Neveléstudományi Intézet
MTA−SZTE KKCS

Publikációk

Tóth Edit


2022

 • Tóth, E., Hódi, Á. & B. Németh, M. (2022). IKT az óvodában – szülők véleménye az IKT szerepéről az óvodaválasztásban, a csoportszobai foglalkozásokon és mérés-értékelésben. Neveléstudomány: Oktatás-Kutatás-Innováció, 10(3), 36-61. DOI
 • Tóth, E. &Csapó, B. (2022). Teachers’ beliefs about assessment and accountability. Educational Assessment Evaluation and Accountability, 34(4), 459-481. (Link)
 • Tóth, E., Hódi, Á. & B. Németh, M. (2022). Mobil eszközök az óvodában? A digitális technológiával támogatott értékelés és fejlesztés lehetőségei a szülők szemüvegén keresztül. (pp. 61). ). In Fejes, J. B. & Pásztor-Kovács, A. (Eds.), 18. Conference on Educational Assessment. Program and Abstracts. Szeged: University of Szeged, Doctoral School of Education. (Link)
 • Csapó, B.,Tóth, E. & Nikolov, M. (2022). Factors determining L2 reading comprehension development in four cohorts of eighth-graders between 2007 and 2018. (pp. 25.) In Fejes, J. B. & Pásztor-Kovács, A. (Eds.), 18. Conference on Educational Assessment. Program and Abstracts. Szeged: University of Szeged, Doctoral School of Education. (link)
 • Fejes, J. B., Bugyi, A., Szűcs, N. & Tóth, E. (2022). Szülői preferenciák és tapasztalatok az általános iskola választásával összefüggésben. Gyermeknevelés, 10(4), 26-49. (DOI)
 • B. Németh, M., Tóth, E., Csíkos, Cs. &Korom, E. (2022). A természettudomány tanulásának motivációi a 6. és a 8. évfolyamon [Science Learning Motivation in Grades 6 and 8] Magyar Tudomány, 183(11), 1407-1419. (link)
 • Boda, V., Hódi, Á., Gál, A. & Tóth, E. (2022). Óvodapedagógus-hiány az óvodapedagógusok szemüvegén keresztül (pp. 296). In Steklács, J. & Molnár-Kovács, Zs. (Eds.). XXII. Országos Neveléstudományi Konferencia. Absztraktkötet. Pécs: MTA Pedagógiai Tudományos Bizottság, PTE BTK Neveléstudományi Intézet.(link)
 • Hódi, Á., Gál, A., Soós, K., Varga, E., Tóth, E. & B. Németh, M. (2022). Infokommunikációs technológia az óvodában, az óvodáskorúak otthonában és az óvodapedagógus-képzésben: áttekintés az elmúlt évtized eredményeiről. Módszertani Közlemények, 62(2), 3-18. (link)
 • Kasik, L., Tóth, E. & Gál, Z. (2022). Az iskolai kudarc vizsgálatának elméleti és módszertani háttere. (pp. 21). In Fejes, J. B. & Pásztor-Kovács, A. (Eds.), 18. Conference on Educational Assessment. Program and Abstracts. Szeged: University of Szeged, Doctoral School of Education.(link)
 • Kasik, L., Jámbori, Sz., Tóth, E. & Gál, Z. (2022). Problémamegoldás barátok és nem barátok között serdülők körében. Magyar Pszichológiai Szemle, 77(1), 29-52. (link)
 • Korom, E., Tóth, E. & B. Németh, M. (2022). A tanulási motiváció és a tantárgyi attitűd kapcsolata a biológia, fizika és kémia tantárgyakban 8. évfolyamon. (pp. 406). In Steklács, J. & Molnár-Kovács, Zs. (Eds.). XXII. Országos Neveléstudományi Konferencia. Absztraktkötet. Pécs: MTA Pedagógiai Tudományos Bizottság, PTE BTK Neveléstudományi Intézet.(link)
 • Molnár, G. & Tóth, E. (Eds.) (2022). Új kutatások a neveléstudományokban 2021: A neveléstudomány válaszai a jövő kihívásaira. Szegedi Tudományegyetem Neveléstudományi Intézet; MTA Pedagógiai Tudományos Bizottság.(link)

