2002

 

2002

Csapó Benő (2002): A képességek fejlődési ütemének egységes kifejezése, a gamma koefficiens. Magyar Pedagógia102. 3. sz. 393–412.

Csapó Benő (2002): Az iskolai szelekció hatásának elemzése a képességek fejlődésének számítógépes szimulációja segítségével. Magyar Pszichológiai Szemle571. sz. 211–227.

Csapó Benő (2002): Az iskolai tudás. Osiris Kiadó, Budapest.

Csapó Benő (2002): Az osztályok közötti különbség és a pedagógiai hozzáadott érték. In: Csapó Benő: Az iskolai műveltség. Osiris Kiadó. 269–297.

Csapó Benő (2002): Iskolai attitűdök, osztályzatok, műveltség. In: Csapó Benő: Az iskolai műveltség. Osiris Kiadó. 37–63.

Csapó Benő (2002): Az iskolai műveltség: elméleti keretek és vizsgálati koncepcióIn: Csapó Benő: Az iskolai műveltség. Osiris Kiadó. 11–36.

Csapó Benő és Kárpáti Andrea (2002): Műveltség az ezredforduló után – az oktatás fejlesztésének feladatai. In: Csapó Benő: Az iskolai műveltség. Osiris Kiadó. 299–311.

Csapó Benő (2002, szerk.): Az iskolai műveltség. Osiris Kiadó.

Csapó Benő (2002): A képességek fejlődése és iskolai fejlesztése, MTA doktori értekezés.

Csíkos Csaba (2002): Hány éves a kapitány? Matematika szöveges feladatok megértése. Iskolakultúra12. 12. sz. 10–16.

Józsa Krisztián (2002): Az elsajátítási motiváció pedagógiai jelentősége. Magyar Pedagógai102. 1. sz. 79–104.

Józsa Krisztián (2002): Tanulási motiváció és humán műveltségIn: Csapó Benő: Az iskolai műveltség. Osiris Kiadó. 239–268.

Kárpáti Andrea, Molnár Edit Katalin és Csapó Benő (2002): A tesztekkel mérhető tudás a humán tárgyakban. In: Csapó Benő: Az iskolai műveltség. Osiris Kiadó. 65–89.

Nagy, J. (2002): Developmental differences and the concept of criterion-oriented development. Interplay, ?évfolyam?. 1. sz. 50–54.