Neveléstudományi Intézet

Vígh Tibor

egyetemi adjunktus

[ ENGLISH PAGES ]

Vígh Tibor
Szegedi Tudományegyetem Neveléstudományi Intézet
H-6722 Szeged, Petőfi sgt. 30−34.
Tel.: +36 (62) 343-065, +36 (62) 544-000/3065

E-mail: vigh.tibor (kukac) edpsy.u-szeged.hu
Fogadóóra: (2015 tavaszán, a szorgalmi időszakban): kedd 17:30–18:30 (Petőfi ép. III. em. 14-es szoba)

KURZUSOK (2014/15. tavaszi félév)

 • A tantervelmélet és a pedagógiai értékelés alapjai (előadás, tanári MA)
 • Pedagógiai értékelés (gyakorlat, tanári MA, osztatlan tanárképzés)
 • Tanulói értékelés, kompetenciamérés (gyakorlat, tanári MA)
 • Pedagógiai értékelés (előadás, pedagógia BA)
 • Feladatírás (gyakorlat, pedagógia BA)
 • Számítógépes statisztikai elemzés (gyakorlat, neveléstudomány MA)
 • Olvasást-szövegértést mérő feladatok szerkesztése (szeminárium, Pedagógiai értékelési szakértői továbbképzési program)

SZAKDOLGOZATI TÉMÁK

 • A fejlesztő értékelés alkalmazási lehetőségei egy tantárgy keretében (tanári MA)
 • Egy tantárgy eredményes tanítását és tanulását befolyásoló tényezők vizsgálata (tanári MA)
 • Valamely tantárgyi vagy tantárgyközi kompetencia mérése, a diákok fejlettségének értékelése (tanári MA)
 • Vizsgakövetelmények és vizsgaeredmények elemzése, értelmezése valamely tantárgy keretében (tanári MA)
 • Az idegennyelv-oktatás hatékonyságának vizsgálata (pedagógia BA, neveléstudomány MA, PSZV)
 • Az idegen nyelvi készségek mérése és értékelése (pedagógia BA, neveléstudomány MA, PSZV)
 • Rendszerszintű felmérések hatásai az oktatási rendszer különböző szintjeire (pedagógia BA, neveléstudomány MA, PSZV)

PUBLIKÁCIÓK [MTA-MTMT]


SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ [WWW]


EGYÉB