2021

 • Tóth, E,Kissné, Gera, Á., Hódi, & Á. B. Németh, M. (2021). Otthontanulás a pandémia alatt – 8. évfolyamos tanulók digitális távoktatásban szerzett tapasztalatai (pp. 647). In Molnár, Gy. Tóth, E. (Eds.). A neveléstudomány válaszai a jövő kihívásaira: XXI. Országos Neveléstudományi Konferencia. Szeged, 2021. november 18-20. MTA Pedagógiai Tudományos Bizottság,Szegedi Tudományegyetem Neveléstudományi Intézet.(link)
 • Hódi, Á., Tóth, E. & B. Németh, M. (2021). A szövegértés-attitűd és a háttértudás longitudinális vizsgálata (pp. 474). In Molnár, Gy. Tóth, E. (Eds.). A neveléstudomány válaszai a jövő kihívásaira: XXI. Országos Neveléstudományi Konferencia. Szeged, 2021. november 18-20. MTA Pedagógiai Tudományos Bizottság,Szegedi Tudományegyetem Neveléstudományi Intézet.(link)
 • Kálmán, L. & Tóth, E. (2021). Óvodapedagógusok, tanítók és szülők vélekedései az iskolakészültségről. Iskolakultúra, 31(9), 3-24. (link)
 • Molnár, G. & Tóth, E. (eds.) (2021). In Molnár, Gy. Tóth, E. (Eds.). A neveléstudomány válaszai a jövő kihívásaira: XXI. Országos Neveléstudományi Konferencia. Szeged, 2021. november 18-20. MTA Pedagógiai Tudományos Bizottság,Szegedi Tudományegyetem Neveléstudományi Intézet,690 p. {HTML} (link)
 • Sebestyén, E. & Tóth, E. (2021).Általános iskola felső tagozatán tanító pedagógusok adathasználatának kérdőíves vizsgálata (pp. 524). In Molnár, Gy. Tóth, E. (Eds.). A neveléstudomány válaszai a jövő kihívásaira: XXI. Országos Neveléstudományi Konferencia. Szeged, 2021. november 18-20. MTA Pedagógiai Tudományos Bizottság,Szegedi Tudományegyetem Neveléstudományi Intézet.(link)
 • Kasik, L., Tóth, E., Jámbori, Sz. & Gál, Z. (2021). Barátságfunkciók serdülőkorban – a McGill Friendship Questionnaire magyar változatának pszichometriai mutatói [Functions of friendship among adolescents – the psychometric properties of the Hungarian version of McGill Friendship Questionnaire], Mentálhigénié és Pszichoszomatika, 22(4), 331-351. (link)
 • B. Németh, M., Hódi, Á., Juhász, F., Sárik, A. & Tóth, E. (2021). Szülők véleménye az óvodáskorú gyermekek IKT-eszköz használatának negatív és pozitív hatásairól. Gyermeknevelés, 9(1), 8-38. (link)
 • Tóth, E., B. Németh, M., & Hódi, Á. (2021). Hungarian students’ experiences and attitudes towards traditional and COVID-induced digital education. Education and Citizenship: learning and Instruction and the Shaping of Futures, Virtual Meeting, EARLI 2021, Gothenburg.
 • Szabó, D. F., Tóth, E., & D. Molnár, É. (2021). A felzárkóztatás nehézségei és támogatásának lehetőségei a gyengén teljesítő iskolákban. Iskolakultúra, 31(1), 3-25. (link)
 • Hódi, Á. & Tóth, E. (2021). How do text formats and reading processes interact in young learners' reading literacy? Accepting Educational Responsibility. Virtual Annual Meeting, AREA.
 • Tóth, E. & Hódi, Á. (2021). Exploring the opportunities for the online diagnostic assessment of phonological awareness in an educational context. Accepting Educational Responsibility. Virtual Annual Meeting, AREA.
 • Hódi, Á. & Tóth E. (2021). Examining the interaction between speech perception and speech comprehension. Accepting Educational Responsibility. Virtual Annual Meeting, AREA.
 • Tóth, E., Hódi, Á. B., & Németh, M. (2021). A hagyományos és a Covid-19 pandémia miatt bevezetett digitális tanulással és tanulási környezettel kapcsolatos tanulói attitűdök és azok különbségei. In Gy. Molnár, & A. Buda (Eds.), Oktatás - Informatika - Pedagógia 2021 Konferencia (pp. 83), Debrecen. (link)
 • B. Németh, M., Tóth, E., & Hódi, Á. (2021). Szülők percepciói és attitűdjei az óvodáskorú gyermekek IKT-használatáról. In Gy. Molnár & A. Buda (Eds.), Oktatás - Informatika - Pedagógia 2021 Konferencia (pp. 33), Debrecen. (link)

2020

 • Tóth, E., & Hódi, Á. (2020). Általános iskolás tanulók szövegértés-fejlődésének vizsgálata folyamatos, kevert és nem folyamatos szövegek mentén. In: Józsa, K. (Ed.), Neveléstudomány – Válaszlehetőségek az új évezred kihívásaira : 13. Képzés és Gyakorlat Nemzetközi Neveléstudományi Konferencia (pp. 122). Gödöllő: Szent István Egyetem.
 • Tóth, E., Szabó, D. F., & D. Molnár, É. (2020). A felzárkóztatás nehézségének okai és kezelésének lehetőségei az országos kompetenciamérésen alacsony teljesítményt elért iskolákban. In: Engler, Á., Rébay, M., Tóth, D. A. (Eds.), Család a nevelés és az oktatás fókuszában: XX. Országos Neveléstudományi Konferencia (pp. 389). Debrecen: Debreceni Egyetem, MTA Pedagógiai Tudományos Bizottság, Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért.
 • Fejes, J. B., Tóth, E., & Szabó, D. F. (2020). Az oktatási méltányosság és aktuális kérdései Magyarországon. Magyar Tudomány, 181(1), 68–78. [PDF]
 • Hódi, Á., Tóth, E., B. Németh, M. (2020). A szövegértés rendezőelveinek vizsgálata: hogyan olvasnak mesét, plakátot és táblázatot a 2-8. évfolyamos tanulók? Magyar Pedagógia, 120(1).
 • Bálint, V., Hódi, Á., & Tóth, E. (2020). Óvodáskorú gyermekek otthoni IKT használati szokásai, attitűdjei, preferenciái. In: Engler, Á., Rébay, M., Tóth, D. A. (Eds.), Család a nevelés és az oktatás fókuszában: XX. Országos Neveléstudományi Konferencia (pp. 324). Debrecen: Debreceni Egyetem, MTA Pedagógiai Tudományos Bizottság, Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért.

