1997

 

1997

Cs. Czachesz Erzsébet és Zoltán P. (1997): Gondolatok a korai idegennyelv-tanulásról. Köznevelés53. 28. sz. 9.

Csapó Benő (1997): A tanulás és oktatás kutatása mint önálló tudományág. Az Iskolakultúra tematikus száma elé. Iskolakultúra7. 12. sz. 3–13.

Csapó, B. (1997): Development of inductive reasoning: Cross-sectional measurements in an educational context. International Journal of Behavioral Developmnet, évfolyam? 4. sz. 609–626.

Csapó Benő (1997): Operational Enrichment: Improving operational reasoning through the content of teaching. In: Hamers, J. H. M. és Overtoom, M. T. H. (szerk.): Teaching thinking in Europe. Iventory of European Programmes Sardes, Utrecht. 235–239.

Csapó Benő (1997): Improving cognitive abilities in schools: Constraints and promisis. Keynote Address, Seventh European Conference for Research on Learning and Instruction. Athens, Greece. 1997. 08.26–08.30.

Csapó, B. (1997): The validity of school knowledge. In: Lehmann, R. H., Venter, Gy., Seeber, S. és Peck, R. (szerk.): Erweiterte Autonomie für Schule. Bildungscontrolling and Evaluation, Berlin – Nyíregyháza.

Korom Erzsébet és Csapó Benő (1997): A természettudományos fogalmak megértésének problémái. Iskolakultúra7. 2. sz. 21–29.

Nagy József (1997): Csoportképző hajlam és nevelés. Iskolakultúra7. 10. sz. 3–13.

Nagy József (1997): Szociális kommunikáció és nevelés. Iskolakultúra7. 11. sz. 79–92.

Nagy József (1997): Komponensrendszer-elmélet és nevelés. Iskolakultúra7. 2. sz. 73–78.

Nagy József (1997): Kompetenciamodell és nevelés. Iskolakultúra7. 3. sz. 71–77.

Nagy József (1997): Öröklés és nevelés. Paradigmaváltási lehetőség. Iskolakultúra, 7. 4. sz. 63–73.

Nagy József (1997): Személyiségfejlődés és nevelés. A fejlődésmodellek integrációjának lehetősége. Iskolakultúra7. 5. sz. 83–93.

Nagy József (1997): Énkibontakozás és nevelés. Csíkszentmihályi Mihály próféciája. Iskolakultúra, 7. 6–7. sz. 107–117.

Nagy József (1997): Proszocialitás és nevelés. Iskolakultúra7. 8. sz. 89–101.

Nagy József (1997): Kötődési háló és nevelés. Iskolakultúra7. 9. sz. 61–73.

Nagy József (1997): Az alapműveltségi vizsga rendszere és általános követelményei. Új Pedagógiai Szemle47. 5. sz. 4–16.

Vidákovich Tibor (1997): A tudás és a gondolkodási képességek szerkezetének, fejlődésének, összefüggéseinek vizsgálata. Pedagógusképzés25. 1. sz. 197–198.