2001

 

2001

Csapó Benő (2001): Az induktív gondolkodás fejlődésének elemzése országos reprezentatív felmérés alapján. Magyar Pedagógai101. 3. sz. 373–391.

Csapó Benő (2001): Neveléstudomány az ezredvég Magyarországán. Iskolakultúra11. 2. sz. 40–44.

Csapó Benő (2001): A nyelvtanulást és a nyelvtudást befolyásoló tényezők. Iskolakultúra11. 8. sz. 25–35.

Csapó Benő (2001): Tudáskoncepciók. In: Csapó Benő és Vidákovich Tibor (szerk.): Neveléstudomány az ezredfordulónTanulmányok Nagy Józsefózsef tiszteletére. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 88–105.

Csapó Benő és Vidákovich Tibor (2001): Neveléstudomány az ezredfordulón. Tanulmányok Nagy Józsefózsef tiszteletére. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.

Józsa Krisztián, Nagy Lászlóné és Zsolnai Anikó (2001): Lépések egy gyakorlatorientált tanárképzés irányába. Új Pedagógiai Szemle51. 6. sz. 25–32.

Józsa Krisztián (2001): Az elsajátítási motiváció. Humán erőforrás fejlesztése a civil szektorban című ösztöndíjpályázat nyertes tanulmányának tézisei. Oktatási Minisztérium, Budapest. 19–20.

Józsa Krisztián (2001): Az elsajátítási motiváció és a kognitív kompetencia fejlesztése. In: Csapó Benő és Vidákovich Tibor (szerk.): Neveléstudomány az ezredfordulón. Tanulmányok Nagy Józsefózsef tiszteletére. Tankönyvkiadó, Budapest. 162–174.

Józsa, K. (2001): Criterion-referenced development of counting skills. 9th European Conference for Research on Learning and Instruction. Fribourg. 28. August–1. September, 2001. 276.

Józsa, K. (2001): The relationship between mastery motivation and basic cognitive skills at age 4-12. 9th European Conference for Research on Learning and Instruction, Fribourg. Switzerland. 28. August–1. September, 2001. 94.

Józsa Krisztián (2001): Elsajátítási motiváció és kritériumorientált fejlesztés. I. Országos Neveléstudományi Konferencia. Budapest, 2001. október 25–27. 102.

Józsa Krisztián (2001): A matematiaki alapkészségek kritériumorientált fejlesztése. I. Országos Neveléstudományi Konferencia. Budapest, 2001. október 25–27. 132.

Józsa Krisztián (2001): A számlálási készség kritériumorientált fejlesztése. I. Országos Neveléstudományi Konferencia. Budapest, 2001. október 25–27. 133.

Józsa Krisztián (2001): Ami nélkül nincs minőség: motiváció az iskolában. Szegedi Nyári Egyetem Évkönyve. TIT, Szeged. 123–140.

Molnár, E. K., Vidákovich, T. és Cs. Czachesz, E. (2001): Writing development: the role of school-related and socio-cultural factors. 9th European Conference for Research on Learning and Instruction. Fribourg, Switzerland. 28. August–1. September, 2001.

Nagy József (2001): A személyiség alaprendszere: a célorientált pedagógia elégtelensége, a kritériumorientált pedagógia lehetősége. Iskolakultúra11. 9. sz. 22–38.

Nagy József és Zsolnai Anikó (2001): Szociális kompetencia és nevelés. In: Báthoty Zoltán és Falus Iván (szerk.): Tanulmányok a neveléstudomány köréből. Osiris Kiadó, Budapest. 251–270.

Vidákovich Tibor és Cs. Czachesz Erzsébet (2001): Egy helyesírás-vizsgálat tapasztalatai. Iskolakultúra11. 3. sz. 37–50.

Vidákovich Tibor (2001): Diagnosztikus tudásszint- és képességvizsgálatok. In: Csapó Benő és Vidákovich Tibor (szerk.): Neveléstudomány az ezredfordulón. Tanulmányok Nagy Józsefózsef tiszteletére. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 314–327.

Vidákovich, T. (2001): The development of basic logical operations: the role of school-related and sociocultural factors. 9th European Conference for Research on Learning and Instruction. Fribourg, Switzerland. 28. August–1. September. oldalszám?

Vidákovich Tibor (2001): A következtetési képesség fejlődése és fejlesztési kritériumai. I. Országos Neveléstudományi Konferencia. Budapest, 2001. október 25–27. 100.

Vidákovich Tibor (2001): A mértékváltási készség fejlődése és a fejlesztés feladatai. I. Országos Neveléstudományi Konferencia. Budapest, 2001. október 25–27. 134.

Vidákovich Tibor, Hegymeginé Nyíri Enikő és Csíkos Csaba (2001): Az alapképességek fejlődése. Mérések Borsod-Abaúj-Zemplén megyében. Borsod–Abaúj–Zemplén Megyei Pedagógiai Intézet, Miskolc. 114 o.

Zsolnai, A. és Józsa, K. (2001): Social competence promotion program for primary school children. 9th European Conference for Research on Learning and Instruction. Fribourg, 28. August–1. September. 2001. 234.

Zsolnai Anikó, Konta Ildikó és Józsa Krisztián (2001): Szociális készségfejlesztő program kisiskolás gyerekek számára. I. Országos Neveléstudományi Konferencia. Budapest, 2001. október 25–27. 272.