2019

 • Tóth, E., Hódi, Á., B. Németh, M., & Fáyné Dombi, A. (2019). Óvodáskorúak és szüleik IKT-használati szokásai néhány háttérváltozó tükrében, presented at XIX. Országos Neveléstudományi Konferencia (pp.568). Pécs: Pécsi Tudományegyetem.
 • Hódi, Á., & Tóth, E. (2019). Mérőfeladatok és kérdőívtételek szerkesztése. Szeged: JGYPK Kiadó. (ISBN:978-615-5946-15-8)
 • B. Németh, M., Juhász, F., Hódi, Á., & Tóth, E. (2019). IKT-eszközök használata óvodás korban – egy szülői kérdőív nyílt végű tételeinek kódolása EKOD-makrócsomaggal. Gyermeknevelés, 7(2-3), 170–186. [PDF]
 • Hódi, Á., Tóth, E., B. Németh, M., & Fáyné Dombi, A. (2019). Óvodások IKT-használata otthon – szülői minta és szerepvállalás. Neveléstudomány: Oktatás, Kutatás, Innováció, 7(2), 22–41. [PDF]
 • B. Németh, M., Korom, E., Hódi, Á., Nagy, Lné., & Tóth, E. (2019). Máté-effektus vizsgálata: a természetismereti tudás és a szövegértés kapcsolata az általános iskolában. Iskolakultúra, Iskolakultúra, 29(1), 68–78.[PDF]
 • Tóth, E. (2019). Tanulói vélekedések a dolgozatokról és azok tanításra, tanulásra gyakorolt hatásáról. In E. K. Molnár, & K. Dancs(Eds.) PÉK 2019 [CEA 2019] XVII. Pedagógiai Értékelési Konferencia [17th Conference on Educational Assessment](pp. 94). Szeged: Szegedi Tudományegyetem.
 • Hódi, Á., & Tóth, E. (2019). Elsőéves egyetemi hallgatók szövegértés-fejlettsége és olvasási attitűdjei. Iskolakultúra, 29(1), 55–67. [PDF]
 • Kasik, L., Guti, K., Gál, Z. Csaba, G., Tóth, E., & Fejes, J. B. (2019). Development and psychometric properies of the Avoidance Questionnaire for Adolsescents (AQUA). International Journal of Emotional International Journal of Emotional Education. International Journal of Emotional Education, 10(2), 4–16
 • Csapó, B., Fejes, J. B., Kinyó, L., & Tóth, E. (2019). Educational achievement in social and international contexts. In Tóth, I. Gy. (Ed.), Hungarian Social Report 2019. (pp. 217–236.) Budapest: Tárki Társadalomkutatási Intézet Zrt. [PDF]
 • B. Németh, M., Juhász, F., Tóth, E., Hódi, Á., & Fáyné Dombi, A. (2019). Szülők véleménye az óvodás korú gyermekek IKT-eszközhasználatának hatásairól, presented at XIX. Országos Neveléstudományi Konferencia(pp.618). Pécs: Pécsi Tudományegyetem.
 • Hódi, Á., Tóth, E., B. Németh, M., & Fáyné Dombi, A. (2019). Óvodáskorú gyermekek IKT-használati szokásai: mit, mennyit és miért? Oktatás-Informatika-Pedagógia Konferencia (pp.30). Debrecen: Debreceni Egyetem.

2018

 • Kasik, L., Gál, Z., & Tóth, E. (2018). Development and psychometric properties of NEGORI (Negative Orientation Qestionnire). Journal of Relationships Research. 9, E8. doi:10.1017/jrr.2018.7
 • Kasik, L., Gál, Z., & Tóth, E. (2018). A negatív problémaorientációt mérő kérdőív (NEGORI) kidolgozása és pszichometriai mutatói. Alkalmazott Pszichológia, 18(2), 131–151.
 • Molnár, P. Pintér, H., & Tóth, E. (2018). A szakmai együttműködések leképeződése a hazai neveléstudományi folyóiratokban: a társszerzői hálózat. Magyar Pedagógia, 118(4), 327-360.
 • Molnár Pál, Tóth Edit és Pintér Henriett (2018). A neveléstudomány társszerzői együttműködéseinek hálózatai hazai és nemzetközi folyóiratokban. JEL-KÉP: Kommunikáció, Közvélemény, Média, 39(4), 19– 34.
 • Hódi, Á., & Tóth, E. (2018). A fonológiai tudatosság online vizsgálata és a mérőeszköz előrejelző ereje. In Fehérvári, A., Széll, K., & Misley, H. (Eds.) Kutatási sokszínűség, oktatási gyakorlat és együttműködések: Absztrakt kötet: XVIII. Országos Neveléstudományi Konferencia. Budapest: ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar, MTA Pedagógiai Tudományos Bizottság, (pp. 90).
 • Hódi, Á., & Tóth, E. (2018). Egyetemi hallgatók felsőfokú tanulmányaik elején: hogyan olvasnak, mit és miért? In Fehérvári, A., Széll, K., & Misley, H. (Eds.) Kutatási sokszínűség, oktatási gyakorlat és együttműködések: Absztrakt kötet: XVIII. Országos Neveléstudományi Konferencia. Budapest: ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar, MTA Pedagógiai Tudományos Bizottság, (pp. 147).
 • Molnár, P., Tóth, E., & Pintér, H. (2018). A közös alkotás társszerzői mintázatai és dinamikája a neveléstudományi tudás megosztásának és gondozásának hazai formális fórumain, a vezető szakfolyóiratokban 1991 és 2016 között. In: Veszelszki, Ágnes; Cser, Nóra (szerk.) Tudománykommunikáció konferencia. Budapest: Budapesti Corvinus Egyetem Magatartástudományi és Kommunikációelméleti Intézet.  (pp. 22).
 • Kasik, L., Guti, K., Gál, Z., Gáspár, Cs., Tóth, E., Fejes, J. b. (2018). Development and psychometric properties of the Avoidance Questionnaire for Adolescents (AQA). International Journal of Emotional Education. 10(2). 59-76.[PDF]

