1996

 

1996

B. Németh, M. és Csapó, B. (1996): Learning for the schools or learning for the life? The Growing Mind, International Conference. Geneva. 09.14–09.19. 1996. 52.

Cs. Czachesz Erzsébet és Vidákovich Tibor (1996): A családi-kulturális tényezők hatása az olvasás elsajátítására. Magyar Pedagógia96. 1. sz. 35–57.

Cs. Czachesz Erzsébet (1996): Literacy, Economy and Society, Results of the first International Adult Literacy Survey (recenzió). Magyar Pedagógai96. 3. sz. 307–312.

Cs. Czachesz Erzsébet és Vidákovich Tibor (1996): Olvasni tanítók – Tanítók nálunk és a világban. Új Pedagógiai Szemle46. 7–8. sz. 52–62.

Csapó Benő (1996): Standard érettségi: lehetőségek és dilemmák. Új Pedagógiai Szemle46. 9. sz. 12–20.

Csapó, B. (1996): Educating the mind: What school does and does not do? „Shaping the mind through education”, The Growing Mind, International Conference, Geneva. 1996. 09.14–09.19. 44.

Csapó, B. (1996): Development of inductive reasoning and its functions in school learning. Fostering Learning and Inductive Reasoning Skills: 14th Biennial Meetings of the International Society for the Study of Behavioral Development. Quebec City, Canada. 08.12–08.16. 1996. 649.

Korom, E. és Csapó, B. (1996): Changes in the children's misconceptions of the world. The Growing Mind, International Conference, Geneva. 09.14–09.19. 1996. 51.

Nagy József (1996): Vélemények az alapműveltségi vizsga koncepciójáról. Új Pedagógiai Szemle46. 5. sz. 3–69.

Nagy József (1996): Nevelési kézikönyv. Mozaik Oktatási Stúdió, Szeged.

Vidákovich, T. (1996): Formal operations and deductive patterns of 13- and 17-year-old students. The Growing Mind – International Conference in Honor of the Centennial of Jean Piaget's Birth. Geneva, Switzerland. 14–18. September, 1996.