TÁMOP 3.1.9-08/1-2009-0001 Diagnosztikus mérések fejlesztése

Pályázat benyújtója SZTE Oktatáselméleti Kutatócsoport
A pályázat felelőse az SZTE BTK-n Csapó Benő
Pályázat neve TÁMOP 3.1.9-08/1-2009-0001 Diagnosztikus mérések fejlesztése
A pályázat kiírója NFÜ
Összege a teljes futamidő alatt (pénznem) 737.394.479,- Ft
Futamideje (tól-ig) 2009.07.01.-2012.04.30.

Kivonat magyarul:

A pályázat keretében megvalósuló fejlesztés célja a közoktatás minőségének és hatékonyságának javítása, a tanulói teljesítmények javítása. A pályázat célja a kognitív és affektív készségeket és képességeket felmérő, azok fejlesztését megalapozó, a tanulási problémák (kognitív és nem kognitív tényezők) diagnosztizálására, adaptív tesztelésére, továbbá a kereszttantervi kompetenciák fejlesztő célú mérésére alkalmas rendszerek fejlesztése. A kísérleti fejlesztés célja, hogy a pedagógusok számára széles körben hozzáférhető és használható mérőeszközök jöjjenek létre. A pályázat további célja, hogy a fejlesztett tesztrendszerek, hozzá tartozó feladatbankok elektronikus úton is elérhetőek legyenek, illetve megteremtődjenek az ehhez szükséges feltételek (szoftverek, technikai és egyéb eszközök) nemzetközi tapasztalatok felhasználásával.

Kivonat angolul:

The Developing diagnostic assessment instruments project of the New Hungarian Development Plan will lay special emphasis on technology-based assessment int he perspective of implementing a technology-based monitoring system in Hungary and on developing a conceptual framework for the diagnostic assessment of competencies.