2017

 • D. Molnár, É., & Tóth, E. (2017). Az önszabályozott tanulás stratégiáinak és motívumainak változása longitudinális vizsgálat alapján 4-6. évfolyamon. In Kerülő, J., Jenei, T., & Gyarmati, I. (Eds.), XVII. Országos Neveléstudományi Konferencia: Program és absztrakt kötet. Nyíregyháza: MTA Pedagógiai Tudományos Bizottság; Nyíregyházi Egyetem. (pp. 370).
 • Kinyó, L., & Tóth, E. (2017). Hogyan látják kortársaikat a gyermekek? Gyermekekről feltételezett közös tulajdonságok 10–11 éves diákok válaszaiban. In Kerülő, J., Jenei, T., & Gyarmati, I. (Eds.), XVII. Országos Neveléstudományi Konferencia: Program és absztrakt kötet. Nyíregyháza: MTA Pedagógiai Tudományos Bizottság; Nyíregyházi Egyetem. (pp. 429).
 • D. Molnár, É., Tóth, E., & Kasik, L. (2017). Az önszabályozott tanulás és a szociálisprobléma-megoldás összefüggései 4. évfolyamon. In D. Molnár, É., & Vígh, T. (Eds.), PÉK 2017 [CEA 2017] XV. Pedagógiai Értékelési Konferencia [15th Conference on Educational Assessment]: program és absztraktkötet [program book and abstracts]. Szeged: SZTE BTK Neveléstudományi Doktori Iskola. (pp. 59).
 • Hódi, Á., B. Németh, M., & Tóth, E. (2017). Text formats in the frameworks and reports of system-level reading assessment programs. Docere, 1(3-4). 26–60.
 • Molnár, P., Pintér, H., & Tóth, E. (2017). A kutatásalapú tanulóközösségben végzett kutatásalapú tanulás folyamatinak kognitív, társas és tanítási tényezői. Magyar Pedagógia, 117(4), (423–449).[PDF]
 • Hódi, Á., B. Németh, M., & Tóth, E. (2017). Második évfolyamos tanulók szövegértés teljesítményének alakulása az olvasástanítás személyi, módszertani és környezeti feltételeinek tükrében. Magyar Pedagógia, 117(1), 95–136. [PDF]
 • Kasik, L., Vidákovich, T., Gáspár, Cs., & Tóth, E. (2017). Az SPSI-A hazai adaptálásának eredményei. Magyar Pszichológiai Szemle, 72(2), 201–229.

2016

 • Tóth, E., Fejes, J. B., Patai, J., & Csapó, B. (2016). Reziliencia a magyar oktatási rendszerben egy longitudinális program adatainak tükrében, Magyar Pedagógia, 116(3), 339–363.[PDF]
 • Fejes, J. B., Tóth, E., Patai, J., & Csapó, B. (2016). Resilience in the Hungarian education system – results of a longitudinal program. In Molnár, Gy., & Bús, E. (Eds.) PÉK 2016 = [CEA 2016]: XIV. Pedagógiai értékelési Konferencia (pp. 57). Szeged: SZTE BTK Neveléstudományi Doktori Iskola.
 • Kasik László, Tóth Edit, Fejes József Balázs (2016): Az elkerülés kérdőív fejlesztési folyamata. In Molnár, Gy., & Bús, E. (Eds.) PÉK 2016 = [CEA 2016]: XIV. Pedagógiai értékelési Konferencia (pp. 57). Szeged: SZTE BTK Neveléstudományi Doktori Iskola.
 • Kasik, L., Guti, K., Tóth, E., & Fejes, J. B. (2016). Az elkerülés mint folyamat – az elkerülés kérdőív bemérése 15 és 18 évesek körében. Magyar Pedagógia, 116(2), 219–253. [PDF]
 • Hódi, Á., & Tóth, E. (2016). A különböző szocioökonómiai státuszú tanulók iskolakezdéskor mért elemi alapkészségeinek és a későbbi szövegértés teljesítményének alakulása az óvodában eltöltött évek tükrében. Iskolakultúra, 26(9), 51–72. [PDF]
 • Molnár, P., Pintér, H., & Tóth, E. (2016). A tanulóközösségben végzett kutatásalapú tanulás kognitív, társas és tanítási tényezői – mérőeszköz. In Zsolnai, A., Kasik, L. (Eds.), A tanulás és nevelés interdiszciplináris megközelítése: XVI. Országos Neveléstudományi Konferencia: Program és absztraktkötet (pp. 258). Szeged: SZTE Neveléstudományi Intézet, MTA Pedagógiai Bizottság.
 • Kinyó, L., & Tóth, E. (2016). Az egyetemes társadalmi-kulturális jelenségek és a pénzügyi műveltség online mérése 5. évfolyamon. In Zsolnai, A., Kasik, L. (Eds.,) A tanulás és nevelés interdiszciplináris megközelítése: XVI. Országos Neveléstudományi Konferencia: Program és absztraktkötet(pp. 239). Szeged: SZTE Neveléstudományi Intézet, MTA Pedagógiai Bizottság.
 • Kiss, R., Hódi, Á., Tóth, E., & B. Németh, M. (2016). Egy magyar nyelvű online fonológiai tudatosság teszt reliabilitásának és validitásának vizsgálata. In Zsolnai, A., Kasik, L. (Eds.), A tanulás és nevelés interdiszciplináris megközelítése: XVI. Országos Neveléstudományi Konferencia: Program és absztraktkötet(pp. 255). Szeged: SZTE Neveléstudományi Intézet, MTA Pedagógiai Bizottság.

