Ismeretterjesztő Társulat, Szeged. 5–21.

Csapó Benő (2005): Esélyegyenlőtlenség az óvodától az érettségiig, Közoktatásfejlesztés – esélyteremtés. In: Kónyáné Tóth Mária, Molnár Csaba és Nagy Andrea (szerk.): Suliszerviz. Oktatási és Szakértoi Iroda, Debrecen. 114–125.

Csapó Benő (2005): Az iskolarendszer különbségeket növelő hatása és a kiegyenlítés lehetoségei. V. Országos Neveléstudományi Konferencia. Budapest, 2005. október 6–8. 186.

Csapó Benő (2005): Az előzetes tudás mérésére épülő adaptív felnőttképzés modellje. I. Magyar Nemzeti és Nemzetközi Lifelong Learning Konferencia. MELLearN Egyesület, Debrecen. 2005. április 21–22. 38–39.

Csapó, B. (2005): Stability and change in the development of general cognitive skills: An analysis of data of large-scale cross-sectional and longitudinal studies. 11th Biennial Conference of the European Association for Research on Learning and Instruction. Nicosia, Cyprus. 23–27. August, 2005. 238–239.

Csíkos Csaba (2005): Empirikus pedagógiai vizsgálatok optimális mintanagyságának meghatározása. Magyar Pedagógia105. 2. sz. 183–201.

Csíkos, Cs. (2005): A metacognition-based training program in grade 4 in the fields of mathematics and reading. 11th Biennial Conference of the European Association for Research on Learning and Instruction. Nicosia, Cyprus. August 23–27. 358.

Csíkos Csaba (2005): A matematikai tudáskoncepció a 2003-as PISA vizsgálatban. In Kósa Barbara és Simon Mária (szerk.): Új vizsga - új tudás? Az új érettségi hatása az iskolakezdéstől a záróvizsgáig. Országos Közoktatási Intézet.

Józsa Krisztián (2005): A képességek és motívumok kölcsönös fejlesztésének lehetősége. In: Kelemen Elemér és Falus Iván (szerk.): Tanulmányok a neveléstudomány köréből. Műszaki Könyvkiadó, Budapest. 283–302.

Józsa, K. és Zsolnai, A. (2005): A longitudinal study of social skills development in adolescents. 11th European Conference for Research on Learning and Instruction, Nicosia. 23–27. August, 2005. 1062.

Korom Erzsébet (2005): Fogalmi fejlődés és fogalmi váltás. Műszaki Könyvkiadó, Budapest.

Korom Erzsébet, B. Németh Mária, Molnár Éva, Molnár Gyöngyvér és Nagy Lászlóné (2005): A differenciált fejlesztés lehetőségei néhány hátrányos helyzetű iskolában. V. Országos Neveléstudományi Konferencia. Budapest, 2005. október 6–8. 234.

Korom Erzsébet (2005): Hátrányos helyzetű tanulók fogalmi rendszerének fejlettsége. V. Országos Neveléstudományi Konferencia. Budapest, 2005. október 6–8. 239.

Molnár Gyöngyvér (2005): A probléma alapú tanítás. Az ismeretek alkalmazásának és az együttműködő készség fejlesztésének módszere. Iskolakultúra15. 10. sz. 31–43.

Molnár Gyöngyvér (2005): Hátrányos helyzetu tanulók problémamegoldó gondolkodásának fejlettsége. V. Országos Neveléstudományi Konferencia. Budapest, 2005. október 6–8. 238.

Molnár, Gy., Nikolov, M. és Csapó, B. (2005): Constructing reading competency scales for second language assessment: Using data of different age groups for IRT scaling, 11th Biennial Conference of the European Association for Research on Learning and Instruction. Nicosia, Cyprus. 23–27. August, 2005. 549.

Nagy Lászlóné (2005): Hátrányos helyzetű tanulók analógiás gondolkodásának és biológiatudásának jellemzői. V. Országos Neveléstudományi Konferencia. Budapest, 2005. október 6–8. 23.