Pedagógia BA alapszak

Képzés Pedagógia BA alapszak
http://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/meghirdetes.php?meg_id=1545
A képzés helyszíne Szeged
Kinek ajánljuk Mindenkinek, aki szeretné megérteni, mi miért és hogyan történik társadalomban, az iskola világában, a tanárok és a tanulók elméjében. Mindenkinek, aki szeretné megérteni a tanítás-tanulás folyamatait és az azokat befolyásoló tényezők hatásmechanizmusait. Mindenkinek, aki szeretné megtanulni megvizsgálni és elemezni, mi mitől működőképes, hatékony, eredményes a tanításban és a tanulásban – személyes és országos szinten egyaránt.
Azoknak az érettségizőknek, akik tájékozódni szeretnének a felsőoktatás világában, de még nem tudják, milyen területen szeretnének elköteleződni, művelni magukat. Azoknak a tanári, pedagógusi már diplomával rendelkezőknek, akik alaposabban szeretnék a fenti kérdéseket megismerni, a diplomásoknak szóló képzéseinket ajánljuk a figyelmébe.
Ki jelentkezhet Akinek legalább érettségije van.
Felvételi elvárás Érettségi tárgyként kettőt kell választani a következőkből:
 • biológia vagy
 • magyar vagy
 • matematika vagy
 • történelem vagy
 • egy idegen nyelv
Mennyi ideig tart ideális esetben 6 félév,
180 kredit*
Van-e nappali és van-e levelező tagozat Nappali (5-40 fő) és levelező (5-30 fő) tagozat is van.
Van-e állami finanszírozás, van-e költségtérítéses képzés Van állami és van költségtérítéses képzés (118 000 Ft/félév) is.
Van-e lehetőség szakosodásra, specializálódásra Oktatási és kutatási asszisztens szakirány indítása valószínű. Ezek a szakirányok 50 kreditet érnek a teljes 180-ból.
Lehetséges a pedagógia szakos diákok számára más szakok által kínált minor (tanárszakra előkészítő 50 kredites egység) vagy specializáció (nem tanárképes szak tanulmányi csomagja) fölvétele is (ez szintén a teljes 180 kreditbe számít).
Minden diáknak kell kötelezően választania egy szakirányt, egy minort vagy egy specializációt.
Hol lehet vele továbbtanulni, elhelyezkedni, milyen előnyöket kínál

Iskolákban pedagógiai asszisztensként; az iskolára összpontosító kutatásokban asszisztensként használható a speciális szaktudás.
Általában véve a képzés széles társadalomtudományi alapokat kínál és rendszerszemléletet, amely a munkahelyek széles körében jelent előnyt.
Bemenet a neveléstudományi és a pedagógiatanári mesterszakokra.
Lehetővé teszi tanári mesterszak felvételét.
Neveléstudományi MA
Pedagógiatanár MA
Tanárképzés - bolognai rendszer

* A kredit a tanulmányi munka mértékegysége. 1 kredit = 30 munkaóra (benne az intézményben, az oktatóval, illetve diáktársakkal végzett, illetve az intézményen kívül, önállóan végzett feladatok).

A képzés rövid jellemzése

 • Bevezet a társadalomtudományok széles körébe
 • Aktuális társadalmi problémákat elemez az oktatási rendszer nézőpontjából
 • Rálátást ad a társadalom működésére, segít az emberi viselkedés és az intézmények működésének a megértésében
 • Megismerteti a kutatás, a társadalomtudományok gondolkodásmódját, bevezeti a diákokat ennek gyakorlatába
 • Az önismeret és gondolkodási, kommunikációs képességek fejlesztését helyezi a középpontba
 • Segítséget nyújt a társas kapcsolatokban, együttműködésben, civil társadalomban való képességek fejlesztéséhez
 • Segít megérteni az egyetemes és egyéni jelenségek, kérdések kapcsolatát
 • Professzionalizmusra nevel
 • A Neveléstudományi Intézet munkatársai hagyományosan nagy hangsúlyt helyeznek a kutatás és az oktatás magas színvonalú művelésére és összekapcsolására, továbbá az elmélet és az alkalmazás, a gyakorlat közötti átjárhatóságára. A diákok így egyrészt első kézből ismerhetik meg a legújabb kutatási irányzatokat és eredményeket, másrészt saját tanulmányaik során hatékony tanítási-tanulási stratégiákat és módszereket sajátíthatnak el
 • A Szegedi Tudományegyetem általában, a Bölcsészettudományi Kar pedig különösen nagy hagyományokkal rendelkező, széles képzési kínálatot és így fejlődési lehetőségeket kínáló hely a diákok számára. A város nyugodt életkörülményeket, ugyanakkor pezsgő kulturális lehetőségeket kínál

Általános tudnivalók (kurzusok, szakdolgozat stb.):
http://www.edu.u-szeged.hu/nt/hu/?q=kepzesi_programok/bolognai/pedagogia_BA

A webhelyet a Drupal - egy nyílt tartalomkezelő rendszer - működteti