2015

 • Tóth Edit (2015): Az Országos kompetenciamérés hatása a tanítási munkára pedagógusinterjúk alapján. Magyar Pedagógia 115. 2. sz. 115–138. [PDF]
 • Tóth Edit és Hódi Ágnes (2015): What Is It in Testing That Pressurizes Teachers?: Results of a Teacher Survey in Hungary. American Educational Research Association, Chicago, 2015 április 16–20. 248.
 • Hódi Ágnes, B. Németh Mária, Korom Erzsébet és Tóth Edit (2015): What Makes a Difference Between Poor and Good Readers?: Environmental and Psychological Factors. In: Eleni A Kyza (szerk.)16th European Conference for Research on Learning and Instruction: Book of abstracts. Konferencia helye, ideje: Limassol, Ciprus, 2015.08.25-2015.08.29. Limassol: Cyprus University of Technology, 658–659.
 • Tóth Edit és Hódi Ágnes (2014): How Hungarian teachers’ misconceptions may lead to the dysfunction of a national large-scale diagnostic assessment program: the implications of a small-scale inquiry. (Paper) EARLI SIG 23. Bielefield, Germany, November 10–12.
 • Korom Erzsébet, B. Németh Mária, Hódi Ágnes és Tóth Edit (2015): A természettudományos tudás és a szövegértés kapcsolata gyengén és jól olvasó tanulók körében. In: Csíkos Csaba és Gál Zita (szerk.): XIII. Pedagógiai Értékelési Konferencia. Szeged, 2015. április 23-25. 109.
 • Tóth Edit (2015): A pénzügyi műveltség online diagnosztikus mérése 2-6. évfolyamos tanulók körében. In: Csíkos Csaba és Gál Zita (szerk.): XIII. Pedagógiai Értékelési Konferencia, Előadás-összefoglalók. Szeged, 2015. április 23-25. 158.
 • Tóth Edit (2015): A gazdasági műveltség diagnosztikus mérésének lehetőségei online környezetben. In: Csapó Benő, Zsolnai Anikó (szerk.): Online diagnosztikus mérések az iskola kezdő szakaszában. 395 p. Budapest: Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. 269–293. [PDF]
 • Hódi Ágnes, B. Németh Mária, Korom Erzsébet és Tóth Edit (2015). A Máté-effektus: a gyengén és jól olvasó tanulók jellemzése a tanulás környezeti és affektív jellemzői mentén. Iskolakultúra. 25. 4. sz. 18-30.[PDF]

2014

 • Tóth Edit és Sipos Judit (2014): Tanárok stratégiái az Országos kompetenciamérésre való felkészítésre. XIV. Országos Neveléstudomány Konferencia, Debrecen, 2014. november 6-8. 469.
 • Fejes József Balázs, Patai Jolán, Tóth Edit és Csapó Benő (2014): Reziliens tanulók az általános iskolában az Országos kompetenciamérés adatai alapján. XIV. Országos Neveléstudomány Konferencia, Debrecen, 2014. november 6-8. 386.
 • Tóth Edit és Hricsovinyi Julianna (2014): Az Országos kompetenciamérés intézményi hasznosítása pedagógusok körében készített interjúk alapján. 12. Pedagógiai Értékelési Konferencia, Szeged, 2014. május 1–3. 87.
 • Tóth Edit és Tóth Krisztina (2014): A rendszerszintű mérések elfogadottsága és tanításra gyakorolt hatása közötti összefüggések vizsgálata pedagógusok körében. 12. Pedagógiai Értékelési Konferencia, Szeged, 2014. május 1-3. 86.
 • Tóth Edit (2014): Pedagógusok véleménye a rendszerszintű mérésekről és azok tanítási folyamatra gyakorolt hatásáról. Ph.D. disszertáció. SZTE BTK Neveléstudományi Doktori Iskola, Szeged. [PDF]
 • Tóth Edit és Hódi Ágnes (2014): How do Teachers in Different Stages of Formal Education Respond to Accountability Pressure? 2nd IRI International Educational Conference, Komárno – Slovakia, 17-21 October 2014.
 • Tóth Edit (2014): A nemzeti pedagógiai értékelési programok felértékelődése az oktatási rendszerek fejlesztésében. Taní-tani Online, 4. 2014. 10. 04. [LINK]
 • Tóth E. & Hódi Á. (2014). How do Teachers in Different Stages of Formal Education Respond to Accountability Pressure? In: Karlovitz J. T. (Ed.), Some Current Issues in Pedagogy. Komárno: International Research Institute sro. 151-162. [PDF]
 • Csapó Benő, Fejes József Balázs, Kinyó László és Tóth Edit (2014): Az iskolai teljesítmények alakulása Magyarországon nemzetközi összehasonlításban. In: Kolosi Tamás és Tóth István György (szerk.): Társadalmi Riport 2014. TÁRKI, Budapest. 110-137.[PDF]
 • Tóth Edit és Sipos Judit (2014): A rendszerszintű mérések hatása a pedagógusok tanítási gyakorlatára: egy tanári kérdőíves vizsgálat tanulságai. Iskolakultúra, 24. 10. sz. 38–52. [LINK]

