1999

 

1999

Ballér Endre, Báthory Zoltán, Csapó Benő, Halász Gábor, Hunyady Györgyné, Kozma Tamás és Mihály Ottó (1999): A hazai neveléstudományról. A Magyar Tudományos Akadémia számára készített diszciplináris elemzés. Magyar Pedagógia109. 4. sz. 425–456.

Cs. Czachesz Erzsébet (1999): Az olvasásmegértés és tanítása. Iskolakultúra9. 2. sz. 3–15.

Cs. Czachesz Erzsébet (1999): Olvasástanításunk eredményei és problémái. Modern nyelvoktatás5. 1. sz. 25–36.

Cs. Czachesz Erzsébet, Lesznyák M. és Vidákovich Tibor (1999): A kéttannyelvű oktatás hatása az anyanyelvi kompetenciára. I. Országos Neveléstudományi Konferencia, Budapest, 2001. október 25–27. 194.

Cs. Czachesz Erzsébet (1999): Olvasás és iskola. Pedagógiai Nyári Egyetem – Család és iskola, Szeged. 60–68.

Csapó Benő (1999): Természettudományos nevelés: híd a tudomány és a nevelés között. Iskolakultúra9. 10. sz. 5–17.

Csapó Benő (1999): A tudás minősége. Educatio8. 3. sz. 473–487.

Csapó Benő (1999): Az értelmi képességek fejlesztésének történelmi-társadalmi kontextusa. Iskolakultúra9. 9. sz. 3–15.

Csapó Benő (1999): Képességfejlesztés az iskolában – problémák és lehetőségek. Új Pedagógiai Szemle49. 12. sz. 4–13.

Csapó, B. (1999): Improving thinking through the content of teaching. Hamers, J. H. M, van Luit, J. E. H. és Csapó, B. (szerk.): Teaching and learning thinking skills. Swets and Zeitlinger, Lisse, 37–62.

Csapó, B. és Hamers, J. H. M. (1999): Converging Aims and Diverging Means of Teaching Thinking: an Epilogue. Hamers, J. H. M., van Luit, J. R. H. és Csapó, B. (szerk.): Teaching and learning thinking skills. Swets and Zeitlinger, Lisse. 341–353.

Csapó Benő (1999): Értékelés az iskolában és az oktatás minőségi fejlesztése. In: Szuromi Pálné (szerk.): Az oktatás minősége. Csongrád Megyei Pedagógiai és Közművelődési Kht., Szeged, 17–31.

Csapó Benő (1999): Mit ér az iskolai tudós? Szegedi Nyári Egyetem Évkönyve, Szeged. 47–59.

Csapó, B. (1999): Bridging the gap between science and education. Plenary lecture. Summary, Proceedings of the International Conference on Science Education for the 21st Century. JATEPress. Szeged, 06. 22. – 06. 25. 1999. 44.

Csíkos, Cs. és Józsa, K. (1999): What is needed for good math marks? Student's performance on plausible inference rule and vicious circle tasks. 8th European Conference for Research on Learning and Instruction. Gothenburg, Sweden. 24–28. August, 1999. 159.

Csíkos, Cs., Józsa, K. és Kontra, J. (1999): Item-response theoretical analysis of student's achievement in mathematics word problems. 8thEuropean Conference for Research on Learning and Instruction. Gothenburg, Sweden. 24–28. August, 1999. 160.

Csíkos, Cs. és Józsa, K.(1999): Acceptance of influence rules as a function of school marks. 8th European Conference for Research on Learning and Instruction. Gothenburg, Sweden. 24–28. August, 1999. 159.

Hamers, J. H. M. és Csapó, B. (1999): Teaching thinking. Hamers. J. H. M., van Luit, J. E. H. és Csapó, B. (szerk.): Teaching and learning thinking skills. Swets and Zeitlinger. Lisse. 11–36.

Hamers, J. H. M., van Luit, J. E. H. és Csapó, B. (1999): Teaching and learning thinking skills. Swets and Zeitlinger, Lisse.

Józsa Krisztián (1999): Mi alakítja az énértékelésünket fizikából? Iskolakultúra9. 10. sz. 72–80.

Józsa, K. (1999): The influence of family background, teachers and peers on the motivation to study physics. Proceedings of the International Conference on Science Education for the 21th Century. JATE, Szeged. June 22-25. 115–123.

Józsa, K. (1999): Teacher trainees' achievement attribution pattern. 3rd Regional Workshop on Teaching Strategies in Higher Education, Szeged. March 25-28.

Józsa, K. és Csíkos, Cs. (1999): The relationships between mathematics self-concept and cognitive abilities required for mathematics achievement. 8th European Conference for Research on Learning and Instruction. Gothenburg, Sweden. 24–28. August, 1999. 266.

Józsa, K. (1999): Mathematics self-concept and academic achievement factors. 8th European Conference for Research on Learning and Instruction. Gothenburg, Sweden. 24–28. August, 1999. 266.

Nagy József (1999): Egyéniségfejlesztés. Iskolakultúra9. 11. sz. 3–18.

Nagy József (1999): A kognitív készségek és képességek fejlesztése. Iskolakultúra9. 1. sz. 14–26.

Nagy József (1999): Oktatáspolitika: viták és távlatok. Iskolakultúra9. 4. sz. 24–34.

Vidákovich Tibor és Cs. Czachesz Erzsébet (1999): Az olvasásmegértési képesség fejlődése. Iskolakultúra9. 6–7. sz. 59–68.

Vidákovich Tibor (1999): Az alapkészségek és -képességek diagnosztikus értékelése. In: Földes T. (szerk.): Diagnosztizálás, értékelés, minőségbiztosítás. Fogjuk a kezed Egyesület, Sopron. 44–59.

Vidákovich, T. (1999): Solving arithmetic word problems - changes in students' performance over a period of 25 years. 8th European Conference for Research on Learning and Instruction. Göteborg, Sweden. 24–28. August, 1999.