2013

 • Tóth Edit (2013): A teljesítmény alapú ösztönzés a közoktatásban. In. Molnár Gyöngyvér és Korom Erzsébet (szerk): Az iskolai sikerességet befolyásoló kognitív és affektív tényezők értékelése. Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó, Budapest. 221-236.
 • Tóth Edit és Molnár Gyöngyvér (2013): Az osztályok és iskolák közötti különbségek változása egy évtized távlatában. In: Fejes József és Szűcs Norbert (szerk.): A szegedi és hódmezővásárhelyi deszegregációt támogató hallgatói mentorprogram. Öt év tapasztalatai. Belvedere Meridionale, Szeged. 71-86.
 • Hódi Ágnes és Tóth Edit (2013): Analyses for a better understanding of students’ reading achievement along different text formats in a Hungarian context. 15th European Conference for the Research on Learning and Instruction. Munich, Germany, August 27-31, 2013.
 • Csapó Benő, Tóth Edit és Balázsi Ildikó (2013): The Impact of Early Reading and Mathematics Skills on Later Achievements. 15th European Conference for the Research on Learning and Instruction. Munich, Germany, August 27-31, 2013.
 • Hódi Á., B. Németh M., Tóth E. & Korom E. (2013): The Impact of Maternal Education and Preschool Education on Hungarian Students Reading Performance. (Paper) 11th Conference on Educational Assessment, Szeged, Hungary, April 11-13, 2013. 111.
 • Hódi Ágnes és Tóth Edit (2013): The interaction between early preschool start and the reading performance of Hungarian students with different socioeconomic backgrounds. University of Pécs Roundtable Conference. April 05, 2013.
 • Hódi Ágnes, B. Németh Mária, Korom Erzsébet és Tóth Edit (2013): “Matthew effect” in Hungarian students’ reading achievement in Grades 2, 4, 6 and the predictive validity of school-readiness skillsassessment. AERA. San Francisco, USA.
 • Tóth Edit és Hricsovinyi Julianna (2013): Pedagógusok tapasztalatai és tájékozottsága az Országos kompetenciaméréssel kapcsoaltban. „XIII. Országos Neveléstudományi Konferencia”. Eger, 2013. november 7-9. 520.
 • Kasik László és Tóth Edit (2013): A családi háttér szerepe a szociálisprobléma-megoldó gondolkodásban. „XIII. Országos Neveléstudományi Konferencia”. Eger, 2013. november 7-9. 146.
 • Tóth Edit és Zentai Gabriella (2013): A fogalmazási képesség fejlettségének összefüggései háttérváltozókkal. In: Józsa Krisztián és Fejes József Balázs (szerk.): PÉK 2013 - XI. Pedagógiai Értékelési Konferencia: Program - Előadás-összefoglalók. Szegedi Tudományegyetem, Szeged. 45.
 • Tóth Edit (2013): Iskolák és osztályok közötti különbségek. Longitudinális vizsgálatok és online tesztelés: tudományos háttér és technikai keretek c. konferencia. Diagnosztikus mérések fejlesztése TÁMOP 3.1.9-11/1-2012-0001 pályázat keretében. MTA, Budapest. 2013. január 25.
 • Molnár Pál, Kárpáti Andrea, Tóth Edit és Tóth Krisztina (2013): Egy iskolai laptopprogram tanulságai: mobil számítógépek megjelenése a hazai iskolákban. Iskolakultúra, 23. 7-8. sz. 61-83.

2012

 • Hódi Ágnes és Tóth Edit (2012): Az amerikai pedagógiai kutatás múltja és jelene. Iskolakultúra. 22. 2. sz. 83-94.
 • Tóth Edit (2012): Pedagógusok nézetei az osztályozásról és a szöveges értékelésről. Iskolakultúra.22.1. sz. 73-83.
 • Tóth Edit és Csapó Benő (2012): Teachers’ Attitudes Towards Assessment and Accountability. 4th Szeged Workshop on Educational Evaluation. Szeged, 2012. április 24-25. [PDF]
 • Tóth Edit és Hülber László (2012): A hallgatói kérdőívek alapján született eredmények. Az Erasmus program keretében külföldön szerzett kreditek beszámítása itthon: helyzetelemzés és jó gyakorlatok feltérképezése – konferencia. Tempus Közalapítvány. 2012. március 6.
 • Tóth Edit és Csapó Benő (2012): Az osztályzatok, valamint az osztályzatok és a teljesítmény közötti kapcsolat vizsgálata longitudinális kontextusban. XII. Országos Neveléstudományi Konferencia. Budapest. 2012. november 8-10. 157. p.
 • Kasik László, Tóth Edit és Zsolnai Anikó (2012): Német, spanyol és magyar diákok szociálisproblémamegoldó gondolkodásának nem szerinti különbségei. XII. Országos Neveléstudományi Konferencia. Budapest. 2012. november 8-10. 371. p.
 • Kinyó László és Tóth Edit (2012): 7. és 11. évfolyamos tanulók társadalomismereti és állampolgári tudása a Dél-Alföldi régióban. X. Pedagógiai Értékelési Konferencia. Szeged. 2012. április 26-28. 101.
 • Nagy Zsuzsanna és Tóth Edit (2012): A tanulmányi kreditek elismerése és a kurzusmegfeleltetés módszerei Erasmus-koordinátorok körében végzett kérdőíves kutatás eredményei alapján. X. Pedagógiai Értékelési Konferencia. Szeged. 2012. április 26-28. 121.
 • Hülber László és Tóth Edit (2012): Hallgatók véleménye az Erasmus-ösztöndíj keretében teljesített kurzusok megfeleltetésének és a szerzett kreditek elismerésének folyamatáról. X. Pedagógiai Értékelési Konferencia. Szeged. 2012. április 26-28. 122.
 • Tóth Edit (2012): „Hosszmetszeti vizsgálatok általános iskolai kontextusban”. XII. Országos Neveléstudományi Konferencia. Budapest. 2012. november 8-10. 156. p.
 • Hódi Ágnes, Tóth Edit és D. Molnár Éva (2012): Comparing Hungarian Students’ Reading Development in Continuous and Non-continuous Text Types. AERA, 2012. Vancouver, Canada.
 • Csapó Benő és Tóth Edit (2012): X. Pedagógiai Értékelési Konferencia – PÉK2012. Program – Előadás-összefoglalók. 10th Conference on Educational Assessment. Program – Abstracts. Szegedi Tudományegyetem, Neveléstudományi Doktori Iskola. Szeged.
 • Nagy Zsuzsanna, Pásztor Attila, Hódi Ágnes, Tóth Edit és Hülber László (2012). Az Erasmus program keretében külföldön szerzett kreditek beszámítása itthon: helyzetkép-elemzés és jó gyakorlatok feltérképezése. Budapest: Tempus Közalapítvány. (ISBN:978-963-89302-5-5)

2011

 • Tóth Edit és Kinyó László (2011): Pedagógusok nézetei a mérés-értékelés néhány aspektusáról és ezek kapcsolata a tanulók teljesítményével „XI. Országos Neveléstudományi Konferencia”, Budapest, 2011. november 4-6. 254.
 • Tóth Edit és Molnár Gyöngyvér (2011): Az iskola infrastrukturális fejlettségi szintjének teljesítménybefolyásoló hatása. „XI. Országos Neveléstudományi Konferencia”, Budapest, 2011. november 4-6. 255.
 • Tóth Edit (2011): A mobil Classmate PC-k alkalmazása a tanítási-tanulási folyamatban. „XI. Országos Neveléstudományi Konferencia”, Budapest, 2011. november 4-6. 409.
 • Tóth Edit és Csapó Benő (2011): Pedagógusok nézetei az osztályozásról és a szöveges értékelésről. IX. Pedagógiai Értékelési Konferencia. Szeged, 2011. április 29–30. 64.
 • Tóth Edit és R. Tóth Krisztina (2011): Az online tesztelés széleskörű bevezetésének infrastrukturális feltételei. IX. Pedagógiai Értékelési Konferencia. Szeged, 2011. április 29–30. 65.
 • Tóth Edit (2011): Pedagógusok nézetei a tanulói teljesítmény-mérésekről. Magyar Pedagógia. 111. 3. 225-249. megjelent 2012-ben. [ PDF ]
 • Tóth Edit, Molnár Gyöngyvér és Csapó Benő (2011): Az iskolák IKT felszereltsége – helyzetkép országos reprezentatív minta alapján. Iskolakultúra, 21. 10-11. 124-137.
 • Tóth Edit és Székely László (2011): Háttértényezők hatásának vizsgálata hierarchikus lineáris modellekkel. Magyar Pedagógia, 111. 1. sz. 5-24.
 • Molnár Pál Viktor, Tóth Edit, R. Tóth Krisztina és Kárpáti Andrea (2011): Networked laptops in Hungarian Classrooms preliminary results of a research initiative. Eden Conference. Athen, Greece, October.
 • Kasik László és Tóth Edit (2011): Cooperation, Competition Behaviorur of Children between 4-18 and Effect Parent Resources on Them. Poster. 14th European Conference for the Research on Learning and Instruction. Exeter, United Kingdom, August 30- September 3, 2011. 57.
 • Tóth Edit és Csapó Benő (2011): Comparing Primary and High-School Teachers’ Attitudes towards Testing and Accountability. Paper. 14th European Conference for the Research on Learning and Instruction. Exeter, United Kingdom, August 30- September 3, 2011. 57.
 • Tóth Edit és Csapó Benő (2011): Teacher's Opinion on Testing and Accountability. Paper. In: Inciting the Social Imagination: Education Research for the Public Good. New Orleans, United States of America, April 8–12, 2011. 221.

2010

 • Tóth Edit és Kasik László (2010): A szociális kompetencia főbb fejlesztési koncepciói és a pedagógusok szerepe a fejlesztésben. In: Zsolnai Anikó és Kasik László: A szociális kompetencia fejlesztésének elméleti és gyakorlati alapjai. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 163-182.
 • Tóth Edit, Csapó Benő és Székely László (2010): Az iskolák és osztályok közötti különbségek alakulása a magyar iskolarendszerben: egy longitudinális vizsgálat eredményei. Közgazdasági Szemle, 57. 9. sz. 798-814.
 • Tóth Edit (2010): Teszt alapú elszámoltathatóság a közoktatásban. Iskolakultúra, 20. 1. sz. 60-79.
 • Tóth Edit és Kasik László (2010): Szülői vélekedések a szociálisérdek-érvényesítő viselkedéssel kapcsolatos anyagi, szellemi és kapcsolati erőforrásokról. Új Pedagógiai Szemle, 20. 60.sz. 1-2. sz. 93-119.
 • Tóth Edit (2010): Claudia Goldin–Lawrence F. Katz: The Race between Education and Technology. Közgazdasági Szemle, 57. 4. sz. 380-383.
 • Tóth Edit (2008): Koretz, Daniel: Measuring Up: What Educational Testing Really Tells Us. Magyar Pedagógia, 108. 4. sz. 283-285.
 • Vígh Tibor és Tóth Edit (2010): A különböző háttérváltozók hatása a tanulók angolnyelv-tudásának szintjére az általános iskola és a középiskola végén. In: Vajda Zoltán (szerk.): Bölcsészműhely 2009. JATEPress, Szeged. 163-172.
 • Tóth Edit és Barassevich Tamás (2010): Aktuális hangsúlyok és tendenciák az oktatáskutatás nemzetközi színterén. Iskolakultúra, 20. 1. sz. 92-102.
 • Tóth Edit (2010): Pedagósuok nézetei a központi teljesítménymérésekről. Magyar Tudomány Ünnepe. 2010. november 16.
 • Tóth Edit (2010): Teachers' Attitudes Towards Assessments and Accountability: First Results of a Questionnaire Administered to Primary School Teachers. Paper presented at the 2nd Szeged Workshop on Educational Evaluation. 14-15. April 2010.
 • Tóth Edit és Csapó Benő (2010): A tanulói teljesítménymérések hatása a tanítási folyamatra az általános iskolában dolgozó pedagógusok nézetei alapján. X. Országos Neveléstudományi Konferencia. Budapest, 2010. november 4–6. 169.
 • Csapó Benő és Tóth Edit (2010): Az osztálylétszám és a teljesítmények összefüggéseinek elemzése az iskolai longitudinális program adatbázisa alapján. X. Országos Neveléstudományi Konferencia. Budapest, 2010. november 4–6. 108.
 • Kinyó László és Tóth Edit (2010): 7. és 11. évfolyamos tanulók demokrácia fogalommal, demokratikus berendezkedéssel és állampolgári tulajdonságokkal kapcsolatos nézetei. VIII. Pedagógiai Értékelési Konferencia. Szeged, 2010. április 16–17. 122.
 • Tóth Edit és Kasik László (2010): A szülők anyagi, szellemi és kapcsolati erőforrásai. III. Miskolci Taní-tani Konferencia. Miskolc. 2010. január 29–30.
 • Tóth Edit és Kasik László (2010): Analysis of Social Interest Realisation Behaviour and Parent Resources among Children between 4 and 17 and Their Parents. Paper. EARLI JURE. Frankfurt. Germany. July 18–22, 2010.
 • Molnár Gyöngyvér, R. Tóth Krisztina és Tóth Edit (2010): Developing online diagnostic assessment - Experiences of a large scale national case study in public education in Hungary. EDEN. Budapest, Hungary, October 24–27, 2010. 186–187.

2009

 • Tóth Edit, Regényi Enikő, Takács István Károly és Kasik László (2009): A kötődéskutatás pedagógiai vonatkozásai. Az anya-gyermek kötődés és zavarai. Iskolakultúra, 19. 10. sz. 58-75.
 • Kasik László és Tóth Edit (2009): A szociálisérdek-érvényesítő viselkedés és a szülői erőforrások vizsgálata 4-17 évesek és szüleik körében. IX. Országos Neveléstudományi Konferencia. Veszprém, 2009. november 19–21. 161.
 • Tóth Edit (2009): A tanárok értékeléssel kapcsolatos attitűdjei, nézetei. IX. Országos Neveléstudományi Konferencia. Veszprém, 2009. november 19–21.
 • Bohács Krisztina és Tóth Edit (2009): A speciális nevelési szükséglet diagnosztikai rendszerei hét európai országban. IX. Országos Neveléstudományi Konferencia. Veszprém, 2009. november 19–21. 218.
 • Csapó Benő, Székely László és Tóth Edit (2009): Az iskolai különbségek változása a longitudinális vizsgálat adatainak tükrében. VII. Pedagógiai Értékelési Konferencia. Szeged, 2009. április 24–25. 44.
 • Tóth Edit (2009): A szülői erőforrások és a szociálisérdek-érvényesítés összefüggései. VII. Pedagógiai Értékelési Konferencia. Szeged, 2009. április 24–25. 75.
 • Vígh Tibor és Tóth Edit (2009): A tanulók angolnyelv-tudásának szintje és az azokat meghatározó tényezők az általános iskola és a középiskola végén. VII. Pedagógiai Értékelési Konferencia. Szeged, 2009. április 24–25. 69.
 • Nikolov Marianne, Tóth Edit és Vígh Tibor (2009): The impact of background factors on Hungarian students’ achievements on English and German tests. Paper. 13th European Conference for the Research on Learning and Instruction. Amsterdam, The Netherlands, August 25–29, 2009. 180.

2008

 • Tóth, E. (2008). A tanulók tudásában megmutatkozó regionális különbségek. In Perjés, I., & Ollé, J. (Eds), Hatékony tudomány, pedagógiai kultúra, sikeres iskola: VIII. Országos Neveléstudományi Konferencia: Program és összefoglalók. Budapest: MTA Pedagógiai Bizottság. (pp. 292).
 • Tóth, E., & Csapó, B. (2008). A teszt alapú elszámoltathatósági rendszereken belüli érdekek és érdekkonfliktusok hatása az oktatási gyakorlatra. In Perjés, I., & Ollé, J. (Eds), Hatékony tudomány, pedagógiai kultúra, sikeres iskola: VIII. Országos Neveléstudományi Konferencia: Program és összefoglalók. Budapest: MTA Pedagógiai Bizottság. (pp. 290).
 • Tóth, E., & Csapó, B. (2008). Regionális különbségek a tanulók tudásában. In Csíkos, C. (Ed), VI. Pedagógiai Értékelési Konferencia: Tartalmi összefoglalók. SZTE BTK Neveléstudományi Doktori Iskola. (pp. 94).
 • Hetesi Erzsébet és Tóth Edit (2008): Az orvosok fogyasztási szokásai Bourdieu tőkeelmélete alapján: Hatással lehet-e a foglalkoztatás a fogyasztás szerkezetére? Marketig és Menedzsment. 42. 2. sz. 49-60.